Člověk v tísni začíná v Předlicích rekonstruovat nový Dům služeb

Publikováno: 21. 3. 2014 Doba čtení: 1 minuta
Člověk v tísni začíná v Předlicích  rekonstruovat nový Dům služeb
©

Člověk v tísni otevře na podzim tohoto roku v ústeckých Předlicích nový Dům služeb. Dům obyvatelům tohoto sídliště nabídne kvalitní zázemí pro služby, které zde organizace poskytuje. V současnosti se rozebíhá rekonstrukce objektu, který budou ke své práci využívat nejen terénní sociální pracovníci, ale své útočiště zde najde předškolní klub Stromeček s klubem maminek či nově vzniklý nízkoprahový klub pro mladé lidi Mixer. Nový Dům služeb se nachází na adrese Hrbovická 335.

„Původní objekt městské policie byl zakoupen v listopadu roku 2011 na základě rozhodnutí ústeckého zastupitelstva. Od roku 2012 byla zpracovávána detailní stavební dokumentace rekonstrukce a na podzim 2013 jsme získali stavební povolení k provedení akce,“ říká Vít Kučera, ředitel ústecké pobočky organizace. Prostředky na rekonstrukci získala organizace z z Integrovaného operačního programu, „Šance pro Váš rozvoj“,  s finanční spoluúčastí Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.

 V nejbližší době budou vyhlášena výběrová řízení na služby technického dozoru investora, na stavební práce k provedení rekonstrukce a následně na dodávku vybavení a zařízení.  Započetí stavebních prací je plánováno na duben a kolaudace stavby proběhne do září tohoto roku.

 Objekt bude celkově zateplen, budou vyměněny okenní a dveřní otvory, provedeny drobné úpravy dispozice, nové rozvody kanalizace a vody, v objektu bude využíváno k vytápění tepelné čerpadlo a technologie k využití dešťové vody. Na pozemku u domu bude vybudováno menší multifunkční hřiště a dětské hřiště.

   Nový Dům služeb tak nahradí provizorní prostory v ulici Prostřední č. p. 86, kde pracovníci organizace fungují v současnosti.

 Kontaktní osoby:

Barbora Marešová, projektová manažerka projektu Dům služeb Předlice, barbora.maresova@clovekvtisni.cz, 777 609 243

Vít Kučera, ředitel pobočky Ústí nad Labem, vit.kucera@clovekvtisni.cz, 777 787 938

www.strukturalni-fondy.cz/iop

Autor: Barbora Marešová, projektová manažerka projektu Dům služeb Předlice