Zlepšujeme přístup ke vzdělání přehlíženým dívky v Etiopii

Publikováno: 28. 4. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Zlepšujeme přístup ke vzdělání přehlíženým dívky v Etiopii
© Foto: People In Need

Člověk v tísni spolu se svými partnery z Alliance 2015 již několik let pracuje na zlepšení vzdělávání v Etiopii, kde je přístup ke vzdělání velmi omezený – zejména pro dívky v odlehlých venkovských oblastech. Mezi nejčastější příčiny, proč dívky předčasně ukončí základní vzdělávání patří dětské sňatky, práce v domácnosti a tlak rodiny.

Jsme v místní škole ve vesnici Mukonisa v jižní Etiopii. Třída je plná dívek, které pozorně naslouchají učitelce Shitaye Jebo. Bohužel, taková není realita pro mnoho dívek v Mukonise. Čtvrtina místních dívek opustila základní školu, obvykle proto, že pocházejí z příliš početných rodin (v této oblasti je největší hustota obyvatelstva v Etiopii a nejvyšší porodnost), které si nemohou dovolit posílat všechny své děti do školy. Zároveň tyto rodiny potřebují stále mnoho rukou pro práci na poli a v domácnosti. Když přijde období sklizně – většinou kávy, tak i dívky, které do školy chodily, ji obvykle opustí a už se do ní nevrátí.

Senahit (11 let) má tři sestry a čtyři bratry. Začala chodit do školy, ale přerušila ji, protože musela pomáhat na poli. "V budoucnu bych chtěla být inženýrkou, proto se musím hodně učit," sní.

Pozorujeme třídu, dívky se dychtivě učí a pozorně poslouchají. Učitelka Shitaye Jebo je z výuky těchto dívek nadšená. 

"Je to moje první práce a mám radost, že se tyto dívky učí novým věcem. Už umí psát a učí se místní jazyk i matematiku."

Přestože vystudovala školu a obdržela diplom, práci ve škole zatím nenašla, s touto zkušeností má však velkou šanci se později prosadit jako učitelka. 

Je zřejmé, že Shitaye má k dívkám velmi přátelský vztah a že jí velmi záleží na tom, aby předměty zvládly s co nejlepšími výsledky. Shitaye se skvěle hodí do místního školního prostředí, proto byla vybrána jako jedna z učitelek pro náš projekt. Mimo to se nám přihlásilo dvakrát tolik uchazečů, než jsme mohli přijmout, takže výběr pro tuto pozici byl přísný a výsledek nebyl samozřejmý. Vybrali jsme pouze ty, kteří mají skutečné výsledky a potřebnou kvalifikaci.

Projekt CHANGE – Výzva pro vzdělávání dívek
Projekt zavádí alternativní základní vzdělávání (ABE) a integrované funkční vzdělávání dospělých. Tříleté kurzy ABE pro dívky ve věku od devíti do čtrnácti let mají umožnit přechod k formálnímu vzdělávání. Dvouleté kurzy pro dívky ve věku patnáct až osmnáct let se snaží poskytnout dívkám dovednosti a znalosti pro úspěšné absolvování odborných kurzů.

Projekt CHANGE realizuje společnost Člověk v tísni spolu s partnery Concern World Wide (CWW), Welt Hunger Hilfe (WHH), Helvetas, Italská asociace pro pomoc dětem (CIAI), Friendship Support Association (FSA) a Gayo Pastoral Development Initiative (GPDI). Je financován z prostředků UK AID. Očekává se, že osloví na celostátní úrovni až 23 000 dívek, které nechodí do školy, a 8 500 dívek v SNNPR. 

Lepší budoucnost pro mladé dívky

Senahit (11 let), Zelau (12 let) a Asalefech (12 let) jsou ty šťastnější. Díky Člověku v tísni mohou všechny tři dívky absolvovat základní školní minimum a poté nastoupit do standardního školního programu na vyšším stupni základní školy. "Je to pro mě šance naučit se dobře číst, psát a počítat. V budoucnu bych se chtěla stát zdravotní sestrou," říká Zelau s úsměvem na tváři. 

Asalefech je dvanáct let. Doma má pět bratrů a je jedinou dívkou v rodině. "Vzdělání se vždy dostávalo spíše chlapcům, já jsem zůstala doma, abych pomáhala v domácnosti a při sklizni. Nyní mohu poprvé chodit do školy. Jsem nadšená a doufám, že se v budoucnu stanu premiérkou," říká Asalefech.

Člověk v tísni pomohl více než 20 000 dívek vrátit se do školy. Pro některé z nich je to skutečně jediná možnost, jak získat základní vzdělání. Právě to je vždy odrazovým můstkem dál – dává dívkám možnost uchopit svůj osud pevně do vlastních rukou.   

Autor: Kateřina Gabrielová

Související články