ACTIVE CITIZENS: CHRÁNÍME KLIMA

Datum konání: od 3.10.2022 do 1.6.2023

Místo konání: offline i online

Témata: Globální vzdělávání, Rozvoj aktivního občanství, Projektová výuka, Klimatická změna

Cílové skupiny: Pedagogové ZŠ, Pedagogové SŠ

Počet hodin: 50

Lektor: Veronika Endrštová, Kateřina Sequensová, Veronika Ambrozy

Kontaktní osoba: Veronika Ambrozy, veronika.ambrozyova@clovekvtisni.cz, tel: +420778409871

 

Přemýšlíte nad tím, jak vést žáky k aktivnímu občanství? Trápí vás klimatická změna a hledáte cesty, jak vzbudit u žáků zájem o toto téma? Dává vám smysl učit studenty řešit věci nejen teoreticky, ale i v reálném světě?
 
Zveme vás na další běh programu Active Citizens: Chráníme klima!

Program je určen učitelům ZŠ (2. stupeň), SŠ, SOŠ, SOU z celé ČR. 
Program úspěšně probíhal i v letech 2020-2022 v období distanční výuky a jsme schopni ho přizpůsobit aktuálním podmínkám.

Program Active Citizens: Chráníme klima! obsahuje: 

  • Vzdělávací cyklus pro učitele v rozsahu 50h (1h=60min) zaměřený na metodiku Active Citizens (AC) a klimatické vzdělávání
  • Mentorskou podporu učitelů ze strany zkušených lektorů v rozsahu 2h
  • Projektové tvůrčí dílny pro žáky
  • Diskuze s odborníky na klimatickou změnu

Hlásit se můžete do 30.9. 2022 ZDE: Přihláška do programu Active Citizens: Chráníme klima

Chcete-li se o dozvědět více o aktuálním ročníku programu, podívejte se na Záznam z informačního webináře

Heslo: ACKlima22! 

 

O vzdělávacím programu a metodice Active Citizens

Program je určen učitelům, kteří chtějí u žáků rozvíjet aktivní občanství pomocí komunitních projektů s globálním přesahem. Prostřednictvím aktivit, které vedou k realizaci společensky prospěšného projektu, se žáci učí zodpovědnosti i samostatnosti, schopnosti reagovat na potřeby místní komunity a spolupracovat s místními aktéry a samosprávou. Praktické i teoretické aktivity jsou propojeny tématem klimatické změny a našich možností chránit klima na místní úrovni.  

Podívejte se, jak popsali své zkušenosti žáci i učitelé zapojení do prvního ročníku programu: https://youtu.be/fFvnCZ9dQIw  
Nebo si přečtěte o studentských projektech, které v rámci programu vznikly: https://www.clovekvtisni.cz/chranit-klima-jen-pro-dobry-pocit-nestaci-7817gp  
 

Hlásit se můžete do 30. 9. 2022 ZDE: Přihláška do programu Active Citizens: Chráníme klima


Pro další informace kontaktujte Veroniku Ambrozy: veronika.ambrozy@clovekvtisni.cz  


Seminář je financován z fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí, www.sfzp.cz, www.mzp.cz.