Válka nezná pravidla

Vzdělávací cíle:  

• Studenti dokumentují na příkladech možnosti omezení lidských práv.
• Studenti vysvětlí propojenost lidských práv, humanitárního a mezinárodního trestního práva.
• Studenti vyberou podstatné části z textu.
• Studenti si rozdělí úkoly a zvolenou formou srozumitelně prezentují nejpodstatnější výsledky skupinové práce.
• Studenti vlastními slovy a jim vyhovující formou učí ostatní.


Čas: 45 min  

Věk: 14 - 19 let

Zařazení do předmětů: Základy společenských věd, Zeměpis, Dějepis
 

Stáhněte si celou lekci.

Lekce je součástí příručky Bohouš a Dáša: Za lidská práva.
 

Tématické okruhy: migrace, lidská práva, demokracie

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ, střední škola