Biokal pomáhá farmářům na západě Zambie čelit suchům a potravinové nejistotě

Publikováno: 13. 6. 2024 Doba čtení: 3 minuty
Biokal pomáhá farmářům na západě Zambie čelit suchům a potravinové nejistotě
© Foto: Grace Sikanda Namakau

Kvůli ničivým suchům, která ovlivnila období sklizně v letech 2023–2024, utrpěla řada farmářů v Zambii velké ztráty. Situace byla vážná především v Západní provincii. Tento region čelí tradičně různým znevýhodněním, jako je například velká vzdálenost od hlavního města, špatná dostupnost nebo závislost živobytí na farmaření. Navíc se tato oblast potýká s dopady klimatických změn.

Proto pomáháme místním lidem zvýšit odolnost vůči změně klimatu a zajistit potravinovou bezpečnost malých farmářů v regionu, a to prostřednictvím technologie bioplynu. Naším cílem je zlepšit přístup k čisté, udržitelné energii a organickým hnojivům. Tím pádem přispíváme ke zvýšení zemědělské produkce, příjmů a zlepšení potravinové situace drobných farmářů.

Máme čtyři hlavní cíle:

1. zvýšit povědomí a poptávku drobných farmářů po technologii bioplynu

2. zlepšit kapacity zedníků, kteří bioplynárny staví

3. vytvořit finanční schéma pro technologii bioplynu

4. zlepšit znalosti farmářů o využití bioplynu

Domácnosti mají v této oblasti komplikovaný přístup také k zemědělským prostředkům, jako jsou například hnojiva. Navíc se potýkají s nepříznivými klimatickými podmínkami, špatnou kvalitou půdy, nedostupností výnosných trhů, špatnou kvalitou služeb a technologií. Tyto faktory mají vliv na zemědělskou produktivitu, produkci a příjem farmářů. Přispívají také k výskytu chronické podvýživy a potravinové nejistoty.

Podpořili jsme proto 20 drobných farmářů, aby si mohli vytvořit takzvanou modelovou zahradu. Každý z nich dostal 25 kg semínek rajčat, zelí a řepky a na podporu růstu také 500ml insekticidů a 1 kg fungicidů. Především jsme ale kladli důraz na využití biokalu – vedlejšího produktu z bioplynáren – jako organického hnojiva. Biokal má totiž řadu různých výhod: zlepšuje zemědělskou produktivitu a výnosy a snižuje míru degradace půdy a životního prostředí. Je to efektivní organické hnojivo, které zvyšuje výnosy v zemědělství i v akvakultuře, a zlepšuje tak potravinovou bezpečnost a soběstačnost.

Rostliny, které farmáři zasadili dříve s vidinou pravidelných srážek, kterých se nakonec nedočkali, většinou nepřežily kvůli suchům. Ale sazenicím, které vysázeli později s přídavkem biokalu, se daří mnohem lépe. To potvrzuje také farmář Chris Mulope Mubiana: 

„Tady je vidět, jak důležitý biokal je. Všechny rostliny jsou zelené! Biokal tedy opravdu funguje. Včera jsme sklidili hodně zeleniny a vzali jsme ji na trh na prodej. A vydělali jsme si 400 Kwacha (cca 350 Kč).“

Další z farmářů, Mushaukwa Kabombo poukazuje na další výhody využívání biokalu: 

„Když se pozorněji podíváte na zahradu a na rostliny pohnojené biokalem, zjistíte, že se na nich neobjevuje skoro žádný hmyz. Zároveň jsme si všimli, že díky biokalu nepostihují rostliny ani žádné nemoci.“

Gibson Mubiana Mushaukwa vysvětluje, jak se biokal využívá v praxi: „Biokal se musí dobře promíchat s půdou a rostliny potom musíme dobře zalévat. Například rajčata tak rostou velmi dobře. Může se ale využít také vlhký biokal a ten potom přidat k rostlinám.“ 

Poukazuje ale také inovativní využití biokalu: „Biokal je kromě hnojiva vhodný také jako insekticid. K tomu potřebujeme vlhký biokal, ke kterému přidáme 40 litrů vody. Tuto směs poté procedíme a použijeme pouze její tekutou část. Tu využíváme jako postřik na naše rostliny, abychom zmírnili nebezpečí napadení hmyzem.“

Zkušenost farmářů dokazují výhody, které biokal přináší v oblasti udržitelného zemědělství, při zvyšování výnosů a zlepšení živobytí, a to především v oblasti, která čelí klimatické změně a výzvám s ní spojeným. Situace v mnoha částech země je ale i nadále kritická, sucho bylo dokonce vyhlášeno jako celonárodní pohotovost.

Podle nejnovější zprávy Integrated Food Security Phase Classification (IPC) čelí nejméně 2 miliony lidí v Zambii (zkoumáno bylo 23 % populace celkem v 76 distriktech) akutní potravinové nejistotě a potřebují okamžitou humanitární pomoc. Proto ve spolupráci s Ministerstvem zahraničí a UNICEF pokračujeme v podpoře místních farmářů.

Tyto aktivity doplňují náš projekt zaměřený na bioplyn, na kterém spolupracujeme s Českou rozvojovou agenturou. Díky němu jsme mohli představit využití biokalu a posílit tak odolnost a potravinovou bezpečnost místních drobných farmářů. Protože se Zambie potýká s dopady klimatické změny a potravinovou nejistotou, budeme i nadále podporovat ohrožené lidi a zavádět udržitelné zemědělské metody.

Autor: Grace Sikanda Namakau

Související články