Anna, Diana i Patricie si u nás našly práci díky Assessment centru – přihlaste se také!

Publikováno: 22. 12. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Anna, Diana i Patricie si u nás našly práci díky Assessment centru – přihlaste se také!
© Člověk v tísni

Anna, Diana i Patricie se o našem Assessment centru dozvěděly zcela prozaicky – Anna zachytila inzerát online a Diana s Patricií dostaly doporučení od kamarádek. Všechny tři to braly jako možnost vyzkoušet něco nového, protože je už jejich dosavadní práce nenaplňovala. Nakonec nastoupily do Člověka v tísni na pozici, na kterou by je ani nenapadlo se hlásit.  Assessment centrum jim pomohlo v sobě objevit nové dovednosti.

Co to vlastně Assessment centrum je? 

Asssessment centrum (AC) je jedno- nebo dvoudenní setkání organizované naším HR oddělením, v rámci kterého čekají na zájemce různorodé skupinové i individuální úkoly, řešení případových studií či modelových situací, se kterými se mohou při práci u nás setkat. Tyto situace procházejí za přítomnosti našich seniorních kolegů, kteří s námi spolupracují již mnoho let.

Červnové setkání

Na samotném setkání v červnu 2022 byla nálada velmi příjemná a úkoly všechny respondentky hodnotily jako svižné a všestranné. Pracovalo se individuálně i ve skupinách, a i když je při plnění úkolů pozorovalo více lidí, necítily se ve stresu. Na AC totiž nepanovala soutěživá atmosféra a všechny se do úloh plně ponořily. Po prvním dni se všichni účastníci sešli na pivě a na Annu, Dianu i Patricii zapůsobilo, že kolegové neřeší hierarchii, umí se mezi sebou zasmát a baví se napříč týmy.

Podívejte se, jak probíhalo naše poslední Assessment centrum v červnu 2022:


Pocity po nástupu na pozici 

Anna, Diana a Patricie si lidsky sedly už na AC a o několik měsíců později spolu sedí v kanceláři. Nyní se shodují na tom, že Člověka v tísni takto pozitivně vnímají i „zevnitř“

Z práce jsou nadšené a velmi je baví – Anna je na pozici Finance Coordinator, Patricie a Diana pracují na pozici Program Support Officer se zaměřením na oblast Blízkého východu. Všechny tři mají pocit, že dělají smysluplnou práci. Anna si pochvaluje svou náplň práce a kolik má kolem sebe odborníků v daném oboru. Dianu zase těší, že má dostatek času na učení se novým věcem a sžívání se s novou pracovní rolí. 

Na otázku, jestli si myslí, zda má cenu se do AC přihlásit, i když se pro daného člověka ideální pozice nakonec nenajde, odpovídají shodně: určitě ano. Po absolvování AC dostaly individuální feedback, který hodnotí jako velmi přínosný – dozvěděly se nejen to, jak byly v jednotlivých úlohách úspěšné, ale také hodně nových věcí o sobě. 

Už dávno neplatí, že pokud chcete pracovat pro Člověka v tísni, musíte mít zkušenost z neziskového sektoru. Vítáme kolegy z nejrůznějších oborů a vaše předchozí zkušenost může být přínosem pro naše týmy a pro naši práci,“ říká Dora Grimová, vedoucí personálního oddělení humanitární a rozvojové sekce Člověka v tísni. 

Další Assessment centrum proběhne už v únoru 

Další Assessment centrum bude zaměřené na finanční pozice a bude se konat 16. února 2023 v Praze

V tomto Assessment centru rádi uvítáme zkušené finanční manažery, ekonomy, či další specialisty z finančního sektoru a také ty, které oblast financí zajímá, i když v ní zatím nemají zkušenosti. 

Rádi přivítáme všechny, kteří se domluví anglicky (další jazyky jako francouzština či portugalština jsou výhodou) a jsou ochotni pracovně vyjet do zahraničí na krátkodobé nebo dlouhodobější výjezdy. Důležitá je pro nás otevřenost vůči kulturním rozdílům a blízký vztah k oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. 

Pokud vás taková možnost zajímá, více informací si přečtěte v našem inzerátu o Assessment centru zaměřeném na finanční pozice.  

Těšíme se na Vás!

HR oddělení Člověka v tísni

Autor: Člověk v tísni

Související články