Dnes děti, zítra naše budoucnost – Mezinárodní den mládeže 2022 v Arménii

Publikováno: 26. 10. 2022 Doba čtení: 2 minuty
Youth International Day 2022
© Time Production for PIN

Mladí lidé jsou často hlavními hybateli změn a pokroku ve společnosti, a proto se od nich očekává, že ji budou neustále posouvat dopředu. Aby však bylo možné plně využít potenciál celé společnosti, měly by se do procesu vytváření změn zapojit všechny generace.

V tomto ohledu se letošní Mezinárodní den mládeže nesl ve znamení tématu "Mezigenerační solidarita: vytvářet svět pro všechny". To vyjadřuje koncept jednoty a integrace, který umožňuje všem generacím, aby nechaly zaznít svůj názor. S ohledem na tuto skutečnost uspořádal Člověk v tísni, s finanční podporou EU, v Gorisu oslavy Mezinárodního dne mládeže. Tyto aktivity byly organizovány v rámci projektu REACT: Pomoc a včasná obnova pro lidi postižené konfliktem v Arménii.

Celý program začal v dopoledních hodinách a zapojili se do něj obyvatelé města z různých věkových skupin. Na přípravě akce se podílely také iniciativy zřízené Člověkem v tísni a financované EU, jakou je třeba dětský klub. Mezi zúčastněnými dětmi byla velká část z vysídlených rodin. Děti společně uspořádaly na jarmarku výstavu, kde prodávaly své kresby a výrobky. Samy děti se rozhodly veškerý výtěžek věnovat komunitě důchodců v Gorisu. Pocit štěstí a nadšení je neopouštěl i díky pozitivním ohlasům, které zaznívaly od návštěvníků.

Jak poznamenala Varduhi Dadunts, regionální ředitelka Člověka v tísni v Arménii:

"Jsou to naše dnešní děti a budoucí mládež. Měly by tedy mít možnost se vyjádřit a cítit se jako nedílná součást společnosti."

Překvapení pro obyvatele Gorisu

Aby byl tento den ještě výjimečnější, zakončil celodenní oslavy večerní koncert. Arsen a Artur Safaryansovi, známí arménští zpěváci, překvapili návštěvníky a udělali z tohoto dne nezapomenutelný zážitek. Na oslavě Mezinárodního dne mládeže se v Gorisu sešlo mnoho lidí z různých komunit. Ti, kteří nevěděli o dětském klubu zřízeném v Gorisu, se mohli během koncertu dozvědět více o jeho činnosti.

Atmosféra v Gorisu byla slavnostní a plná naděje. Ve vzduchu se vznášel pocit sounáležitosti a solidarity. Děti i dospělí byli rádi, že mohou být součástí oslav, a že je jejich hlas slyšet. 


Autor: PIN Arménie

Související články