300 milionů pro oběti války na Ukrajině: dostáváme pomoc k potřebným, v Česku podporujeme přijetí dětí do škol

Publikováno: 7. 4. 2022 Doba čtení: 7 minut
300 milionů pro oběti války na Ukrajině: dostáváme pomoc k potřebným, v Česku podporujeme přijetí dětí do škol
© Foto: Alyona Budagovska

Díky podpoře českých dárců pomáhá přes 100 našich zaměstnanců přímo na území Ukrajiny. Od počátku současné ruské invaze jsme vypravili 11 vlaků a 26 kamionů, naložených humanitární pomocí. V Moldavsku, které je přetížené náporem uprchlíků, podporujeme místní organizace. V Česku vyřizujeme stovky případů na ukrajinské helplince, finančně podporujeme další pomáhající organizace nebo pomáháme dětem se vstupem do škol.

Od začátku války se ve sbírce SOS Ukrajina vybralo přes 1,6 miliardy korun. Obětem ruské invaze na Ukrajině jsme za poslední měsíc zajistili pomoc v hodnotě 300 milionů korun (302 769 063 Kč). Přečtěte si nejnovější souhrn o pomoci Člověka v tísni na Ukrajině i v Česku.

OBSAH

Posíláme pomoc po kolejích i v kamionech

Pomáháme v nejhůře zasažených oblastech Ukrajiny

V Moldavsku pomáháme s náporem uprchlíků

V Česku pomáháme v polovině krajů

> Přispějte na SOS Ukrajina, Kontakty

POSÍLÁME POMOC PO KOLEJÍCH I V KAMIONECH

CELKOVÁ POMOC V HODNOTĚ: 212 764 896 KČ

Vzdor složité situaci pokračujeme s dopravou materiální pomoci po železnici. Na začátku týdne jsme vypravili další humanitární vlak, který směřuje do Kyjeva. Od počátku ruské invaze jsme vypravili 11 vlaků s materiální pomocí nakupovanou a distribuovanou podle momentálních potřeb na místě. Náklad s pomocí partnerů dál rozvážíme do Kyjevské oblasti nebo obyvatelům válkou poničených obcí a měst na východě země, kde potraviny a další materiál nejvíce chybí.

„Železnicí jsme schopni přepravit nejefektivněji velké množství nákladu. V místech bojů nebo na místech, odkud se ruská armáda čerstvě stáhla, stále chybí základní potraviny a hygienické prostředky, a proto bychom chtěli v následující době dále vypravovat tři vlaky týdně,“ říká Petr Drbohlav, regionální ředitel pro východní partnerství a Balkán.

26 kamionů s materiální pomocí většinou směřovalo do Lvova, kde byl náklad překládán na menší auta a distribuován do vesnic a měst na západě Ukrajiny. Jde převážně o hygienické potřeby, ale také o vybavení kolektivních center, do kterých se uchylují uprchlíci z dalších částí Ukrajiny.

Na východě pokračujeme v dodávkách pomoci do nejvíce postižených oblastí Ukrajiny. Ve čtvrtek 31. 3. dovezly kamiony zásoby potravin a hygienických potřeb pro 4 000 lidí do obklíčeného města Sumy v severovýchodní části země. Zásilka byla součástí konvoje OSN, který do města doručil potraviny, hygienické balíčky, léky, lékárničky, přikrývky nebo balenou vodu. Tisíce lidí včetně zvláště ohrožených skupin, jako jsou děti nebo pacienti v nemocnicích, tak i díky nám obdrží tolik očekávanou pomoc v místech, které válka na Ukrajině zasáhla nejhůře.

Další pomoc pro 5 500 lidí dorazila 5. 4. do Severodoněcku v Luhanské oblasti, která je v této chvíli nejvíce postižena sílícími boji a tisíce lidí jsou odříznuty od dodávek plynu a vody. Civilisté většinou zůstávají ve svých domovech a bunkrech. Jednalo se o součást konvoje organizovaného OSN, který dodal potravinové dávky, mouku, igelitové fólie, přikrývky nebo čtyři nemocniční generátory elektřiny.

POMÁHÁME V NEJHŮŘE ZASAŽENÝCH OBLASTECH UKRAJINY

CELKOVÁ POMOC V HODNOTĚ: 54 786 832 KČ

Od invaze v únoru jsme finančně podpořili uvnitř Ukrajiny téměř 150 menších neziskových organizací, které pomáhají na místě. Těmto organizacím jsme zatím poskytli 38 milionů korun. Nakupují a distribuují za ně potravinové balíčky, vodu, kojeneckou výživu a také vybavují kryty, kam se lidé schovávají při bombardování. Finančně také podporujeme spolky, které vybavují kolektivní centra pro vnitřní uprchlíky.

Dvěma tisícovkám nejpotřebnějších lidí jsme rozdali finanční podporu. Ze zkušeností z jiných konfliktů víme, jak důležitá je pomoc v hotovosti, za kterou si lidé nakoupí nejnutnější věci sami. Tyto finanční distribuce plánujeme jako součást podpory v místech, kde alespoň částečně funguje trh.

Na západě Ukrajiny vybavujeme kolektivní centra pro vnitřní uprchlíky. Tato provizorní ubytování pro lidi prchajícími před válkou jsme za poslední týden vybavili matracemi, pračkami, elektrickými vařiči, přikrývkami, nebo například dětskými plenami. Celkově jsme tak už podobným vybavením pomohli několika tisícovkám potřebných.

Na východě dále rozdáváme hygienické balíčky se zvláštním důrazem na potřeby osob se zdravotním postižením. Spolu s partnerskými organizacemi zásobujeme lidi v nejhůře zasažených oblastech trvanlivým jídlem a vodou. Finance jsme na východě rozdělili mezi více než 1 000 lidí, na západě mezi dalších tisíc osob.

V MOLDAVSKU POMÁHÁME S NÁPOREM UPRCHLÍKŮ

CELKOVÁ POMOC V HODNOTĚ: 3 598 520 KČ (POMOC V MOLDAVSKU 1 917 830 KČ, POMOC V RUMUNSKU 1 680 690 KČ)

V Moldavsku, které přijalo na počet obyvatel nejvíce ukrajinských uprchlíků ze všech zemí, finančně podporujeme místní nevládní organizace. Od začátku invaze jsme udělili granty 15 organizacím. Tým Člověka v tísni působí v zemi už od roku 2003, známe tedy dobře místní kontext a s mnoha organizacemi máme dlouholetou zkušenost.

Jedna z podporovaných organizací zajišťuje fungování psychosociálního centra, další se stará o dětské pacienty s leukémií, které bylo potřeba přemístit z vybombardované nemocnice do bezpečí. Finančně jsme také podpořili organizaci pomáhající Romům.

V Moldavsku žije ve státem zřizovaných zařízeních pouze 5 % uprchlíků. 95 % běženců je ubytováno v domácnostech Moldavanů. Poskytnout zázemí uprchlíkům je finančně náročné, a proto se Člověk v tísni ve spolupráci se Světovým potravinovým programem soustředí na zřízení finanční podpory lidí, kteří uprchlíky ubytují. Tato pomoc bude hrazena z peněz Světového potravinového programu a Oddělení evropské komise pro humanitární pomoc.

V ČESKU POMÁHÁME V POLOVINĚ KRAJŮ

CELKOVÁ POMOC V HODNOTĚ: 28 256 128 Kč (další podporu v milionech korun jsme přislíbili prověřeným organizacím)

Naši lidé se podílejí na chodu Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině a dalších integračních míst: informují, zajišťují poradenství, prověřují nabídky, překládají, hlídají děti a dál spolupracují s dalšími organizacemi. Stále řešíme stovky individuálních žádostí o pomoc. Na pobočkách vytváříme ukrajinské týmy, například v Kladně jsme zaměstnali tři nové ukrajinské terénní pracovníky.

V Berouně jsme vytvořili platformu spolupráce města, nevládních organizací a dalších subjektů, které podporují uprchlíky. Naše plzeňská pobočka má nově na starosti organizaci tamního integračního centra. V Praze ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi monitorujeme a podporujeme připravenost městských částí na výzvy spojené s přílivem uprchlíků.

Finančně podporujeme pomáhající organizace napříč republikou

V případě akutních potřeb pomáháme sbírkovými penězi řešit situace, které nemají v současné době jiné pokrytí. Dosud jsme podpořili devětačtyřicet pomáhajících subjektů. Menšími místními granty dochází k překlenutí mezery ve financování pro aktivity při školách nebo dětských centrech, některým školám a organizacím pomáháme s projektovými žádostmi, aby se mohly zapojit do programů Ministerstva školství na zajištění adaptačních aktivit.

Peníze ze sbírky SOS Ukrajina například pomohly zajistit hlídání dětí a provoz dětského koutku krajského asistenčního centra, dětské adaptační skupiny, realizaci volnočasových aktivit a kurzů českého jazyka pro Ukrajince. Významnou položkou byl nákup potravin, hygienických potřeb, nebo třeba matrací, povlečení a ručníků. Podíleli jsme se také na financování nákupu dodávky na závoz materiální a potravinové pomoci a zajištění provozu odborné psychoterapeutické pomoci a krizové intervence v ukrajinštině a ruštině především terapeuty ukrajinské národnosti.

Na ukrajinské helplince jsme vyslechli stovky lidí

Běžencům z Ukrajiny jsou k dispozici také naši jazykově vybavení poradci na čísle helplinky 770 600 800. Za uplynulý měsíc vyřídili stovky dotazů týkající se ubytování, výkladu zákona Lex Ukrajina, pobytových komplikací a potíží se zdravotní péčí. Poskytujeme poradenství, které často doprovází sociální práce. S některými lidmi, kteří se nám dovolají, řešíme jejich problém i několik dní.

Snažíme se usnadnit vstup ukrajinských dětí do škol

Pomáháme rodinám se zapsáním dětí do základních škol, půjčujeme notebooky potřebné k účasti na online výuce vedené z Ukrajiny. V některých městech chystáme otevření adaptačních skupin s volnočasovými aktivitami a doprovodným programem rozvíjejícím řečové dovednosti.

Největší nápor v přímé vzdělávací práci ale očekáváme později, prozatím připravujeme české učitele a chceme co nejdříve zapojit i ukrajinské pedagožky, na čemž intenzivně pracujeme. Vypisujeme výběrová řízení na pozice pracovníků Podpory vzdělávání a Kariérního poradenství, kteří budou pomáhat specificky žákům a studentům přicházejícím z Ukrajiny.

Pokračujeme také s pravidelným diskusním pořadem pro školy Studio JSNS, kde mohou žáci a studenti v přímém přenosu klást dotazy novinářům, psychologům či zástupcům pomáhajících organizací, týkající se války na Ukrajině.

Chceme zlepšovat systém a poskytovat zpětnou vazbu z terénu

Spolu s dalšími organizacemi podporujícími města, obce a rodiny uprchlé před válkou se koordinujeme a pravidelně se setkáváme s vedením Národního centra pomoci Ukrajincům. Velmi vítáme informace od ministra vnitra Víta Rakušana, že se připravuje strategický materiál pro nastavení druhé fáze pomoci. Chceme zlepšovat systém a poskytovat zpětnou vazbu z terénu.

Jasné rozdělení úkolů mezi obce, kraje, dotčená ministerstva a centrální koordinaci pomůže lépe řídit rizika, která s sebou současná situace pochopitelně nese. Protože se jedná z velké části o matky s dětmi, tedy zvlášť zranitelné osoby, je potřeba jejich ochraně věnovat maximální pozornost.

Přispějte do SOS UkrajinaKONTAKTY


Autor: Člověk v tísni

Související články