Analýza vzdělávací politiky České republiky ve vztahu k Výchově ke globálnímu občanství a základnímu vzdělávání

Martina Novotná

Výzkum probíhal v České republice v rámci evropského projektu Global Schools a byl zaměřen na analýzu existujících vzdělávacích strategií v různých státech Evropy. Jeho cílem bylo zjistit, zda je do formálního základního vzdělávání začleněna Výchova ke globálnímu občanství2, a pokud ano, do jaké míry a jakým způsobem.

Stáhnout