Dají poslanci dětem z ústavů vánoční dárek? Zbaví je nemravných exekucí?

Publikováno: 1. 12. 2014 Doba čtení: 3 minuty
Dají poslanci dětem z ústavů vánoční dárek? Zbaví je nemravných exekucí?
©

Praha, 1.12.2014. V úterý by měla být projednána na půdě Poslanecké sněmovny novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (sněmovní tisk 219). Tato změna má za cíl zamezit nesmyslnému vymáhání pohledávek vůči nezletilým osobám za nezaplacené poplatky za odpad. „Neváhejte již s přijetím této novely,“ vyzývají poslance organizace Člověk v tísni jménem Platformy pro odpovědné finance a advokátka Alena Vlachová.

V České republice žije okolo 150 000 dětských dlužníků. Jejich dluh nejčastěji vzniká tehdy, když za ně rodiče neplatí poplatky za odpad nebo neuhradí pokuty za jízdu bez jízdenky. A právě poplatků za odpad se týká výše zmíněná novela. V případě jejího schválení budou tyto poplatky obce vymáhat pouze po rodičích, a to i po nabytí zletilosti jejich dětí.

„Mnoho z těchto mladých lidí žije v dětských domovech a o tom, že jim díky laxnosti rodičů vzniká dluh, vůbec nevědí. Doma třeba nikdy nebyli, a přesto obec, kde mají hlášený trvalý pobyt, po nich tento dluh vymáhá. Ne po rodičích, kteří ho způsobili, ale po nich,“ říká advokátka Alena Vlachová, která se dětskými dluhy dlouhodobě zabývá. „Postupem času se dostane dluh do exekuce a z tisícikoruny je najednou několikanásobné  břímě, které zavěsíme na krk mladému člověku, který právě opustil brány dětského domova,“ dodává Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

„Změna má prakticky za cíl pouze to, aby čerstvě zletilí nebyli zbytečně trestáni za něco, co neudělali. A to jen proto, aby si obce usnadnily cestu ke svým pohledávkám,“ doplňuje ho David Šmejkal z Poradny při finanční tísni. „Předlužený mladý člověk na prahu produktivního věku má zhoršený vstup na trh práce, což zvyšuje náklady na sociální transfery ve společnosti“ dodává Jan Matoušek z České bankovní asociace.

Advokátka Vlachová ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a pod záštitou Platformy pro odpovědné finance proto vyzývají poslance, aby už novelu zákona dále neodkládali. Jeho projednání posune řešení akutního problému dále. „Změna je to jednoduchá, nekonfliktní a velmi užitečná.  Zamezíme tomu, aby mladí lidé, kteří opouštějí brány dětských domovů, začínali svůj už tak složitý život s dluhy, které reálně vůbec nezpůsobili. Byl by to pro ně krásný vánoční dárek,“ dodávají výše zmínění.

Kontaktní osoby:

Daniel Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, 774 510 398
Alena Vlachová, alena.vlachova@vcv.cz, 775 213 000

Sněmovní tisk 219: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=219&CT1=0

Příběh ze života:

Markétě je čtrnáct let. Od svých pěti let žije v dětském domově. Na rozdíl od většiny jiných dětí v dětských domovech má Markéta i nějaký vlastní majetek. Stát jí každý měsíc vyplácí nevelký sirotčí důchod, protože její otec před několika lety zemřel. Dětský domov posílá Markétě tyto peníze na vkladní knížku, aby jí v budoucnu usnadnily start do samostatného života, až bude za pár let dětský domov opouštět. Byl by to tedy možná celkem optimistický příběh, pokud by se ovšem Markéta nenarodila v České republice a neměla evidované trvalé bydliště v jednom obyčejném okresním městě, kde od svých pěti let ani jednou nebyla. Markéta totiž díky tomu o své úspory přijde, a do života bude možná vstupovat dokonce s dluhem.

Zdá se Vám to nemožné? Ale kdepak, v naší zemi je tohle možné docela dobře. To jen město, kde má Markéta shodou okolností evidováno trvalé bydliště (o kterém nemohla nikdy nijak rozhodovat), vyměřuje Markétě každý rok místní poplatek za komunální odpad. Přestože tam Markéta již téměř deset let vůbec nebydlí a tedy žádný odpad v tomto městě neprodukuje. A protože její matka za ni tento poplatek neplatí, poslala tato „domovská“ obec na Markétu exekutorku. Exekutorka obstavila vkladní knížku s naspořeným sirotčím důchodem, a teď se chystá Markétě její peníze sebrat, samozřejmě i s tučnou odměnou pro sebe za provedenou exekuci.

A to všechno podle našich zákonů, díky kterým se dokonce Markéta o probíhající exekuci ani nedozví. Všechny písemnosti jsou totiž doručovány její matce, která zůstává Markétinou zákonnou zástupkyní, přestože se o ni „starala“ tak, že Markéta byla již dávno soudem svěřena do péče dětského domova.

Zdroj: http://www.detibezdluhu.cz/

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor PSI