Filipíny: Klimatická odolnost

Filipíny: Klimatická odolnost

© Foto: Ivon Domingos

V současnosti působíme v nejchudších a klimaticky nejohroženějších oblastech země, jako je například Severní Samar a Severní Mindanao.

Provincie Východní Samar byla tajfunem Haiyan zasažena jako první a utrpěla tak největší škody. Zničení zemědělské půdy výrazně zasáhlo zdroje příjmů mnoha obyvatel, což u mnohých vedlo k jejich zadlužení, které ještě více prohloubilo jejich dosavadní chudobu a potravinovou nejistotu. Naším cílem je zajistit přístup k obnovitelným zdrojům energie, které jsou schopny zásobovat elektřinou domácnosti i drobné živnosti. Tím chceme posílit odolnost zranitelných komunit a jejich schopnost zvládat následky budoucích katastrof. Podporujeme také malé místní neziskové organizace v Severním Mindanao a prostřednictvím školení a finanční podpory se snažíme posílit jejich aktivní roli ve veřejných rozhodovacích procesech. Naším cílem je podporovat tyto procesy tak, aby byly inkluzivnější, transparentnější a více odpovídaly potřebám občanů. 

Celý text Méně textu

Ukončené projekty

Zajištění přístupu k obnovitelné energii pro komunity a domácnosti mimo elektrickou síť

Zajištění přístupu k obnovitelné energii pro komunity a domácnosti mimo elektrickou síť

V souladu s cílem ministerstva energetiky dosáhnout stoprocentní elektrifikace Filipín je cílem projektu REACH (Renewable Energy Access for off-grid Communities and Households) snížit zranitelnost chudých filipínských venkovských komunit vůči nepříznivým dopadům změny klimatu prostřednictvím lepšího využívání obnovitelných zdrojů energie. V rámci této iniciativy bude v deseti obcích v Severním Samaru zajištěna dodávka energie domácnostem mimo elektrickou síť a domácnostem, které nemají dostatečné zdroje, komunitním podnikům a komunitním organizacím, budou vyškoleni místní technici v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zranitelné barangy budou vybaveny systémy pro snižování rizika katastrof. Projekt doufá, že prostřednictvím inovativních, škálovatelných a udržitelných technologií a systémů obnovitelné energie zvýší sociální blahobyt, odolnost vůči katastrofám a hospodářský růst v těchto odlehlých oblastech.
Podpora zaměstnatelnosti vnitřně přesídlených mladých lidí  prostřednictvím odborného učňovského vzdělávání

Podpora zaměstnatelnosti vnitřně přesídlených mladých lidí prostřednictvím odborného učňovského vzdělávání

Krize v městě Marawi v provincii Lanado del Sur na filipínském ostrově Mindanao vypukla ozbrojeným konfliktem 23. května v roce 2017, který vedl k vysídlení a vyhnání téměř 400 000 obyvatel do okolních měst a provincií.
Přestože se lidé, kteří museli před otevřeným konfliktem opustit své domovy, začali do rodného města vracet, zůstávalo Marawi i sedm měsíců po ukončení bojů poloprázdné. Projekt, který navazuje na humanitární podporu studentů po krizi v Marawi, se zaměřuje na potřebu zvyšování kapacit studentů a mladých lidí s cílem zlepšení uplatnitelnosti na pracovním trhu a touto cestou pomoci zabránit případnému rekrutování extremistickými skupinami. Projekt byl realizován ve dvou příměstských oblastech Marawi – Tuca a Bangon.
Mezi hlavní aktivity projektu patří poskytování podmíněných grantů, které jsou udělovány na základě posouzení vypracovaných business plánů. Model tak zanechává příjemcům pomoci jistou flexibilitu při plánování svých podnikatelských záměrů. Před udělením těchto grantů prochází účastníci cyklem, jehož součástí je 2 – 2,5 měsíční praktická výuka (např. pekařství, kuchařství, stavebnictví, apod.), kurz podnikatelských dovedností a koučink.
 
Zvyšování odolnosti chudých zemědělců ve východním Samaru prostřednictvím výroby kakaa

Zvyšování odolnosti chudých zemědělců ve východním Samaru prostřednictvím výroby kakaa

Východní Samar je jednou z nejchudších oblastí Filipín, která je navíc ohrožena přírodními katastrofami a její tržní systém není příliš rozvinutý. V rámci projektu financovaného ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Nového Zélandu se zaměřujeme na posílení zemědělství a zpracovávání kakaa – právě to jsou klíčové činnosti, jejichž prostřednictvím je možné současný stav zlepšovat.
Investováním do výroby kakaa projekt sleduje ambiciózní cíl zvýšit příjem více než 1 000 východosamarských domácností a zároveň zlepšit jejich klimatickou a ekonomickou odolnost. Během následujících tří let budeme podporovat budování kapacit zemědělců, poskytovat školení, pomáhat se zakládáním zemědělských podniků a budováním udržitelného a inkluzivního trhu.
Zvyšování udržitelného příjmu

Zvyšování udržitelného příjmu

Provincie Východního Samaru se postupně zotavuje z následků ničivého tajfunu Haiyan, místně známým pod názvem Yolanda, který Filipíny zasáhl v roce 2013 Přestože mnoho sektorů vykazuje poměrně rychlý růst, zemědělství, které zde zaměstnává většinu obyvatel, se to v této oblasti netýká.
Úspěchy a zkušenosti z první fáze projektu Fungující trhy pro farmáře I (2015 – 2017) slouží jako základ pro navázání fáze druhé. Projekt se v oblasti dále věnuje zajištění udržitelného systému poskytování služeb v zemědělském sektoru, zaměřuje se na zvyšování kapacit lokálních producentů či na zavedení efektivních koordinačních a komunikačních nástrojů mezi farmáři a dodavateli.
Jednou z takových nově vzniklých platforem je například tzv. Harampang (tj. z warajštiny „přátelské povídání“), která slouží k dialogu a výměně názorů mezi vládními agenturami, lokálními vládami, poskytovateli služeb, zemědělskými družstvy a soukromým sektorem.
V rámci projektu je také poskytována podpora a konzultace začínajícím zemědělcům a zemědělským podnikům pro potřeby získání registrace, licence a certifikace k podnikání.
Městská chudoba v Manile

Městská chudoba v Manile

Na Filipínách žije velké množství obyvatel velkých měst ve slumech. Z ekonomických a bezpečnostních důvodů, a s ohledem na plány dalšího rozvoje, filipínská vláda přemisťuje obyvatele slumů do táborů pro vysídlené obyvatelstvo, které jsou v mnoha případech daleko od města, a jejich udržitelnost vzbuzuje mnoho otázek.
Přestože plánování snižování rizika katastrof (DRR) na národní i obecní úrovni probíhá poměrně dobře, menší obce často tuto potřebnou expertízu pro vybudování potřebných plánů nemají. Na úrovni obcí a zejména táboru pro přesídlené tak tento problém eskaluje. Mnoho táborů je budováno na levné půdě, která je náchylná k přírodním katastrofám, jako jsou záplavy a zemětřesení. To nutí mnoho přesídlených k návratu do slumů na okrajích měst.
V rámci tohoto projektu začaly v roce 2017 probíhat setkání s místní vládou, workshopy na téma komunitních řešení živelných katastrof a vyhodnocení zranitelnosti jednotlivých komunit s cílem vzniku systému včasného varování a plánu připravenosti na přírodní katastrofy.
 

Fungující trhy pro farmáře I.

Fungující trhy pro farmáře I.

Projekt s cílem pomoci obnovy živobytí místních farmářů postižených tajfunem Haiyan probíhá na Východní Samaru od ledna 2015 ve spolupráci s Helvetas Swiss Intercooperation a za podpory Swiss Solidarity. Projekt se zaměřuje především na pomoc skrze zvýšení produkce a dodávek zemědělského zboží na místní a regionální trhy. Přístup nazýván Market Systems Development se snaží, pokud je to možné, neposkytovat chybějící služby a vstupy přímo, ale propojovat již existující místní poskytovatelé a vytvářet tak dlouho udržitelný systém.
V rámci projektu bylo vybudováno 77 demonstračních políček a 3000 farmářů bylo vyškoleno jak pěstovat nové plodiny s velkým tržním potenciálem. V rámci projektu byla také vytvořena síť 34 soukromých poskytovatelů zemědělských služeb, kteří působí ve dvanácti obcích a poskytují své služby více než 13 000 farmářů.
Zároveň byl založen chov nového plemena buvolů, díky kterému dojde k rozvoji produkce mléka. Na konci roku 2016 byl v rámci projektu spuštěn rádiový program OMG (Oma, Merkado, Gobyerno), který šíří informace o fungování trhu, technické rady a v jehož rámci probíhají diskuze o vládní politice v oblasti zemědělství.

Jak dále pomáháme

Novinky