Člověk v tísni pomáhá v Sýrii 200 000 lidí měsíčně. Od října navíc pomohl 14 000 rodin, které utíkají před intenzivním bombardováním

Publikováno: 3. 2. 2016 Doba čtení: 5 minut
Člověk v tísni pomáhá v Sýrii 200 000 lidí měsíčně. Od října navíc pomohl 14 000 rodin, které utíkají před intenzivním bombardováním
© ČvT archiv

Aleppo, Idlíb (3. února 2016) – V syrských provinciích Aleppo a Idlíb se kvůli bombardování v posledních měsících prudce zhoršuje humanitární situace. Do oblastí na severu země se uchylují tisíce vnitřních uprchlíků, kteří utíkají před intenzivním bombardováním režimních a ruských letounů nebo takzvaným Islámským státem. Letecké nálety se zaměřují i na zásobovací trasy z Turecka, kudy proudí humanitární pomoc a ostřelování často zasahuje civilní cíle, jako jsou mlýny, pekárny nebo školy. Člověk v tísni (ČvT) se kromě potravinové a materiální pomoci, veřejných prací, podpory vzdělávání a místní samosprávy zaměřil také na okamžitou finanční pomoc rodinám, které utíkají před bombardováním a boji do bezpečnějších oblastí.

Finanční příspěvky dostávají nejzranitelnější nově příchozí rodiny, které jsou na útěku déle než měsíc a nemají dostatek prostředků na potraviny a bydlení. Každá dostane 90 dolarů, což by při současných cenách mělo pokrýt základní potraviny pro pěti až šesti člennou rodinu na jeden měsíc. „Odešli jsme před dvěma měsíci kvůli postupu armády a útokům na naši vesnici,“ říká muž, který se svou rodinou opustil oblast jižně od Aleppa. „Za peníze, které jsme dostali, jsme si koupili kamínka a jídlo. Potřebujeme přečkat, než skončí letecké útoky. Pak bychom se rádi vrátili domů, zpět do naší vesnice,“ dodává.

#~gallery-1374~#

Podobné zkušenosti má i rodina z oblasti Hamá. „Museli jsme utéct před více jak měsícem kvůli sudovým bombám. Až nálety skončí, chtěli bychom se vrátit zpět a opravit náš zničený dům,“ říká otec rodiny z města Kafr Zita. Člověk v tísni poskytl okamžitou finanční pomoc již téměř 14 000 rodinám, tedy více než 75 000 lidí. V následujících měsících finanční pomoc dostane dalších 5 500 rodin.

Za peníze lidé nejčastěji pořizují potraviny. „Máme zkušenost, že téměř 75 % z poskytnutých peněz lidé investují do potravin. Pak si často kupují teplé oblečení, ohřívače a platí za přístřeší. Především teplé oblečení je nyní v zimních měsících opravdu potřeba,“ uvádí Vladimír de A. Lima, koordinátor humanitární pomoci  ČvT v Sýrii. „Poskytování peněžních grantů je například oproti potravinovým balíčkům mnohem výhodnější. Rodiny si mohou samy vybrat, co si za peníze koupí. Často také nevědí, zda a jak dlouho v dané vesnici zůstanou, s penězi mohou mnohem snadněji cestovat,“ dodává.

Většina vnitřních uprchlíků utíká před ostřelováním nebo bombardováním

Lidé z postižených oblastí často utíkají právě do míst, kam se pravidelně dostává humanitární pomoc. Díky ní se snaží přečkat nejkritičtější dobu, aby se pak mohli vrátit do svých domovů. Z dlouhodobého monitorování ČvT vyplývá, že většina vnitřních uprchlíků se nechce nebo nemůže usadit jinde a řešením pro ně není ani útěk ze Sýrie. Snaží se vrátit do svých původních domovů, co nejdříve je to možné. Finanční příspěvky jim pomáhají vyrovnat se s kritickou situací a umožňují vnitřním uprchlíkům přečkat nedaleko od svých domovů.

Většina civilistů opouští své domovy, až když jim nic jiného nezbývá. Podle průzkumu ČvT mezi vnitřními uprchlíky opustilo 73 % z nich domov kvůli ostřelování a bombardování, 21 % kvůli bojům a 6 % kvůli shazování sudových bomb. „Práce přímo v Sýrii je pro nás z hlediska bezpečnosti velikou výzvou. Válečná fronta se neustále pohybuje a mění, takže se i civilisté, kterým pomáháme, stále přesouvají z jedné vesnice do druhé. V současnosti je situace v oblastech, kde Člověk v tísni působí, trochu stabilnější. Ale například v říjnu nebo listopadu loňského roku to bylo velice náročné,“ hodnotí situaci Tomáš Kocian z Člověka v tísni.

V důsledku válečného konfliktu, který v Sýrii pokračuje již pátým rokem, je každý druhý člověk v zemi odkázán na humanitární pomoc. Převážně do okolních zemí, tedy Turecka, Libanonu, Iráku nebo Jordánska již uprchlo 4,6 milionu lidí. Dalších 6,5 milionu lidí, kteří museli opustit své domovy, v Sýrii stále zůstává. Každý třetí Syřan je tak uprchlíkem ve vlastní zemi.

Podpora místního trhu a obnovení zdrojů obživy

Člověk v tísni působí v Sýrii od roku 2012 a od té doby již doručil přímou pomoc pro 1,8 milionu Syřanů. Stálé kanceláře má v Aleppu a v Idlíbu, celý program je pak řízen z jižního Turecka. Tým ČvT tvoří celkem 172 místních a 12 zahraničních zaměstnanců. Vedle distribuce chleba, potravinových balíčků, poukázek na jídlo, finančních příspěvků a jiné materiální pomoci pro více jak 200 000 lidí měsíčně, se ČvT také snaží přispět k obnovení lokálního trhu, místní samosprávy a infrastruktury, aby místní lidé nebyli dlouhodobě závislí pouze na pomoci zvenčí. Přímo v syrském Aleppu a Idlíbu od dubna 2015 organizuje program s názvem Peníze za práci. Lidé, kteří ztratili možnost obživy, si při veřejných pracích mohou vydělat dostatek prostředků na pokrytí svých základních životních potřeb. Muži většinou ve spolupráci s místními samosprávami odvážejí odpad, čistí ulice, opravují silnice, kanalizaci, vodovodní potrubí nebo elektrická vedení. Ženy většinou vedou mimoškolní aktivity s dětmi do 8 let věku. Kromě vzdělávání jim pomáhají vyrovnat se s válečnou atmosférou, ve které musí žít. Díky projektu Peníze za práci již ČvT pomohl téměř 2 000 syrských rodin.

Člověk v tísni se připojil ke kampaním světových organizací

V lednu 2016 se Člověk v tísni aktivně připojil k výzvě více než 120 humanitárních organizací a OSN agentur, která vybízí k ukončení utrpení v Sýrii. Lídři humanitárních organizací vybízejí nejen politiky, ale i světovou veřejnost: „Více než kdy dřív potřebuje svět slyšet hlas spojené veřejnosti volající po ukončení tohoto konfliktu a humanitární krize, jejíž důsledky se týkají nás všech.“ ČvT se podepsal také pod společné prohlášení Londýnské konference na podporu Sýrie, která proběhne 4. února 2016. Představitelé konference prohlašují: „Klíčovým tématem diskuzí musí být syrská společnost, tamní muži a ženy. Po pěti letech vzrůstajícího násilí, musí být rok 2016 rokem, kdy bude Syřanům poskytnuta podpora a důstojnost, o kterou dlouho žádají a která jim byla doposud odpírána. Dokud se mezinárodnímu společenství nepodaří být silné natolik, aby bylo vyslyšeno, krize této generace se bude nadále stupňovat, až by se mohla vymknout kontrole s ničivým dopadem nejen lokálním, ale i daleko za jeho hranicemi.“

 Pomoc je možné posílat přímo na konto sbírky

SOS Sýrie & Irák 92329232/0300

nebo pomocí DMS ve tvaru

DMS SYRIE na číslo 87777

Platbu kartou můžete provést ZDE

(Svůj dar si také můžete odečíst z daní)

Člověk v tísni poskytuje pomoc v Sýrii díky podpoře české veřejnosti, která přispěla do sbírky SOS Sýrie, sbírky Skutečná pomoc nebo prostřednictvím Klubu přátel Člověka v tísni. Institucionální pomoc poskytuje EU prostřednictvím Generálního ředitelství humanitární pomoci a civilní ochrany Evropské komise (ECHO), Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci (SDC), britské Oddělení pro mezinárodní rozvoj (DFID), Welthungerhilfe z platformy Alliance2015 a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Člověk v tísni děkuje všem dárcům za jejich podporu.

Pro více informací kontaktuje:

Naďa Aliová, koordinátorka programů Člověka v tísni v Sýrii a Iráku, M: +420 778 486 244, nada.aliova@peopleinneed.cz

Tomáš Kocian, koordinátor humanitární pomoci  ČvT v Sýrii, Iráku a na Ukrajině, M:+420 777 787 970, Tomas.Kocian@peopleinneed.cz

Autor: ČvT

Související články