Aniž by to postřehly, naučily se orientovat v atlase světa

Publikováno: 24. 6. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Aniž by to postřehly, naučily se orientovat v atlase světa
© Foto: Tomáš Princ

Co spojuje modrého koníka a malou Li z Číny? A co čeká koníka na konci jeho dlouhé cesty do Evropy? Knížka Největší přání, kterou napsala spisovatelka Ester Stará a ilustrovala výtvarnice Daniela Olejníková, je příběhem putování modrého plyšového koníka z daleké Asie až do města v srdci Evropy. Jeho cesta je plná nezvyklých setkání.

Knížku jsme vydali v roce 2017 ve spolupráci s nakladatelstvím 65. pole s cílem seznámit i malé děti s aktuálními tématy, jako je migrace, jinakost, doprava nebo konzum, a podnítit tak diskuzi o současném světě. 

Jaká je odměna za práci?

Lektorský tým Variant vytvořil a ve spolupráci s učiteli v praxi odzkoušel metodickou příručku s dvanácti aktivitami do výuky, která umožňuje učitelům pracovat s tématy knihy napříč různými předměty. „Děti si i přes nereálné představy o světě, kdy se nepodílí na hospodaření rodiny a neznají hodnotu peněz, dokázaly srovnat životní a pracovní podmínky u nás a v rozvojových zemích. Dokázaly pojmenovat problém s levnou pracovní silou a uvědomily si, že adekvátní odměna za práci by měla být základním právem všech lidí,“ popisuje Jana Blažková ze Základní školy Lobodice přínos lekce, která se zabývá výší odměny švadlen vyrábějících plyšové koníky. Knížka i metodická příručka vznikly v rámci projektu Global Schools, jehož cílem je posílení globálního aspektu ve vzdělávání žáků na školách.

Učitelé dokáží učit o závažných tématech i na prvním stupni

Často se setkáváme s názorem, že globální témata a problémy na první stupeň základních škol nepatří. Myslíme si, že tomu právě naopak. V praxi se potvrzuje, že i malé děti jsou často zaujaty zprávami, které slyší v okolí a chtějí jim rozumět. Výzvou je tedy „pouze“ způsob, jakým témata dětem citlivě zprostředkovat a jak v nich probouzet vztah a pocit odpovědnosti k světu a to v mezích, které jsou samy schopny obsáhnout.

V rámci projektu Global Schools jsme poskytli dlouhodobé školení učitelům z 10 základních škol v Moravskoslezském kraji v tom, jak do každodenní výuky zavádět aktuální celosvětová témata a globální pohled. Vyškolení učitelé pak získané znalosti a dovednosti předali dalším 71 kolegům. „S žáky dnes probíráme témata globálního rozvojového vzdělávání daleko více do hloubky. Kolegové, které jsem proškolila, zapojují globální témata více do hodin, předáváme si zkušenosti a rozjíždíme tandemovou výuku,“ hodnotí dopady Dagmar Šírová ze Základní školy Komenského v Bílovci.

Více než 84% učitelů zapojených do projektu přitom zavedlo nová globální témata do výuky a na většině škol došlo k posílení přítomnosti globálních témat v životě školy. Učitelé prostřednictvím projektových dní zvýšili zájem dětí i širší komunity o témata a ochotu přispět k jejich řešení. Mezi dovednosti, které se nově u dětí rozvinuly, učitelé uvádějí:

  • Rozvoj zodpovědnosti, více se zajímají o lidi, kteří žijí na druhém konci světa, solidarita
  • Děti samy otevírají nová témata a diskutují nad nimi, spolupracují
  • Děti jsou sebejistější, zvídavější a nebojí se projevit svůj názor
Autor: Veronika Endrštová

Související články