Srí Lanka

Srí Lanka

© Foto: Archiv Člověka v tísni

Srí Lanka si prošla jednou z nejdelších občanských válek na světě. Trvala takřka tři desetiletí a vyžádala si na 100 tisíc obětí. Kromě následků konfliktu se země vypořádává se silným tlakem na čerpání přírodních zdrojů. Ostrov navíc na počátku roku 2005 zasáhla ničivá vlna tsunami. V té době zde začal pomáhat také Člověk v tísni a působil zde až do roku 2018.

Po zásahu devastující tsunami jsme poskytli okamžitou humanitární pomoc zasaženým lidem ve Východní provincii, kde katastrofa znásobila důsledky vleklého občanského konfliktu. Humanitární pomoc jsme poskytovali také v letech 2011 a 2017, kdy Srí Lanku postihly povodně a sesuvy půdy.

Vleklé boje organizace Tygři osvobození Tamilského Ílámu neboli Tamilští tygři za vytvoření nezávislého tamilského státu skončily v květnu 2009 porážkou Tygrů vládními vojsky. Po skončení válečného konfliktu jsme se zapojili do obnovy a pomoci lidem ve válkou zasažených oblastech. Nejprve jsme působili v táboře pro vnitřní uprchlíky Pulmoddai, později jsme pomáhali lidem v severní části země s návratem domů. Pomohli jsme tak více než 25 000 lidí zasažených válkou s návratem domů a obnovou živobytí.

Dlouhodobě jsme pomáhali rozvíjet také bioplynárenský sektor. Bioplynárny představují zdroje levné a čisté energie. Díky bioplynu mohou lidé efektivně řešit problém s likvidací odpadu, získávají zdroj čisté energie, nemusí již kácet stromy v okolí, nakupovat dřevo nebo propan butan a navíc jim získané hnojivo pomáhá zvýšit zemědělskou produkci. Podporovali jsme jak soukromé podniky jako například hotely, ale především domácnosti.

Celý text Méně textu

Novinky