Díky distanční výuce se dívky v Nepálu mohou dál učit

Publikováno: 3. 12. 2020 Doba čtení: 4 minuty
Díky distanční výuce se dívky v Nepálu mohou dál učit
© Sajana Shrestha

V Nepálu je spousta vdaných dívek, které nemají ukončené základní vzdělání. V rámci našeho projektu absolvují tyto dívky ve věku od 10 do 19 let hodiny čtení, psaní a počítání i dalších potřebných životních dovedností. Pracujeme s mladými dívkami, které do školy nikdy nechodily nebo byly nuceny docházku předčasně ukončit.

„Tento projekt zajišťuje dívkám lekce, aby se naučily číst, psát a počítat. Účastní se také lekcí, které jim poskytnou informace důležité pro život. Zaměřují se například na násilí páchané na ženách a dívkách, na bezpečnost a ochranu, sexuální a reprodukční zdraví, psychickou pohodu a vůdčí postavení. Zároveň také projekt dívkám poskytuje informace o dostupných službách na místní úrovni,” vysvětluje Bharat Shrestha, programový manažer Člověka v tísni. Dívkám se tak dostane podpory a zároveň získají kontakt na další služby, které jim dokáží poskytnout konkrétní potřebnou pomoc.

V rámci tohoto projektu se pomoc dostala také k Devi*, nepálské dívce, která byla ve velmi mladém věku provdána za chlapce v Indii. Před dvěma a půl lety se Devi vrátila do Nepálu a začala opět žít u svých rodičů. V roce 2019 se přihlásila do projektu.

Několik měsíců před celostátním lockdownem v Nepálu se Deviin manžel přestěhoval za ní do Nepálu, aby tu s ní žil. Jednou v noci ji zneužil. Společenské a genderové normy ve zdejší komunitě jsou nastaveny tak, že mladé dívky o tomto druhu špatného zacházení zpravidla nemluví. Poté, co se však Devi účastnila lekcí v rámci projektu Aarambha, oznámila vše policii. 

Přizpůsobili jsme výuku podmínkám pandemie

Než vypukla pandemie COVID-19, skupinky 15 až 20 dívek se každý den setkávaly v komunitních výukových centrech a účastnily se přednášek ve svých vesnicích. V březnu 2020 však byla kvůli pandemii výuková centra uzavřena.

Aby bylo nadále možné poskytovat dívkám přístup k vzdělání, přizpůsobili jsme aktivity distanční výuce, díky které se facilitátoři s dívkami spojili pomocí mobilních telefonů, a tak mohly dívky v lekcích pokračovat. „I když jsem do školy nikdy nechodila, učení mě moc baví. Výuka přes mobilní telefon mě zaměstnává, takže se už necítím doma osamělá. Telefon mi obstarali Ami (tchýně) a Aba (tchán), takže se můžu učit a telefon využívat podle potřeb," sdílí své zkušenosti a pocity 19letá matka 2 letého dítěte. Jedna místní facilitátorka vysvětluje: „Na konci každé kapitoly zadám vždy dívkám domácí úkol. Při další hodině úkol zkontroluji ústní formou – dívky mají odpovědět na otázky ve cvičení, které se váže k dané kapitole. Při prezenčních hodinách bylo snazší studentky učit psát. Kontrolovat zadané úkoly ústně po telefonu je poměrně těžké. Pro dívky, kterým učení tolik nejde nebo pro ty, které nemají v rodině nikoho, kdo by jim mohl pomoct, je učení a plnění domácích úkolů obtížné." 

I když se nějaké potíže vyskytly, alternativa v podobě distanční výuky přinesla i pozitiva – dokázala dívky podpořit a umožnit jim výuku i v nejisté době lockdownu, zaměstnat je a přivést na pozitivní myšlenky při řešení stresujících situací. Dalším přínosem je šíření důležitých zpráv týkajících se zdraví, dostupnosti služeb atd. Tyto zprávy dívkám podávají během telefonických hovorů facilitátorky a pomáhají vytvářet pozitivní vztah a důvěru mezi dívkami a jejich rodinami, pomocí přímého kontaktu ovšem také budují důvěru komunit v tento projekt.

Projekt využíval mobilní telefony také k zjištění, zda dívky v době lockdownu psychicky nestrádají a pracovníci projektu přes telefony šířili informace o COVID-19 a dostupných službách, které mohou dívky a jejich rodiny v době distanční výuky využít. 

Šíření povědomí pomocí místního rozhlasového vysílání

Projekt také šíří zprávy o násilí páchaném na ženách a dívkách, o dětském manželství, bezpečném mateřství, vzdělání dívek a možnosti bezplatného psychosociálního poradenství formou místního rozhlasového vysílání. „Vůdčí osobnosti komunit, místní samospráva a zúčastněné strany se zapojily do těchto přístupů přizpůsobených současné situaci, a tak pomohly pro dívky zajistit bezpečnost a zapojení do projektu. Navíc přispěli k řešení škodlivých sociálních norem a zvyklostí jako genderově podmíněného násilí,” říká Shrestha.

Formou kurzů čtení, psaní, počítání a životních dovedností letos projekt Aarambha podporuje 1 709 vdaných nezletilých dívek bez dokončeného základního vzdělání. Jedná se o dívky, které jsou v oblasti vzdělání marginalizované a nebyly jim dopřány ani další socioekonomické příležitosti v důsledku škodlivých sociálních norem, jakými jsou dětské či časné sňatky. Během pandemie COVID-19 byl projektový tým informován o třech případech genderově podmíněného násilí a ihned případy začal řešit a rodinám poskytl kontaktní informace.

Projekt v Nepálu s názvem Aarambha – Leave No Girl Behind financuje UK Aid's Girls’ Education Challenge (GEC) a realizuje ho Člověk v tísni.

Tato pomoc je možná také díky Skutečnému dárku

*Jméno bylo změněno

Autor: Sajana Shrestha, komunikační a advokační manažerka ČvT v Nepálu

Související články