Dluhové poradenství reaguje na důsledky koronavirové krize. Lidem dokážeme pomoci i nyní.

Publikováno: 17. 3. 2020 Doba čtení: 5 minut
Dluhové poradenství reaguje na důsledky koronavirové krize. Lidem dokážeme pomoci i nyní.
© Foto: Martin Kovalčík

Posílená help linka, jednání s poskytovateli úvěrů i exekutory, snaha o sjednocení postupu vůči lidem v oddlužení, příprava systémového řešení. To jsou v tuto chvíli první kroky, kterými reaguje Člověk v tísni v rámci svého dluhového poradenství na situaci, do které se lidé v České republice díky koronavirové krizi dostávají. Více v rozhovoru s Danielem Hůlem, vedoucím dluhového poradenství organizace.

Dluhovým poradenstvím se zabýváte dlouhodobě. Kromě zdraví ohrožuje současná situace ohledně koronaviru i ekonomiku. Zkuste ve stručnosti vyjmenovat největší problémy, které lze v souvislosti se zadlužením očekávat v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?

Situace je opravdu mimořádně vážná. Obávám se, že se naplní nejčernější scénáře ohledně předlužení lidí. Mezi nejohroženější skupiny patří živnostníci, kteří už nyní přicházejí o nasmlouvané zakázky na měsíce dopředu. Pro tyto lidi jde o zcela novou situaci a bude těžké se na ni adaptovat. Ohrožení jsou také všichni zaměstnanci, kteří v důsledku uzavření škol museli nastoupit na OČR, čímž se jim sníží příjem o 40%. Řada těchto lidí přitom hospodaří s vypětím všech sil s vyrovnaným rozpočtem. V neposlední řadě jsou ohroženou skupinou lidé pracující na černo. Zde nemají zaměstnavatelé žádné závazky a prostě se s takovým člověkem rozloučí. V lepším případě zaplatí odpracované hodiny. Jedná se o lidi pracující ve stavebnictví, pohostinství, atd. Někdy dělají bez smlouvy, někdy formálně na minimální mzdu, často jde o lidi v exekuci.

Samostatnou skupinou ohrožených jsou desetitisíce lidí v insolvenci, kteří přestanou být schopni splácet závazky, a nakonec jim může být oddlužení zrušeno. Tito lidé jsou přijatými opatřeními ohroženi v podstatě hned a s postupujícím časem se bude problém kumulovat.

Kouzelný prsten bohužel nemáme, i tak ale dokážeme lidem pomoci

Jedním z prvních kroků, které jste v rámci současné situace provedli, je prodloužení doby, po kterou je možné se dovolat na dluhovou help linku. Nově je lidem k dispozici každý všední den od 8 do 18 hodin…

Kromě prodloužení pracovní doby jsme také navýšili kapacity dluhových poradců, kteří budou v jeden moment moci odbavovat zájem volajících tak, aby se každý dovolal. V tuto chvíli se chceme především zaměřovat na prevenci propadu lidí do dluhové pasti, chceme nabídnout pomocnou ruku všem, kteří se teď ocitli v tísni. Nemáme kouzelný prsten, abychom je tísně zbavili, ale zkušení dluhoví poradci poradí, jak situaci ještě nezhoršovat. Poradí jim, jaké jsou v dané situaci osvědčené postupy.

Co konkrétně se tam mohou lidé dozvědět? V jakém případě by měli volat?

Lidem poradíme podle situace, v jaké se nacházejí. Tomu, kdo zvažuje čerpání úvěru, poradíme, na co si dát pozor, u koho si určitě úvěr nebrat, případně, zda lze situaci řešit jinak. S tím, kdo už úvěr má a nemá na splátky, probereme, jak komunikovat s věřiteli. Momentálně mimochodem zjišťujeme, kteří věřitelé umožní odklad splátek a za jakých podmínek. Lidem, kteří jsou již v exekuci, poradíme s jejich právy. Když se na nás obrátí člověk v insolvenci, můžeme pomoci v komunikaci s insolvenčním správcem.

Jak jste již zmínil, momentálně oslovujete poskytovatele úvěrů s dotazem, jestli plánují tříměsíční odklad splátek. Proč to děláte?

Tento vstřícný krok největších českých bank velmi vítám. Je to jedna z cest, jak zabránit propadu do dluhové spirály u lidí, kteří čerpají běžný úvěr a v důsledku šířící se epidemie přišli dočasně o práci. Chceme vyvinout maximální tlak i na nebankovní společnosti, aby zvolili stejný postup.

Další iniciativou, kterou v rámci současné situace děláte, je výzva k zastavení mobiliárních exekucí. Jak na tuto výzvu exekutoři reagují?

Musím říct, že zde mě rychlá reakce jak exekutorské komory, tak jednotlivých exekutorů mile překvapila. Byť ze strany exekutorů jde primárně asi o ochranu zdraví jejich pracovníků, výsledek je stejný. Mobiliární exekuce jsou totiž často využívány k tlaku na dlužníka, který nemá dostatečný příjem, aby si de facto koupil odklad odvozu majetku tím, že exekutorovi začne platit dobrovolně nad rámec zákonných splátek. To je často vykoupeno dalším zadlužením dlužníka, který si na tyto splátky musí někde půjčit, v rodině, u lichvářů. Tito lidé přitom aktuálně přicházejí o práci a ve větší míře by končili právě ve spárech lichvářů.

Lidem bych každopádně radil být velmi obezřetný a nedělat zbrklá rozhodnutí. Neupínat se k obzoru, že za pár týdnů bude vše jako dříve.

Také voláte po sjednocení postupu vůči lidem, kteří v důsledku krize přestanou plnit podmínky oddlužení. Jak by tento postup měl podle vás v ideálním případě probíhat?

Primárně se pokusíme vyvolat jednání s insolvenčními soudy, protože je nevyhnutelný nárůst lidí, kteří přestanou plnit podmínky schváleného oddlužení v důsledku ztráty příjmů. Bude otázkou, do jaké míry se vývoj situace, který dlužníci jednoznačně nezavinili, ze strany soudů reflektován.

Jak jinak se připravujete na dopady současné koronavirové krize?

Připravujeme akční plán nutných opatření systémové povahy, která dokáží zmírnit propad, respektive nabídnou pro lidi v pasti řešení. Například budeme aktivně tlačit přijetí směrnice EU o oddlužení pro podnikatele. Živnostníci totiž dnes, v případě nesouhlasu věřitele, nemají šanci se oddlužit.

Přispějte na SOS Česko
Chci vstoupit do Klubu přátel

Jak již bylo řečeno na začátku, kromě zdravotních bude mít současná krize dopad i na ekonomiku. Na co by si lidé měli dát v současné situaci především pozor, aby se poté, co se život vrátí do normálních kolejí, nepropadli do dluhových pastí?

Kdybych to měl zjednodušit, doporučuji v obtížné situaci zavolat na naši help linku na 774 392 950. Lidem bych každopádně radil být velmi obezřetný a nedělat zbrklá rozhodnutí. Neupínat se k obzoru, že za pár týdnů bude vše jako dříve.

Nakonec trochu osobní otázka. Jak nastalou situaci zvládáte vy osobně? Jak karanténa ČR změnila váš každodenní život?

Já osobně situaci zvládám snad dobře, musíme zásadním způsobem transformovat systém našich služeb a zajistit, abychom i v této složité době dokázali potřebným lidem podat pomocnou ruku. Zvláště v situaci, kdy těchto lidí bude výrazně přibývat. Mám ale kolem sebe tým skvělých samostatných lidí, kterým plně věřím, a vím, že jim jde o to samé. Věřím, že zvládneme vše, co nás čeká. Osobně mám strach především o rodiče a obecně o staré lidi, které znám, protože ti jsou opravdu akutně ohroženi a zdá se mi, že se pro jejich ochranu nedělá vše, co by bylo třeba. 

Autor: Martin Kovalčík, mediální koordinátor ČvT

Související články