Co dělají asistenti pedagoga během koronavirové pandemie? Podporu při online výuce, ale i administrativu a fyzické práce ve škole

Publikováno: 13. 5. 2020 Doba čtení: 2 minuty
Co dělají asistenti pedagoga během koronavirové pandemie? Podporu při online výuce, ale i administrativu a fyzické práce ve škole
© Foto: Tomáš Princ

Na konci dubna Člověk v tísni provedl kvalitativní telefonický průzkum mezi asistenty pedagoga, se kterými organizace dlouhodobě spolupracuje a metodicky je podporuje v rámci vzdělávacích kurzů a podpůrných intervizních skupin. Z průzkumu, který se zaměřil na zapojení asistentů pedagoga do distančního vzdělávání, vyplynulo, že praxe jednotlivých škol se velmi liší. Zatímco někde se na výuce aktivně podílejí, jinde zůstaly asistentky zcela bez informací a kontaktu se školou. 

Rozhovory s 23 asistentkami pedagoga ukázaly, že jejich zapojení do online vzdělávání je velmi odlišné a závislé na tom, jak je koordinována distanční výuka v dané škole i jak se k online vzdělávání postavili učitelé, se kterými asistentky spolupracují.

Většina z oslovených asistentek pedagoga byla během uzavření škol v kontaktu s pedagogy a část z nich se přímo podílela na online výuce dětí a intenzivní podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Významnou roli sehrávají asistenti pedagoga při samotné komunikaci mezi rodinou a školou. Spektrum jejich činností zahrnuje obchůzky a roznášení materiálů pro výuku do rodin a vyzvedávání úkolů, telefonické kontaktování rodin a rozhovory se žáky i jejich zákonnými zástupci, přípravu materiálů a podkladů pro online výuku.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel
„Obden pracuji s žákyní, která má fyzické postižení. Podařilo se mi pro ni získat PC jako sponzorský dar od firmy, z čehož mám velkou radost. Spolupráce funguje velmi dobře,“ uvedla jedna z oslovených asistentek pedagoga.

Někde byly během nouzového uzavření škol asistentky pedagoga využívány na administrativní práce například při zajištění zápisů do 1. tříd, ale i stěhování nábytku ve škole. Zároveň některé z asistentek uvedly, že jim zcela chybí informace od vedení škol, technické vybavení pro výuku i kontakt s dětmi, kterým se v běžném provozu věnují.

Alexandra Petrů, metodička Vzdělávacího programu Varianty, řekla: „Z výpovědí jednotlivých asistentek pedagoga vyplynulo, že si školy s jejich zapojením během krize většinou poradily a to i přesto, že MŠMT školám neposkytlo žádné informace a metodické pokyny směrem k náplni práce asistentů pedagoga a školních asistentů během distanční výuky. Při znovuotvírání škol mluví o jejich nepostradatelné roli, ale nikde nedefinuje, jaká by měla být.“

Šetření tak znovu potvrdilo, tentokrát z pohledu asistentů pedagoga, že praxe jednotlivých škol i samotných učitelů v rámci jedné školy je velmi odlišná. Chybí jednotná koordinace distančního vzdělávání, která by umožnila všem aktérům snadnou orientaci a přístup k potřebným informacím.

*Úvodní foto: Tomáš Princ

Autor: Varianty

Související články