Člověk v tísni pomáhá, vzdělává i baví, píší o nás Chomutovské noviny

Publikováno: 12. 2. 2021 Doba čtení: 2 minuty
Člověk v tísni pomáhá, vzdělává i baví, píší o nás Chomutovské noviny
© PIN

Chomutovský deník věnoval ve svém únorovém měsíčníku prostor tomu, aby čtenáře informoval o pomoci, kterou v regionu naše organizace nabízí. S čím vším se na nás mohou lidé, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, v Chomutově obracet? 

„Od roku 2002 působí v Chomutově organizace Člověk v tísni. Pomáhá lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci. Mezi základní témata, která řeší, patří vzdělání, dluhy, zaměstnání či bydlení. Velkou část činnosti věnuje podpoře dětí. V současné době provozuje v Chomutově dva kluby předškolního vzdělávání,“ napsali redaktoři Chomutovských novin.

Naše chomutovské pracoviště nabízí širokou škálu pomoci. Od vzdělávání a podpory těch nejmenších dětí, kterým jsou určeny naše předškolní kluby, přes dluhové poradenství až po pomoc se sháněním práce a bydlení.

Bez předškolní přípravy nejsou děti na základní školu připraveny

V Chomutově máme dva předškolní kluby. Jsou určeny dětem ve věku od tří do pěti let, které se z různých důvodů do běžných mateřských školek nedostanou. Jejich rodiče často mívají velmi nízké vzdělání, bydlí v ubytovnách, azylových domech, vyloučených lokalitách. A právě takové děti potřebují předškolní přípravu ze všech nejvíce, jejich start do života bývá totiž často mnohem obtížnější, než mnohých jejich vrstevníků.

U většiny dětí se najde alespoň jeden předmět, kterému musí při přípravě do školy věnovat více času. Některé děti ale nemají nikoho, kdo by je motivoval nebo jim s doučováním pomohl a byl jim podporou. Nejčastěji se jedná o děti, jejichž rodiče mají jen základní vzdělání a nejsou proto schopni či ochotni svým dětem se školou pomoci.

Proto jsme tady my a naši dobrovolníci, abychom dětem poskytli potřebnou podporu, kterou potřebují a abychom společně zastavili možný vzdělanostní propad, který takovým dětem hrozí.

Dluhové poradenství

Dále se výtisku Chomutovského deníku dočtete o službách našeho dluhového poradenství. „Kromě dětí se pracovníci věnují i dospělým. Dlouhodobě poskytují individuální poradenství, které se zaměřuje nejen na práci s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách, ale také s lidmi, kterým sociální vyloučení hrozí. Pomáhají jim v kontaktu s úřady, při hledání práce či bydlení. Kromě toho nabízejí také dluhové poradenství, jehož cílem je pomáhat lidem nacházet řešení problémů souvisejících s dluhy,“ informuje Chomutovský deník.

V závěru článku se můžete také dočíst o naší spolupráci s Úřadem vlády, Probační a mediační službou ČR nebo o tom, že jsme zapojeni i do místních pracovních skupin. 

Autor: Dagmar Růžičková

Související články