Panenky s osobností

Panenky s osobností

© Foto: Tomáš Princ

Panenky s osobností (anglicky Persona Dolls) jsou výukovou metodou, která pomáhá učitelkám a učitelům mluvit s dětmi o tématech, která se špatně vysvětlují. Učí děti, jak reagovat na předsudky, podporují empatii a rozvíjejí kompetence vyjadřování.

Metoda Panenky s osobností podporuje naplňování průřezových témat a klíčových kompetencí RVP. 

Jak Panenky s osobností fungují?

Panenky přicházejí do kolektivu dětí, prostřednictvím učitele či učitelky s nimi sdílejí svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. 

Panenky nesou různé znaky, které mohou vést k diskriminaci ve společnosti (odlišný mateřský jazyk, zdravotní znevýhodnění, jiná formy rodiny nebo chudoba). Fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli vzhledu, původu nebo ekonomické situaci rodiny.


Co se děti díky panence naučí:

Panenky s osobností pomáhají u dětí rozvíjet vzájemnou empatii a solidaritu. Děti se díky nim učí pojmenovat své pocity a vyjádřit myšlenky, posilují si vlastní sebeúctu a pozitivní sebepojetí. Posiluje také umění vést dialog, být zodpovědný a jednat v duchu fair play.

Práce s panenkami:

  • posiluje sebevědomí dětí z hlediska jejich identity a vztahových skupin,
  • umožní dětem zažívat rozmanitost,
  • podnítí kritické myšlení vůči předsudkům, jednostrannosti a diskriminaci,
  • podpoří děti, aby se stavěly předsudkům a diskriminaci.


Chcete pracovat s Panenkami i vy?

Všem vyučujícím mateřských škol, předškolních klubů, prvního stupně základních škol a mimoškolním pedagogům nabízíme 9denní vzdělávací kurz Dialogem k respektu - školení pro práci s Persona Dolls (72 hodin). Během jednotlivých setkání se seznámíte s metodou a přístupem vědomé práce s předsudky. Vytvoříte si svoji panenku Persona Doll podle potřeb skupiny dětí, se kterou pracujete. Absolvujete povinnou praxi a získáte zpětnou vazbu. V rámci kurzu se střídají praktické, teoretické a sebezkušenostní aktivity, které se věnují představám normality a reflexi toho, jak s dětmi mluvíme. 

Kde se dozvíte o metodě více:

V roce 2015 jsme vydali publikaci Persona Dolls, panenky s osobností, jak rozvíjet prosociální postoje u dětí. Obsahuje východiska a cíle metody, principy práce s panenkou i aktivity k jednotlivým tématům.

Program Varianty se metodě Persona Dolls věnuje od roku 2012. V práci s touto metodou jsme vyškolili už 117 učitelek a učitelů z celé ČR.


Máte dotaz? Kontaktujte Petru Skalickou.


Celý text Méně textu

Články