Active Citizens - metodika programu pro 2. stupeň základních škol

Veronika Ambrozyová, Barbora Janičinová, Kristýna Svatá a kol.

Metodická příručka programu Active Citizens přizpůsobená pro druhý stupeň základních škol ukazuje učitelům cestu, po které se mohou vydat, pokud chtějí systematicky vést žáky k aktivnímu občanství – posilovat u nich kompetence aktivních občanů a zapojit je do života místní i globální komunity. Příručka nabízí propracované a logicky provázané aktivity, které během jednoho školního roku vedou žáky k realizaci společensky prospěšného projektu pro místní komunitu / svou obec.

Active Citizens je původně mezinárodní program zaměřený na podporu interkulturního dialogu a rozvoje komunit realizovaný organizací British Council ve více než třiceti zemích světa. V rámci spolupráce British Council a vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni vznikla v roce 2012 metodika přizpůsobená českému školnímu prostředí, která zdůrazňuje posílení komunitního rozměru školy a aktivní zapojení studentů do řešení problémů v jejím okolí. 

Metodiku programu Active citizens pro 2. stupeň základních škol ve formátu pro tisk si můžete stáhnout ZDE
Starší metodiku programu Active citizens pro střední školy najdete ke stažení ZDE

Stáhnout