Centrum pro maminky s dětmi je již v provozu

Publikováno: 9. 5. 2010 Doba čtení: 1 minuta
Centrum pro maminky s dětmi je již v provozu
© Foto:

Mateřské centrum je již v provozu. Je zde nábytek pro děti i rodiče, výtvarné potřeby a několik druhů hraček. Za ty bychom rády poděkovaly náměstkyni primátora Bc.Zuzaně Kailové a také našim kamarádům a příbuzným, kteří věnovali pár svých hraček ze svého dětství a několik hraček svých ratolestí.

Dne 13. dubna byl slavnostní otevírací den Stromečku, centra pro maminky s dětmi v Předlicích. Bohužel jsme se první den nedočkali ani jednoho zvědavce, či potencionálního dítěte s rodiči. Tak jsme znovu vyrazily s letáčky do ulic a doufaly jsme, že další den bude o něco úspěšnější.

Přímé oslovování v rodinách mělo úspěch a druhý den už půl hodiny před otvírací dobou nás navštívily tři nové rodiny se třemi dětmi.

S rodinami se snažíme pracovat na společné důvěře a za třítýdenní provoz, kdy je školka otevřena 3x týdně na 3 hodiny, k nám již maminky s dětmi pravidelně docházejí a zůstávají s námi i na začátku programu a zajímají se o to, co s dětmi budeme vytvářet.

Spolupracujeme také s dalšími službami ČvT zejména Sociálně aktivizační službou (SAS), která informuje potencionální rodiny vhodné pro naše centrum.

Nyní z důvodů stěhování jedné z rodin a kvůli úrazu jednoho dítěte, máme momentální stav dvě spolupracující rodiny se dvěmi dětmi, ale věříme, že se to zase obrátí a získáme si nové spolupracující a motivující zájemce a centrum se tak bude moci naplno rozjet.

 

 

 

 

 

Autor: Eliška Králíková, koordinátorka Předškolního klubu