Centrální Afghánistán: Díky prostředkům EU jsme pomohli 68 770 lidí k lepší hygieně a výživě

Publikováno: 24. 7. 2023 Doba čtení: 6 minut
ECHO funded project implemented by People in Need in Wardak Province, Afghanistan. Measuring of malnutrition and training on nutrition at house.
© Petr Štefan

V centrálním Afghánistánu, v provincii Wardak, v místech jako Jaghatoo, Behsood a Saydabad se mnohé rodiny potýkají s velkými problémy se zdravím. V těchto oblastech narůstá mezi lidmi podvýživa a lidé nejsou schopni dodržovat základní hygienu. Docházejí jim síly, a tak se snižuje šance, že se s těmito těžkými podmínkami vypořádají sami. Během jednoho roku Člověk v tísni –⁠ a s finanční podporou Evropské unie –⁠ přispěl ke zlepšení veřejného zdraví. To vše bylo způsobeno zhroucením vládních služeb, ekonomiky a klimatickou krizí, včetně sucha a povodní.

Člověk v tísni tak pomohl nejzranitelnějším rodinám alespoň uspokojit jejich základní potřeby a distribuoval peníze na jídlo a výživu. V rámci programu WASH také prováděl osvětu mezi místními.

Distribuce peněz na podporu místní ekonomiky a zlepšení výživy 

Mohammad Gul (60) je obuvník v okrese Saydabad v centrálním Afghánistánu. Pracuje pod širým nebem u silnice a vydělává v průměru 100 Afghánských afghání (1,40 USD) denně.

„Než jsem obdržel peníze, musel jsem si půjčovat na jídlo od příbuzných a v obchodech, abych uživil rodinu. Neměli jsme totiž doma žádné potraviny. Můj pětiletý vnouček je podvyživený,“ vypráví Mohammad. Domácnosti dostaly peníze, které jim pomohly pokrýt základní potřeby a řešit tak podvýživu. Peníze rodiny dostaly jednou až pětkrát za sebou, v závislosti na jejich zranitelnosti.

„Peníze jsem dostal dvakrát (pokaždé 96 dolarů v přepočtu na AFN). Celé rodině a hlavně podvyživenému vnukovi jsem mohl koupit mouku, olej, špagety, maso, fazole a sušené mléko. Některé potraviny jsou pro nás teď lépe dostupné a zdravotní stav vnoučka se zlepšil. Peníze nám opravdu hodně pomohly, abychom to těžké období překonali,“ dodává Mohammad.  

Člověk v tísni rozdělil podobnou pomoc s pozitivním dopadem mezi 25 902 lidí (3250 rodin). Díky finanční podpoře lidé více nakupují a pozitivně byl ovlivněn také místní trh a ekonomika. „Dlouhodobý oběh peněz mezi místními podpořil také trh, prodejce, stánkaře a dovozce, říká Nadžebulah Mir, programový pracovník Člověka v tísni. 

Zvýšil se počet léčených případů podvýživy

Člověk v tísni v rámci pomoci financované EU také provedl rozsáhlý screening podvýživy u dětí a matek a zvýšil počet léčených případů podvýživy posílením zdravotního systému a předávání pacientů do zdravotnických zařízení.

Na zlepšení hygieny a výživy pracují v těchto oblastech místní zdravotníci, kteří provedli screening na podvýživu v celkem 6 549 rodinách a odeslali děti a matky na nejbližší kliniku, kde čekala pomoc. Tým Člověka v tísni poskytl rodinám poradenské služby u nich doma a 3 300 rodin obdrželo metr, kterým se na obvodu paže měří podvýživa u dětí. 

Obnova vodních zdrojů má za cíl snížit výskyt nemocí přenášených vodou.

Člověk v tísni navíc zvyšuje dostupnost pitné vody tím, že obnovuje její zdroje. Celkem bylo obnoveno 50 studní a 9 karezů (tradičních vodních kanálů), přičemž byli zaměstnáni místní lidé (kvalifikovaní i nekvalifikovaní), kteří za svou práci dostali peníze.  

„S pitnou vodou je hodně problémů. Naši vesnici postihly povodně, které poškodily karez, a nedávná sucha studny zase vysušila,“ vysvětluje Amir Jan z vesnice Gadaje a dodává, že vodu museli vozit na oslech z jiné vesnice, která je 6 kilometrů daleko. ČVT společně s místními obyvateli karez opravil a ten teď slouží 436 rodinám.

„Jsem Člověku v tísni moc vděčný, že nám dal možnost pracovat. Peníze, které jsem za práci dostal, použiju na pokrytí základních výdajů. Můžu si koupit rýži, olej a mouku,“ říká Amir Jan a doplňuje, že pokud vše půjde dobře, voda by měla stačit pro všechny ve vesnici.  

Kromě toho bylo založeno 19 výborů pro kontrolu vody a hygieny, aby se zvýšila zodpovědnost místních obyvatel a obnovené vodní zdroje zůstaly nepoškozené a byly udržované. Členy těchto výborů se stalo 162 místních. Výbory byly proškoleny, dostaly nářadí a náhradní díly, aby mohly vodní zdroje udržovat i po skončení projektu. 

Hygienické balíčky a osvěta pomáhají zlepšit zdraví veřejnosti

Člověk v tísni také uspořádal osvětu v otázkách hygieny a výživy pro 79 567 lidí (11 368 rodin) a rozdal hygienické balíčky 22 918 lidem (3 274 rodinám), většina z nich také dostala peníze na jídlo.

„Než jsme dostali balíčky s hygienou, dělili jsme se o hygienické potřeby s mnoho lidmi. Jeden ručník používali dva nebo tři lidé, stejně tak zubní pastu, protože jsme si každý nemohli dovolit svojí,“ popisuje Šakeba Amiri situaci před tím, než Člověk v tísni vesnici pomohl. „Dostala jsem dva kanystry, jeden kbelík, sklenici, ručník, vložky, mýdlo na mytí rukou, mýdlo na praní a krabičku na mýdlo, říká Šakeba Amiri. 

„Naučili jsme se, jak dodržovat osobní hygienu a správně věci používat, jak čistit odpad a žít v čistotě. Protože většina nemocí se drží ve špíně, musíme používat čísté latríny a zakrývat okna sítěmi. Na toaletě musí být voda a mýdlo, po vyprázdnění si musíme umýt ruce, záchod musí mít dveře a okna a okolí našeho domu musí být čisté,“ popisuje Šakeba, co se dozvěděla. 

Za účelem dalšího snížení zdravotních rizik poskytl ČVT místním 100 sad pro úklid veřejných prostor na klinikách, ve školách, mešitách a na tržištích, postavil na 7 místech veřejné latríny a mezi místními šířil osvětu o dodržování hygieny.

Šakeba jako příklad toho, že naše pomoc má smysl

Když výživový tým ČVT změřil mé dceři obvod paže, zjistilo se, že je podvyživená, a pak ji poslali na kliniku, kam jsem docházela tři měsíce a dostávala jsem pro ni hotovou nutriční stravu. Nyní se plně zotavila, obvod paže, váha a výška jsou v normě, říká Šakeba Amiri.

„Dozvěděli jsme se o příčinách podvýživy a o tom, že musíme dětem zajistit výživnou a zdravou stravu. Také jsme se dozvěděli, že kojení je pro novorozence to nejpodstatnější. Dostala jsem metr, kterým se podvýživa měří, a naučila se ho používat. Teď s ním jednou za 15 dnů změřím našim dětem paži,“ vysvětluje Šakeba, co se naučila na setkáních zaměřených na hygienu a výživu.

„Lidé z ČVT nás naučili, že musíme jíst ovoce, zeleninu, mléčné výrobky a další výživné potraviny obohacené o vitaminy. Díky peněžní pomoci ČVT jsme si mohli koupit nějakou zeleninu a ovoce a teď bereme ovoce a zeleninu z místních farem,“ vysvětluje Šakeba své plány, jak do budoucna udržet dceru zdravou. Nezávadná voda je jedním z klíčů ke zdraví. „Když přišla organizace ČVT, zrekonstruovali nám studnu, nainstalovali ruční pumpu a zakryli ji, říká o opravené vodní pumpě jen pár metrů od svého domu.

Provincie Wardak a další dříve těžko dostupné oblasti v Afghánistánu čelí problémům s nedostatkem potravin, nemají přístup k nezávadné pitné vodě, narůstá zde podvýživa a lidé mají špatné hygienické návyky. Aby se něco změnilo, musí místní komplexně řešit všechny problémy, které je trápí. Náš přístup se ukázal jako nejlepší řešení pro ty nejohroženější rodiny ve Wardaku.  

Člověk v tísni v Afghánistánu

Člověk v tísni působí v Afghánistánu nepřetržitě od roku 2001 a v současné době zde má 132 zaměstnanců, z nichž většinu tvoří místní. Momentálně se naše práce v Afghánistánu zaměřuje především na humanitární pomoc. Zkoumáme, jakou pomoc domácnosti potřebují, zjišťujeme příčiny těchto potřeb a poskytujeme pomoc, která pokud možno reaguje na obojí. Budujeme odolnost rodin, aby byly připraveny na těžká období. S tímto přístupem ČVT zaměřuje úsilí na zajištění toho, aby podporované rodiny měly: (1) dostatek jídla, (2) bezpečný a stabilní život, kdy nejsou ohroženy jejich zdraví, pohoda a práva, (3) základní věci a vybavení potřebné k tomu, aby zůstaly v bezpečí a teple, (4) odpovídající vodu a hygienu, které snižují individuální a veřejná zdravotní rizika, a (5) přístup ke vzdělání, když nefungují běžné instituce. 

O civilní ochraně EU a humanitární pomoci 

Evropská unie a její členské státy jsou největším světovým dárcem humanitární pomoci. Pomoc je znakem evropské solidarity s lidmi v nouzi na celém světě. Jejím cílem je zachraňovat životy, předcházet lidskému utrpení a zmírňovat ho a chránit integritu a lidskou důstojnost obyvatelstva postiženého přírodními katastrofami a krizemi způsobenými člověkem.

Prostřednictvím svého oddělení civilní ochrany a humanitární pomoci Evropská unie každoročně pomáhá milionům obětí konfliktů a katastrof. S ústředím v Bruselu a celosvětovou sítí terénních kanceláří pomáhá EU na základě humanitárních potřeb těm nejzranitelnějším. Autor: PIN

Související články