Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou

© Člověk v tísni, o. p. s. Praha, 2019 Veronika Endrštová, Daniel Prokop, Karel Jerie a další.

Tato publikace přináší různorodá východiska a různé profesní perspektivy, jak o demokracii přemýšlet, se zvláštním ohledem na českou společnost a naši historickou zkušenost. Neděláme si přitom iluze, že bychom složité a mnohovrstevnaté téma zvládli vyčerpat. Jde spíše o mozaiku přístupů, jak specifika demokracie ve 21. století chápat a jak o ní debatovat se žáky. Mezi jednotlivými přístupy lze snadno nacházet přesahy a souvislosti, stejně tak je možné jednotlivé kapitoly promýšlet a diskutovat o nich samostatně. Sedm kapitol, sedm témat, sedm perspektiv, jak demokracii v dnešní turbulentní době chápat a dlouhodobě posilovat. Ať už si vyberete téma jediné, nebo vás zaujme témat více, doufáme, že v úvodních textech i v metodických výukových materiálech najdete dost inspirace pro sebe i své žáky.

Materiál byl finančně podpořen z prostředků sbírky Lepší škola pro všechny. Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou
ISBN 978-80-7591-035-6

Stáhnout