Cesta k lepším životům: Bojujeme proti podvýživě na západě Zambie

Publikováno: 30. 11. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Cesta k lepším životům: Bojujeme proti podvýživě na západě Zambie
© Foto: Grace Sikanda Namakau

V zambijském distriktu Naolo usilujeme o zásadní změny, bojujeme s klimatickou krizí a přetrvávající potravinovou nestabilitou. Díky příběhům plným síly, odolnosti a vděčnosti vidíme, že má naše pomoc pozitivní dopad na životy tamějších lidí.

Namakau Kalaluka se stará o svoji vnučku, které zemřela matka. „Ztráta dcery pro mě byla velmi bolestivá. Díky pomoci Člověka v tísni ale vidím, že je moje vnučka zdravá, šťastná a plná života,“ říká Namakau a připomíná, jak jí naše pomoc zlepšila život.

Přestože stojí našemu týmu v cestě překážky, jako jsou povodně nebo složitá dostupnost některých míst, zajišťujeme v Naolo distriktu přímou, především finanční pomoc. Díky této asistenci se mohou lidé rozhodnout, jaké věci nejvíce potřebují a koupit si je. Pomohli jsme takto celkem 278 domácnostem, také díky venkovským zdravotnickým centrům.

Právě zdravotnická centra jsou klíčová k tomu, abychom mohli pomoci lidem, jako je Likando Inambao žijící ve vesnici Namitondo, se kterou jsme přišli do kontaktu díky centru v Mukutukutu. Když jsme se potkali, byla Likando těhotná a podvyživená. Likando jsme ihned finančně pomohli, aby se mohla uzdravit. Likando je za pomoc velmi vděčná a říká:

„Díky pomoci od Člověka v tísni jsem si mohla zajistit základní potřeby a udržet se v dobré kondici. Přeji si, aby Člověk v tísni v této důležité práci pokračoval. A to nejen kvůli mně, ale především kvůli ostatním, kteří mohou potřebovat pomoci stejně jako já.“

Podobný příběh má Mushulu Peleko ze zdravotnického centra Mande, které byla také diagnostikovaná podvýživa. Mushulu jsme poskytli speciální doplňky proti podvýživě a finanční podporu, aby si mohla koupit základní potraviny. 

„Díky pomoci Člověka v tísni jsem nedostala pouze jídlo, ale také víru v lepší budoucnost mé rodiny. Jsem za tuto podporu vděčná,“ říka Mushulu.

Člověk v tísni v Zambii usiluje i nadále o udržitelnou změnu, větší odolnost a nadějeplnou budoucnost v regionu Nalalo. Nechceme, aby byla naše práce vidět pouze ve statistikách, ale aby se dostala především k lidem, kteří pomoc nejvíce potřebují.

Abychom mohli čelit nepalčivějším problémům, které lidi v regionu Nalalo trápí, držíme se ucelené strategie, v rámci které poskytujeme akutní nutriční pomoc v podobě výživových doplňků v 19 zdravotnických zařízeních v celém regionu. Zároveň školíme pracovníky a dobrovolníky, kteří jsou součástí programu Integrované zvládání akutní podvýživy. Pro zajištění pomoci v oblasti potravinové nejistoty poskytujeme finanční asistenci nejohroženějším domácnostem a jednotlivcům v regionu.

Projekt „Zlepšování výživy a potravinové bezpečnosti v komunitách ohrožených klimatickou změnou“ v regionu Nalalo na západě Zambie financuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Člověk v tísni v Zambii bude i nadále pomáhat překonat problémy způsobené klimatickou změnou, čelit potravinové nestabilitě a podporovat lidi v Západní provincii v Zambii. 

Autor: Grace Sikanda Namakau

Související články