Člověk v tísni se ohrazuje proti nepravdám, které provázejí chomutovské volby

Publikováno: 30. 1. 2015 Doba čtení: 3 minuty
Člověk v tísni se ohrazuje proti nepravdám, které provázejí chomutovské volby
© Foto:

Chomutov, 30. 1. 2015 - Poslední lednový víkend se v Chomutově uskuteční opakované volby do místního zastupitelstva. V rámci předvolební kampaně koluje na internetu několik obvinění, která se týkají i místní pobočky organizace Člověk v tísni. Společnost je obviňována z podepsání nevýhodné nájemní smlouvy s jedním z kandidátů. Člověk v tísni se proti těmto lživým spekulacím ostře ohrazuje a uvádí věc na pravou míru.

Lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci, pomáhá Člověk v tísni v rámci své chomutovské pobočky od roku 2002. „Poskytujeme zde především terénní sociální služby a dluhové poradenství a máme vzdělávací program pro předškolní děti,“ vysvětluje Markéta Dolejší, ředitelka chomutovské pobočky.  „V loňském roce se na nás obrátilo přes 200 rodin z Chomutova, které naši pracovníci podporovali při řešení jejich obtíží. Ve městě také provozujeme předškolní klub Džanel, do kterého loni chodilo přes 20 dětí. Úkolem klubu není náhražka běžných mateřských škol, ale snaží se být jejich doplňkem. Naším cílem je připravit děti na bezproblémový vstup do školy. Dětem, které již do školy chodí, pomáháme zlepšit prospěch pomocí doučování. Loni jsme tak podpořili na 20 školáků a školaček,“ říká Markéta Dolejší.

Pro tyto aktivity potřebuje společnost vhodné prostory. V minulých letech sídlila na různých místech, do současných prostor se pracovníci společnosti stěhovali z administrativní budovy vedle bývalého Katastrálního úřadu, který nebyl pro potřeby rodin a dětí vhodný.

Současné nebytové prostory v ulici Nerudova č. p. 655/1., které byly upraveny pro potřeby organizace, má Člověk v tísni v pronájmu od 1. 12. 2011. Jedná se celkem o 143,69 m2, které slouží jako konzultační místnosti pro obyvatele Chomutova a kanceláře pro pracovníky organizace.  „Měsíční nájemné činí 10 000 Kč, což je necelých 70 Kč nájmu na jeden metr čtvereční. To považujeme za zcela běžnou cenu, která je místně obvyklá. Důrazně se proto ohrazujeme proti šířeným fámám, které mají naznačit střet zájmů a předražení tohoto nájmu,“ říká Jan Černý, ředitel Programů sociální integraci Člověka v tísni, pod něž chomutovská pobočka spadá. Zároveň odmítá i tvrzení, že by bylo účelné nalézt jiné prostory mimo centrum města. „Ano, v Chomutově jistě najdeme lokality s mírně  levnějším nájmem, ale naší prací je podpora lidí, kteří se ocitli ve složitých životních situacích a naše poloha občanům Chomutova  vyhovuje“  vysvětluje důvody výběru umístění chomutovské kanceláře.

O relevantnosti šířených fám svědčí i to, že jsou uveřejňovány na facebookových stránkách, na kterých nelze dohledat, kdo je jejich zakladatelem a správcem. Veškerá komunikace tak probíhá pouze s anonymy. „Běžně se k podobným pomluvám nevyjadřujeme, ale v tuto chvíli tak činíme. Člověk v tísni je apolitická organizace, v Chomutově jsme v posledních 12ti letech spolupracovali se všemi zastupiteli,  kteří usilují o rozvoj města,“ dodává Jan Černý.Organizace v Chomutově dále spolupracuje s úřadem práce, probační službou, organizuje obecně prospěšné práce. Pracovníci společnosti jsou aktivně zapojeni do místních pracovních skupin Chomutovského partnerství, jsme členy Partnerství pro rodinu a účastníme se komunitního plánování i pracovních skupin k aktualizaci rámcové strategie rozvoje města.

Podpora lidí v Chomutově a jeho rozvoje zejména v oblasti vzdělávání je i naším prioritním cílem. Mrzí nás pak o to více zatažení Člověka v tísni do předvolebního boje,“ uzavírá Jan Černý.

Kontaktní osoby:

Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace, ČvT, jan.cerny@clovekvtisni.cz
Markéta Dolejší, ředitelka chomutovské pobočky ČvT, marketa.dolejsi@clovekvtisni.cz

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor PSI