Farmáři v Zambii už ví, jak bojovat s devastujícími suchy

Publikováno: 6. 5. 2024 Doba čtení: 2 minuty
Farmáři v Zambii už ví, jak bojovat s devastujícími suchy
© Foto: Grace Sikanda Namakau

Nad zambijskými zemědělci visí hrozba v podobě zničujícího sucha. Mají naději, kterou představuje biouhel. Jedná se o přísadu do půdy, která je bohatá na uhlík a vyrábí se ze zemědělského odpadu. Malým farmářům v Západní provincii Zambie tak přináší v těchto těžkých časech naději. Díky našemu projektu, na kterém spolupracujeme také s místní organizací Mongu District Farmers Association (MDFA), jim můžeme poskytnout potřebné informace a zdroje, aby mohli biouhel efektivně využívat.

Farmáři se učí vše o biouhlu na našich komunitních setkáních v oblastech Sefule, Kande, Nomai a Mukango. Biouhel je totiž udržitelná metoda, která obohacuje půdu. Je cestou k zemědělství, které bude odolné vůči změnám klimatu. I přes devastující sucha tak přináší chudým Zambijcům vyhlídky na lepší časy.

Pole pana Fostera Kakomy se nachází v oblasti Mongu a oproti okolní suchem zdevastované krajině se v mnohém liší. Přestože velká část úrody uschla, rostliny kukuřice, které vypěstoval s pomocí biouhlu, už mají velké klasy. To jen dokazuje schopnost biouhlu udržet vodu v půdě.

„Přestože pořád bojuji s velkými suchy, rostliny, které jsem vypěstoval za pomoci biouhlu se mnohem lépe uchytily,“ říká pan Kakoma.

Podobný příběh má paní Kanyungu Sitenge z oblasti Siwa. V rámci programu zambijské vlády sice dostala semínka na výsadbu, ale když přišla sucha, potýkala se s velkými problémy. Když se ale dozvěděla o schopnosti biouhle zadržet vodu, rozhodla se vyzkoušet jeho účinky na kousku půdy nedaleko od domu.

„Ten rozdíl byl obrovský,“ říká. „Kdybych použila biouhel na větší ploše, moje sklizeň by byla několikanásobná.“

Kromě zvyšování úrody a posilování odolnosti místních farmářů projekt ukazuje také potenciál biouhle pro získávání dalšího příjmu pomocí uhlíkových kreditů. Uhlík se v půdě ve formě biouhlu udrží a zlepšuje úrodnost půdy a zmírňuje dopady klimatické změny. To pomáhá jak farmářům, tak životnímu prostředí.

Projekt stále rozšiřujeme, stejně tak jako znalosti místních o možnostech využití biouhle. Vidina klimaticky udržitelného zemědělství v Zambii tak stále roste. Díky malým farmářům, jako je pan Kakoma nebo paní Sitenge, je země zase o něco dále na cestě k potravinové bezpečnosti a udržitelnosti.

Co je to biouhel?
Biouhel je substance podobná dřevěnému uhlí, která se vyrábí prostřednictvím zuhelnatění zbytků rostlin, jako jsou stébla kukuřice, dřevěné třísky nebo jiný zemědělský odpad bez přístupu kyslíku. Tato biomasa se nechá zuhelnatět v trychtýřovité peci v zemi. Při správném postupu vzniká během procesu jen malé množství kouře a uhlík je koncentrován v materiálu ve formě biouhlu. Ten se po několika dnech chladnutí vyjme z pece a rozdrtí na prášek, který se přidá do půdy a zvýší její úrodnost a schopnost zadržet vodu.  
Autor: Grace Sikanda Namakau

Související články