Akce k připomenutí počátku ruské agrese na Ukrajině zaujala veřejnost

Publikováno: 16. 3. 2023 Doba čtení: 1 minuta
Akce k připomenutí počátku ruské agrese na Ukrajině zaujala veřejnost
© Foto: ČvT

Olomoucká pobočka organizace Člověk v tísni uspořádala ve spolupráci s Muzeem umění pořad reflektující dopady ruské agrese na obyvatele Ukrajiny i naše občany. Proběhlo promítání filmu Dům z třísek a následná panelová diskuze, které se účastnili aktéři pomoci uprchlíkům v Olomouckém kraji, zástupci sekcí ukrajinistiky a rusistiky Univerzity Palackého v Olomouci, zástupci ukrajinské komunity, představitelé Člověka v tísni – mediální koordinátor pro Ukrajinu Petr Štefan a ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek. Podnětná diskuze zahrnula široké spektrum témat přinášených jednotlivými účastníky i veřejností. 

Zájem ze strany veřejnosti byl velký. Účastníci zaplnili celou kapacitu sálu Arcidiecézního muzea. Pozvání přijali zástupci Univerzity Palackého, vedení Magistrátu města Olomouce v čela s primátorem Miroslavem Žbánkem, zástupců Krajského úřadu v čele s prvním náměstkem hejtmana Ivo Slavotínkem. Přítomni byli také zástupci neziskových organizací i četná skupinka studentů univerzity. Symbolicky tak byla vyjádřena trvající podpora uprchlíkům z Ukrajiny ze strany klíčových institucí, neziskových organizací i veřejnosti. 

Součástí programu byla projekce dokumentárního filmu Dům z třísek, dánského režiséra Simona Wilmonta, z prostředí východní Ukrajiny. Snímek byl uveden jako pozvánka na festival dokumentárních filmů Jeden svět, který Člověk v tísni od roku 1999 nabízí veřejnosti ve 28 městech základním a středním školám a který je zaměřen na autentické příběhy lidí z celého světa, kteří čelí živelným, humanitárním či válečným pohromám, na jejich nezdolnou touhu žít běžný život, na nezbytnost respektovat základní lidské práva a hodnoty. Festival se v Olomouci uskuteční od 27.3 do 1.4. 2023.


Autor: Mgr. Květoslav Richter

Související články