Adaptační skupina a klub matek

Publikováno: 5. 6. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Adaptační skupina a klub matek
© Foto: archiv pracoviště

V Bílině už víc než rok realizujeme pro předškolní děti z Ukrajiny bezplatnou Adaptační skupinu, dospělým poskytujeme poradenství prostřednictvím terénní práce a během letních prázdnin nabízíme dětem z Ukrajiny od šesti let možnost doučování a volnočasových aktivit.

V květnu proběhlo první z pravidelných setkání klubu rodičů dětí z Adaptační skupiny. Rodiče se spolu s kolegyní Valentynou Dovhal setkali v příjemné přátelské atmosféře, diskutovali o důležitých otázkách a získali potřebné rady. Valentyna připravila aktivitu "Naše touhy", která ukázala, že všichni sní o brzké obnově míru, zdraví pro sebe a své blízké. Rodiče vyjádřili vděčnost pracovníkům organizace Člověk v tísni. Prostřednictvím dotazníků vyjádřili spokojenost s Adaptační skupinou a prací našich kolegyň, které pomáhají dětem rozvíjet jejich dovednosti a připravují každodenní zajímavý program.

Během diskuse jsme se rodičů ptali, co potřebují, co by si přáli – jednomyslně vyjádřili přání mít možnost se intenzivně učit český jazyk a najít takový kurz i pro mládež, své dospívající děti. Rádi by své školou povinné děti přihlásili na tábor se zaměřením na výuku českého jazyka. Některé rodiny řeší také bytovou situaci, např. vysoké nájemné nebo nevyhovující podmínky na ubytovně, potřebu opravy bytu a chybějící nářadí nebo odbornou pomoc. Často zaznívá i poptávka po dostupné lékařské péči pro děti, včetně specialistů.

Díky klubu, kdy rodiče sdílí, co řeší a co je pálí, zjišťují, že řeší obdobné těžkosti, můžeme rychleji reagovat na jejich potřeby. Bohužel nedokážeme zajistit intenzivní kurz Českého jazyka. Jejich nedostatek v našem regionu vnímáme stejně naléhavě. Přesto pro děti nejen z Ukrajiny chystáme v létě příměstský tábor, rodiče jsme propojili s terénní pracovnicí kvůli poradenství v oblasti bydlení a zdravotní péče, zajistili jsme řemeslníka a umožnili rodinám využívat prostory a vybavení Integrovaného centra prevence, jako jsou šicí stroje, posilovna, taneční sál.

Kontakt:


Autor: Anna Škrípalová, koordinátorka vzdělávacích služeb

Související články