Politická participace

Anotace: 

• V této lekci se žáci věnují různým formám politické participace, především situaci v postkomunistických zemích. Zkoumají také, k jakým změnám dochází v oblasti politické participace v současné době, jaké jsou důvody pro nižší participaci v postkomunistických zemích a jaké postoje zastávají v této oblasti mladí lidé v České republice.

Vzdělávací cíle:  

• Žák svými slovy objasní pojem „politická participace“ a uvede příklad.
• Žák objasní některé důvody vedoucí k menší míře politické participace v postkomunistických zemích.
• Žák vysvětlí, k jakým změnám v oblasti politické participace dochází v současné době.
• Žák zhodnotí postoje mladých lidí žijících v České republice, které se týkají politické participace.


Čas: 40 min  

Věk: 15 - 19 let

Zařazení do předmětů: Základy společenských věd
 

Stáhněte si celou lekci

Lekce je součástí příručky Bohouš a Dáša: Demokracie pod lupou.

Tématické okruhy: demokracie

Věk studentů: střední škola