„Do situace, kdy člověk není schopen dostát svým závazkům, se může dostat prakticky každý"

Publikováno: 5. 5. 2021 Doba čtení: 4 minuty
„Do situace, kdy člověk není schopen dostát svým závazkům, se může dostat prakticky každý
© Foto: Helena Šebková

Rozhovor s Helenou Šebkovou, metodičkou dluhového poradenství ze středočeské pobočky.

Kde všude poskytuje středočeská pobočka dluhové poradenství?

Dluhové poradenství jsme začali poskytovat na Kladně, od roku 2017 pak i v Berouně a od konce roku 2020 dluhové poradenství poskytujeme i na Příbramsku, Rakovnicku a Kralupsku. Zřízení nových pracovišť reagovalo na poptávku ze strany zájemců, protože v jejich regionu žádná obdobná služba nebyla poskytována, nebo byl v daném regionu vysoký podíl osob v exekuci. Do statistik Exekutorské komory ČR lze nahlédnout např. na stránkách www.mapaexekuci.cz.

Co v rámci dluhového poradenství poskytujete?

V rámci dluhového poradenství poskytujeme svým klientům komplexní péči. Pomáháme nejen se základní orientací v problematice, ale snažíme se nahlédnout všechny aspekty, souvislosti a příčiny každého jednotlivého klienta. Pomáháme se zmapováním pohledávek, řešíme příčiny vzniku předlužení, zajišťujeme klientům podporu v komunikaci s věřiteli a exekutory, pomáháme s orientací a případnou obranou v nalézacím a exekučním řízení, podáváme návrhy na zastavení neplatných exekucí. Člověk v tísni má rovněž potřebnou akreditaci udělenou Ministerstvem spravedlnosti ke zpracování a podávání insolvenčních návrhů. Pomáháme také v samotném procesu oddlužení. Cílem naší práce je zlepšení finanční situace předlužených lidí, jejich zkompetentnění a dohled nad spravedlivým, zákonným vymáhacím procesem. Všechny naše služby jsou bezplatné.

Kdo a s čím se na vás nejčastěji obrací?

Dluhové poradenství je určeno všem lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumí nebo nemohou sami řešit anebo (a to platí nyní o to více) finanční problémy očekávají v souvislosti se ztrátou, či snížením příjmu. Nejčastěji se na nás obrací lidé, kteří se potřebují zorientovat ve své situaci, zmapovat pohledávky co do výše, počtu, oprávněnosti. Lidé nevědí, kam se obrátit, v ČR totiž neexistuje kompletní databáze, která by sdružovala veškeré pohledávky. Nevědí, jak mají komunikovat s exekutory, věřiteli, insolvenčními správci, neznají svá práva, nebo na ně exekutoři vyvíjí nátlak, aby uhradili pohledávky pod pohrůžkou prodeje movitých věcí, či si vzali další úvěr, aby dlužnou částku zaplatili nebo nad rámec srážek z příjmu hradili „dobrovolně“ ze své nezabavitelné částky. Neumí se bránit vůči neoprávněným pohledávkám, drakonickým sankcím věřitelů, nejsou totiž výjimečné případy, kdy z půjček v řádu deseti tisíc vznikly statisícové pohledávky. Pak jsou to často osoby, které se na nás obrací s žádostí o pomoc při sepisu insolvenčního návrhu, což je leckdy jediná možnost jinak neřešitelných dluhů.

Začínají se objevovat i lidé, kteří přišli o celý svůj příjem


Vnímáte dopady covid pandemie ve službě?

Ano, i nadále se potýkáme ve větší míře s osobami, které měly potíže se splácením závazků vzniklých ještě před covid pandemií. Dost často se setkávám s názorem, že exekuce mají zejména ti, kteří si na splátky pořídili věc, na kterou by za jiných okolností neměli dostatečné úspory, nebo že úvěrem zafinancovali prima dovolenou. To je ovšem krátkozraké. Do situace, kdy člověk není schopen dostát svým závazkům, se může dostat prakticky každý, na základě nějaké nečekané životní situace, ať je spojená například se ztrátou příjmů, neúspěšným podnikáním, zdravotním stavem, úrazem, ale i rozvodem, ztrátou partnera/partnerky atd. Navíc pokud má člověk více pohledávek a některá z nich začne být vymáhána exekučně, například srážkami z příjmu, není pak schopen hradit své další závazky a je zde předpoklad, že u nich bude taktéž nařízena exekuce. Na vině mohou být „hříchy minulosti“, neboli systémové příčiny, které umožnily vznik úvěrových společností, které poskytovaly úvěry za velmi nevýhodných podmínek a nepřiměřených sankcí.

Začínají se ale objevovat i lidé, kteří v důsledku pandemie přišli o celý svůj příjem, nebo se jim snížil. Před vypuknutím pandemie např. podnikali a v souvislosti s vládním nařízením museli uzavřít své provozovny nebo se jim rapidně snížil objem zakázek. Řada klientů pracovala i v sektorech, které byly uzavřeny (např. pohostinství), nebo byli ve zkušební době, se smlouvou na dobu určitou, pracující na dohodu, nebo onemocněli covidem a skončili v pracovní neschopnosti. Spousta lidí má tak nízké příjmy, že jim neumožňují tvořit si rezervy. Tím pádem se dostávají do prodlení se splácením svých závazků a jsou i dlužníci, kteří začínají mít problémy v režimu oddlužení se splátkami.

Čeho se obáváte v souvislosti s poskytováním?

Ekonomických dopadů covid pandemie a možnosti dále poskytovat službu lidem, a to vzhledem k omezeným zdrojům financování. Služby jsou částečně financované z OPZ projektů, které brzy skončí, a částečně od dárce Avast.                                                                              Nadační fond Avast

Autor: Maria Siváková, Kariéní poradce (Kladno)

Související články