Dětský plavecký team zahájil tréninkovou sezónu

Publikováno: 4. 12. 2014 Doba čtení: 2 minuty
Dětský plavecký team zahájil tréninkovou sezónu
©

„Tak jsme všichni? Nejdřív je potřeba zahřát svaly!“, podobným pokřikem zahajuje plavecký trénink každé úterý trenérka Stáňa a odvádí skupinku dětí k okraji bazénu, kde v kolečku začne rozcvička.

Jakmile se všechny děti vystřídají v předcvičování, rozdá jim Stáňa barevné molitanové destičky a děti jedno po druhém naskáčou do bazénu. Někdo zvládá překonat bazén jen s pomocí destičky, mladším Stáňa ještě připne molitanový pás, každému radí, jak plavecký úkol zvládnout co nejlépe, ke každému přistupuje individuálně podle jeho možností. Za sklem atria sledují dění v bazénu rodiče některých z dětí a neskrývají radost, když vidí, jak jejich ratolesti statečně bojují s vodním živlem. „To za nás šlo leda v létě v rybníku a já se bála, nikdo to moc neuměl.“, prohodí jedna z matek a dodá, že je ráda, že její dcera už na tom bude jinak.

Během léta jsme navázali spolupráci s plaveckým klubem Delfínek, jehož majitelka umožnila „našim“ dětem bezplatně navštěvovat plavecký kurz po dobu jednoho pololetí.

„Našimi“ dětmi máme na mysli děti, které jsou zapojené do služby individuálního doučování nebo pravidelně docházejí do volnočasového klubu Objevitel. Tyto děti pocházejí z prostředí ohroženého sociálním vyloučením a většina z nich plavat vůbec neuměla, jelikož pro jejich rodiny je návštěva plaveckého bazénu většinou ekonomicky neúnosná. S námi a s Delfínkem mají příležitost naučit se plavat, což je, jak se jistě shodneme, dovednost, jejíž absence má většinou stigmatizující efekt. Čas strávený v bazénu je pro ně jak učením, tak zábavou.

 Od října se tak zformoval náš stálý tým čítající 6 dětí a trenérku Stáňu z plaveckého klubu Delfínek. Není sporu o tom, že za ty dva měsíce děti udělaly děti velký pokrok – někdo už přeplave celý bazén bez pomůcek, někdo se přestal bát hloubky a další poprvé zkouší nový plavecký styl – znak. Trénink trvá 45 minut a děti za tu dobu dostanou pěkně do těla, pro většinu je to kromě školního tělocviku jediná další řízená sportovní aktivita. Během lekce přeplavou bazén několikrát (většina dětí na začátku prohlašovala, že to nezvládnou ani do poloviny!), vystřídají různá cvičení na jednotlivé plavecké techniky a posílení určitých částí těla, vyzkouší rozmanité pomůcky (destičky, pásky, míčky atd.) a na závěr má vždy Stáňa připravenou nějakou hru, kdy mezi sebou soutěží v potápění a lovení různých předmětů ze dna bazénu. Z bazénu nakonec vylézají jen neochotně, ale už je potřeba vyrazit domů. Tak zase za týden!

Autor: Kristýna Fendrychová, Koordinátorka podpory vzdělávání