Žirafa a slon

Anotace:

Pomocí bajky Žirafa a slon otevírá tato lekce téma rozmanitosti a odlišných potřeb při práci. Studenti se v rolích slonů a žiraf učí argumentovat, obhajovat svoje názory a zároveň vidět potřeby druhých a zamýšlet se nad nimi.

Cíle:

• Žák diskutuje a naslouchá argumentům druhého.
• Žák vyjádří svůj postoj a zdůvodní jej.
• Žák se vcítí do postav bajky a porovná potřeby hlavních aktérů.
• Žák reflektuje odlišnost každého z nás a naléhavost adaptability (vzájemného přizpůsobování).

Varianta 2

• Žák formuluje vlastní otázky k podstatě příběhu a diskutuje o nich.

Čas: 75 - 90 minut

Stáhněte si celou lekci.

Lekce je součástí příručky Bohouš a Dáša: Tváří v tvář migraci.

Tématické okruhy: komunikace, spolupráce, migrace, identita, rozmanitost

Věk studentů: 2. stupeň ZŠ, střední škola