Chtěli jsme dát našim dívkám to, co si zaslouží - Podporujeme vzdělávání dívek v Etiopii

Publikováno: 24. 5. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Chtěli jsme dát našim dívkám to, co si zaslouží - Podporujeme vzdělávání dívek v Etiopii
© Foto: Mihiret Wasihun

Jen máloco se vyrovná tomu, když rodina bez vzdělání uzná jeho význam pro mladé dívky a pošle své dcery do školy. V Etiopii jsou to obvykle chlapci, kterým se dostane privilegia chodit do školy, zatímco dívky zůstávají doma a pomáhají matkám v domácnosti, se sourozenci nebo pracují na poli. V kebele Seden v Yergachefe se však tyhle zvyky pomalu mění, a to díky snaze Člověka v tísni překonávat překážky bránící dívkám ve vzdělávání.

Kromě společenských zvyklostí je jednou z dalších hlavních překážek bránících ženám ve vzdělání také finanční stránka. Školní pomůcky, uniformy a obědy jsou pro mnoho rodin velmi nákladné, zejména pokud mají hodně dětí. A proto jsou do školy obvykle posíláni pouze chlapci. Aby byl tento problém překonán, podporuje Člověk v tísni s finanční pomocí UK AID alternativní základní vzdělávání (ABE) pro dívky.

V jedné z intervenčních oblastí projektu CHANGE v regionu Yergachefe kebele Seden podporují obyvatelé výstavbu základní školy. Většina rodičů ví, že vzdělání je důležité, a navzdory finančním potížím založili společný fond na výstavbu školy. Také lidé, kteří nemohou přispět finančně, přispívají rukama.

"Školu jsme postavili bez jakékoli pomoci. Chtěli jsme dát našim dívkám to, co si zaslouží. Podařilo se nám shromáždit dostatek peněz na nákup materiálu a vybudování velkých tříd. Pomáhala celá komunita, dokonce i lidé bez dětí," vysvětluje pan Segen, ředitel základní školy. Nové třídy jsou velké a vejde se do nich asi pětapadesát žáků. Mají velká okna, takže je v nich hodně světla, což je dobré při učení. Cílem projektu bylo vytvořit pro dívky příjemné prostředí pro učení a inspirovat je k dalšímu studiu v budoucnu.

Členka komunitních akčních skupin také sdělila: "Naše děti potřebují vzdělání pro lepší budoucnost a lepší život. Když jsme vyrůstaly my, neměli jsme tuto šanci. Většinou jsme byly nuceny pracovat nebo pomáhat v domácnosti. Nikdo z našich rodičů nepovažoval vzdělání za zásadní pro náš život."

Projekt CHANGE – Výzva ke vzdělávání dívek

Projekt Change usiluje o zavedení alternativního základního vzdělávání (ABE) a integrovaného funkčního vzdělávání dospělých (IFAL). Tříleté kurzy ABE pro dívky ve věku od devíti do čtrnácti let mají umožnit hladký přechod k formálnímu vzdělávání, zatímco dvouleté kurzy IFAL pro dívky ve věku od patnácti do osmnácti let se snaží poskytnout dívkám vzdělávací předpoklady pro úspěšné absolvování kurzů TVET.  

Projekt realizuje organizace Člověk v tísni s partnery Concern World Wide (CWW), Welt Hunger Hilfe (WHH), Helvetas, Italská asociace pro pomoc dětem (CIAI), Friendship Support Association (FSA) a Gayo Pastoral Development Initiative (GPDI). Finančně je zaštiťován z prostředků UK AID. Očekává se, že osloví 23 000 dívek na celostátní úrovni a 8 500 dívek v oblasti SNNPR ve věku od devíti do osmnácti let, které momentálně nechodí do školy.
Autor: Mihiret Wasihun, Kateřina Gabrielová

Související články