Letošní projekty Active Citizens #sodvahou: studenti pořádali charitativní sbírky i zvelebili lesopark

Publikováno: 29. 3. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Letošní projekty Active Citizens #sodvahou: studenti pořádali charitativní sbírky i zvelebili lesopark
© Frýdek Místek

Představujeme letošní školní projekty inspirované programem Active Citizens #sodvahou, který do škol přináší Vzdělávací program Varianty Člověka v tísni. Na základě propracovaných aktivit, které vedou k realizaci společensky prospěšného projektu, se žáci učí zodpovědnosti i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby komunity a spolupracovat s místními institucemi, organizacemi a samosprávou. Před samotnou realizací svých projektů žáci zkoumají také svou identitu, učí se dialogu a spolupráci, objevují, co je komunita a jakou roli v ní hrají oni sami.

frýdek-místek: Mezigenerační čištění břehů řeky s překvapením

Třída naší Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Frýdek-Místek je od března zařazena do vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni. Program rozvíjí aktivní občanství pomocí komunitních projektů,“ uvedl pedagog Jan Vavřička pro Zpravodaj FM. Žáci anketou nejprve oslovili obyvatele města s různými projekty a ti většinově hlasovali pro zlepšení péče o životní prostředí a pořádku ve městě.

A tak na sv. Martina 11. listopadu 2021 uspořádali žáci Praktické školy Frýdek-Místek nádhernou ekologickou procházku „Mosty spojují nejen břehy“. Sbírali odpadky kolem řeky Ostravice a v přilehlém parku. Připravili i tři zastávky s překvapením.

K účasti na komunitní akci žáci Praktické školy dvouleté přizvali své kolegy ze Střední školy řemesel, Střední školy gastronomie, oděvnictví a služeb a ze Střední zdravotnické školy z Frýdku-Místku. Akce se zúčastnili také členové Centra aktivních seniorů, se kterým škola dlouhodobě spolupracuje na různých mezigeneračních projektech.

Velice si cením toho, že takové akce vznikají odspodu. Proto jsem akci dal záštitu a také jsem se účastnil úklidu u řeky,“ dodal primátor města Petr Korč. Celkem dorazilo, pomáhalo a bavilo se 67 místních, mladých i starších, a bylo nasbíráno 20 pytlů odpadků.

Reportáž z Čištění břehů Ostravice

Hlučín: dobročinný punč pro onkologické pacienty

Gymnázium Josefa Kainara v Hlučíně uspořádalo 20.11. 2021 dobročinnou akci s názvem Předvánoční punčobraní – setkání za doprovodu studentských kapel, kouzelníka, doprovázeného aktivitami pro děti a místní komunitu. Prostřednictvím této akce chtěli také informovat o onkologických onemocněních a prevenci jejich vzniku.

Studenti vybrali přes 26 000 Kč, které poputují na dobročinnou organizaci věnující se boji s rakovinou (Nadační fond Pavla Novotného).

Akce byla přístupna pro všechny občany Hlučínska i blízkého okolí a také se tato rozmanitost projevila v návštěvnících, kteří měli možnost pohovořit na společná témata u punče či šálku dobré kávy. Zúčastnilo se na 280 lidí.

Byl jsem překvapený, že akce podobného typu, se v Hlučíně konala poprvé. Já sám vidím jako velice přínosné připsat na lidi s tímto typem onemocnění. Téma tak bylo zpropagováno nenásilnou formou a spojeno s příjemnou předvánoční atmosférou,“ okomentoval akci jeden ze studentů Gymnázia Josefa Kainara.

Video: Reportáž z Punčobraní.

oživený lesopark či halloween pro místní školku, celkem 7 zapojených škol

Studenti Gymnázia Lovosice v rámci programu Active Citizens uspořádali dobročinný běh, který má podpořit a zvelebit místní lesopark Osmička. Na kolách, koloběžkách a kolečkových bruslích závodily kolem parku celé rodiny, akci doprovodilo hudební vystoupení i stánek s občerstvením v režii studentů.

Střední zdravotnická škola AGEL zas uspořádala halloween pro místní mateřskou školu v Ostravě–Koblov. 

O programu Active Citizens:

Projekt ACP4C Být občanem jsme mohli realizovat díky podpoře z Open Society Fund v období od 1. 10. 2020 do 31. 3. 2022. Projekt nám umožnil věnovat se dlouhodobé individualizované podpoře učitelů v programu Active Citizens. Akreditovaným kurzem Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě v rozsahu 72 hodin prošlo 13 učitelů SŠ ze 7 SŠ a SOŠ v České republice. Všichni učitelé měli možnost čerpat metodickou podporu formou mentorských setkání.

Na podzim pak školní žákovské a studentské týmy realizovaly celkem 6 velkých komunitních projektů.

Ke stažení: ACTIVE CITIZENS - METODIKA PROGRAMU PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Příručka nabízí propracované a logicky provázané aktivity pro ZŠ i SŠ, které během jednoho školního roku vedou žáky k realizaci společensky prospěšného projektu pro místní komunitu / svou obec.

Projekt #sodvahou podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Autor: Varianty

Související články