Agresivní apatie

Krátká anotace:  

Lekce je zaměřená na téma hybridního režimu, na příkladu současného Ruska.
Pozn. - pro využití k diskuzi o aktuálním tématu vály na Ukrajině lze využít jen pracovní listy nebo se soustředit jen na fázi uvědomění (vzhledem k aktuálnosti tématu a evokaci, která probíhá již díky aktuálním událostem).

 

Vzdělávací cíle:  

  • Žák dá do souvislosti hodnoty a demokratickou společnost.
  • Žák uvede, jak souvisí soulad osobního a veřejného života s občanskou společností.
  • Žák popíše, jak se konkrétně projevuje v demokratické společnosti absence hodnotového ukotvení společnosti, kultury.

 

Čas: 45-90 min  

Věk: žáci SŠ, ZŠ od 7. třídy 

Zařazení do předmětů: Základy společenských věd, Zeměpis, Dějepis

Celá lekce ke stažení zde. Lekce je součástí příručky Křehkost demokracie, kterou si můžete stáhnout zde. Před realizací lekce v hodině doporučujeme přečíst především kapitoly 2., 3. a 5. této příručky.

Tématické okruhy: lidská práva

Věk studentů: střední škola

Tématické okruhy: občanství, participace, lidská práva

Věk studentů: střední škola