Daniel Hůle: Prosíme web České justice o dodržení autorského práva

Publikováno: 14. 4. 2016 Doba čtení: 2 minuty
Daniel Hůle: Prosíme web České justice o dodržení autorského práva
© ČvT archiv

Vážený a milý pane Šrámku,

obracím se na Vás jménem společnosti Člověk v tísni, o. p. s. jako na autora článku Věřitelé se po snížení tarifů nedomohou svých peněz, varují exekutoři. Ministerstvo to odmítá, který byl publikován na serveru Česká justice dne 13. dubna 2016 v 11:57.

Součástí uvedeného článku, hned z jeho kraje, je i ilustrační foto, které zobrazuje exekutora vstupujícího do obydlí obývaného nešťastnou matkou chovající malé dítě (adresa obrázku). Tento obrázek je vyňat jako jedna obrazová sekvence z videa společnosti Člověk v tísni, o. p. s. publikovaného na našem webu nebo na našem youtube kanále. Autorem videa a nositelem autorských práv, včetně práva na ochranu autorství a především jeho uvádění je společnost Člověk v tísni, o. p. s. Toto autorské právo se samozřejmě vztahuje na všechny části díla, včetně jednotlivých obrazových sekvencí.

Dovolím si navázat na naše poslední setkání na tiskové konferenci pořádané dne 13. dubna 2016, na kterém jste citlivou formou vyjádřil svůj postoj k aktivitám mým a patrně i naší společnosti, přičemž Váš postoj nepochybně vycházel z principů ochrany soukromého vlastnictví a respektování majetkových práv jiných osob.

V podstatě jsme srozuměni s tím, že v návaznosti na takto Vámi důsledně vyjádřený postoj porušujete autorská práva naší společnosti, která uvedený spot vytvořila. Chápeme Vaše možné přesvědčení, že cíle, které nepochybně v dobré víře sledujete, ospravedlní porušování hodnot, které jsou s těmito cíli shodné. Je samozřejmé, že ten, kdo nevyznává stejné hodnoty a nedotknutelnost některých práv jako Česká justice, je povinen strpět zásah právě do těchto svých práv ve jménu svobody slova a prosazování zájmů, které bráníte. Ačkoliv toto paradigma nesdílíme a hlásíme se k poněkud fádnímu konceptu dodržování platných pravidel a případné otevřené diskusi nad jejich změnou, bereme jako skutečnost, že Vy nikoliv.

Autorské právo má nicméně mnoho složek. Jako poslední a zpravidla zcela nedotknutelné je právo na uvedení autorství. Ačkoliv nemáme odvahu Vás žádat, abyste přestali protiprávně šířit v rámci své komerční aktivity naše nekomerčně vytvořené autorské dílo, dovolujeme si Vás poníženě požádat o uvedení autorství. Prosíme tedy o to, aby na Vašem serveru u zveřejněné fotografie bylo uvedeno, že jejím autorem je společnost Člověk v tísni, o. p. s, stejně jako skutečnost, že obrázek je převzat z videa, jež nese název V exekuci máte práva dána zákonem. Nebojte se zeptat.

Nechávám pak zcela na Vaší fantazii a svobodě Vašeho slova, zda naší společnost obdaříte nějakým noblesním označením, kterého jsem byl svědkem na tiskové konferenci konané dne 13. dubna 2016.

 

S přátelským pozdravem

Daniel Hůle

 

Autor: Daniel Hůle, Daniel Hůle