Další rok, další děti aneb držme spolu

Publikováno: 26. 1. 2018 Doba čtení: 2 minuty
Další rok, další děti aneb držme spolu
© archiv pobočky

Začátek letošního školního roku nebyl pro náš předškolní klub Džanel, sídlící v centru Chomutova, úplně jednoduchý. Mnoho dětí nastoupilo do klasické mateřské školky kvůli schválení zákona o absolvování povinného předškolního vzdělávání před nástupem do základní školy a další klienti se odstěhovali a služba se tak pro ně stala nedostupnou. V prvním pololetí bylo tedy naším hlavním cílem zapojit do klubu nové děti i s rodiči, což se ukázalo jako nelehký úkol. Několik se jich sice přihlásilo, ale snad i kvůli počasí se s nimi příliš často nevídáme.

Pravidelně k nám dochází tři děti, takže máme mnoho prostoru pro individuální práci s každým z nich. Spočívá to nejen v osobitém přístupu k rozličným dětským potřebám, ale především v akceptování věkových rozdílů v kolektivu, respektování rozdílných a specifických charakterů a temperamentů a přizpůsobování činností s ohledem na schopnosti, vědomosti a dovednosti i stávající životní situace jednotlivých dětí.

Naším cílem je, aby dítě z jakéhokoli prostředí a s jakýmkoli příběhem mělo při odchodu srovnatelné znalosti a dovednosti, jako jeho vrstevníci, se kterými se následně bude setkávat. Pro snazší přechod dětí z našeho předškolního klubu do klasické školky jsou proto pravidelně pořádány adaptační dny v mateřských školách, kdy se děti učí fungovat ve větším kolektivu, získávají sebejistotu při uplatňování získaných vědomostí a dovedností do praxe, čímž se jim, doufejme, otevírají dveře do normálního života a ke vzdělání, které je pro ně velmi důležité, má-li dojít v jejich životech k jakémukoli posunu kupředu.

Stejně jako v letech předešlých, i letos se budeme snažit, aby si od nás každé z dětí odneslo něco navíc, aby v nich zůstalo něco z nás. Alespoň tak, jako z nich zůstává něco v nás.

Předškolní kluby byly v roce 2018 realizovány za finanční podpory Statutárního města Chomutova.

Předškolní kluby podporuje: Projekt „Inkluzivní vzdělávání v Chomutově“ reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000165 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR


Autor: Barbora Macalová, pracovnice předškolního klubu Džanel

Související články