Dluhy na výživném: Co by si mohl Daniel koupit za 11.000 korun?

Publikováno: 25. 7. 2023 Doba čtení: 2 minuty
Dluhy na výživném: Co by si mohl Daniel koupit za 11.000 korun?
© www.pixabay.com

V červnu naši organizaci navštívil Daniel. Přišel kvůli dlužnému výživnému. Danielova matka se před lety od rodiny odstěhovala a Daniel a jeho sourozenci vyrůstali s otcem. Matce bylo v tu dobu stanoveno výživné, které otci hradila. Později byl Daniel umístěn na 2 roky do výchovného ústavu, výživné měla matka zasílat tam. A v tu dobu ho platit přestala.

Daniel dokončil školu a v 18 letech byl z ústavu propuštěn. Při odchodu se ve svých dokumentech dočetl, že mu matka dluží výživné ve výši 11 000 Kč. Daniel se rozhodl vzít situaci do svých rukou. Sám si zjišťoval, jaké má možnosti. Jako první se obrátil na policii ČR. Poté, co si v hlavně vyřešil morální dilema, rozhodl se podat na matku trestní oznámení. Policisté ho informovali o tom, že takto postupovat nelze, a poslali ho na Okresní soud. Na soudě odkázali Daniela na naší organizaci, kde mu dle slov pracovnice soudu pomůžeme napsat “nějaký” návrh. A tak Daniel přišel k nám.

Jaký návrh k soudu by bylo nejvhodnější podat? Pracovnice „nějakým návrhem“ myslela Návrh na výkon rozhodnutí. Nedalo mi to, zkonzultovala jsem situaci s kolegyní. Znovu jsme se obracely na soud, tentokrát v jiném městě, kde nám pracovnice sdělila úplně jiné informace. Návrh na výkon rozhodnutí lze podat pouze v případě, že je možné dluh získat srážkou ze mzdy nebo jiných příjmů povinného či obstavením účtu nebo majetku. Dle informací je Danielova matka nezaměstnaná, není v evidenci Úřadu práce a nepobírá žádné sociální dávky. Tím pádem Návrh na výkon rozhodnutí podat nelze. Na policii jsme zjišťovali, z jakého důvodu nemůže Daniel podat na matku trestní oznámení. Když odešel z výchovného ústavu, do školy už nenastoupil. Matka tedy nemusí platit běžné výživné, a proto Daniel nemůže podat trestní oznámení za dlužné výživné. Jediná rada, která od pracovníků soudu přišla byla, že má Daniel oslovit soukromého exekutora, a zkusit tak dlužné výživné po matce vymoci touto cestou. Pokud by ale exekutor nic nevymohl, musel by Daniel uhradit náklady exekučního řízení. Toto riziko bylo příliš vysoké.

Přemýšlela jsem, zda se dá v Danielově situaci ještě něco udělat? Pomohla by mu dávka zaopatřovací příspěvek? Pomohla, ale nelze o něj zažádat, Daniel nesplňuje podmínky nezaopatřeného dítěte. Vyučil se, umí své řemeslo, kterým se chce živit, a nemá ambice dál studovat. A i přes existenci stipendií a nadací nemá Daniel jistotu, že finanční podporu získá.

A zde jsme narazili – neexistuje legislativa, která by Danielovi nabídla řešení. Jak může od matky dlužné výživné získat, jak mu v tom může pomoci stát? Daniel má imaginárních 11.000 Kč a může snít, co by si za peníze mohl pořídit.

Autor: Tereza Kynclová, sociální pracovnice

Související články