Občanská sdružení v Arménii jako lídři změn ve vzdělávání

Publikováno: 25. 7. 2022 Doba čtení: 3 minuty
Občanská sdružení v Arménii jako lídři změn ve vzdělávání
© Foto: PIN Armenia

Člověk v tísni realizuje v Arménii projekt, jehož cílem je podpořit občanská sdružení, iniciativy, nové a vznikající organizace občanské společnosti nebo sociální a kulturní hnutí v roli důvěryhodných institucionálních aktérů. Účastníci projektu, nevládní organizace NorArar Education a Iniciativa pro vzdělávací, sociální a právní začlenění, vytvořili kampaně, která se snaží zajistit dostupné a kvalitní vzdělání pro všechny.

Regionální projekt Člověka v tísni (ČvT) s názvem Aktéři občanské společnosti jako hnací síla změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku se zaměřuje na občanská sdružení v Arménii věnující se rozvoji a problematice prosazování lidských práv, kterým je i právo na vzdělání. Celkem čtrnáct organizací dostalo možnost vylepšit své fungování, a to prostřednictvím celé řady školení, finanční podporou strategického rozvoje nebo vedením kampaní s cílem dosáhnout systémových změn a získat praktické dovednosti.  

Čtení, jako klíčová dovednost pro rozvoj dětí

Jedním z klíčových bodů dostupného vzdělání je čtenářská gramotnost, kterou se zabývá organizace NorArar Education. Být gramotný znamená víc než jen umět plynule číst, rozumět textu a psát. Do značné míry tato schopnost ovlivňuje rozvoj klíčových dovedností, jako je analyzování, kritické zkoumání informací a vyvozování závěrů.

"Na základě údajů z nedávných výzkumů téměř 35 % žáků, kteří končí základní školu, nerozumí jednoduchým textům, protože jim chybí čtenářské dovednosti,"  zmínila Mher Davtyan, ředitelka nevládní organizace NorArar Education.

Situace je ještě horší v případě vysídlených studentů z Náhorního Karabachu, protože u nich byl přerušen proces učení a žáci odvykli školním povinnostem. Za tímto účelem zahájila organizace kampaň, s finanční podporou EU, v jejímž rámci vytvořila moderní metodiky s nejnovějšími poznatky pro zlepšení čtenářských dovedností. Do kampaně se v rámci projektu zapojilo 22 učitelů ze 14 škol, kteří si v praxi vyzkoušeli, jak studenty učit číst.

Během kampaně byl proveden malý průzkum základních čtenářských dovedností mezi žáky. Zkoumala se rychlost a výkonnost čtení, např. kolik slov jsou studenti schopní přečíst během jedné minuty. Díky kampani začali studenti číst plynuleji, byli motivovanější, sebevědomější a aktivnější během výuky, protože je procvičování se spolužáky víc bavilo. NorArar plánuje vzdělávací cyklus pro učitele a žáky zopakovat a do budoucna do něj zahrnout i další školy.

Individuální přístup k dětem se specifickými potřebami

Všechny děti mají právo na kvalitní a dostupné vzdělání, i proto se Iniciativa pro vzdělávací, sociální a právní začlenění snaží změnit současné normy inkluzivního vzdělávání v Arménii. Organizace vytvořila moderní vzdělávací materiály a metodické příručky pro jejich používání a snaží se je začlenit do jednotného státního vzdělávacího rámce.

Na jejich kampani se podílelo celkem 11 škol v Jerevanu a v regionech Lori a Armavir. Iniciativou upravené pracovní sešity využilo až 55 dětí, které tak mohly rozvíjet své myšlení, představivost i motoriku. "Zajistili jsme dostupné e-verze pracovních sešitů a metodik, které jsou nyní k dispozici na oficiálních stránkách Republikového pedagogicko-psychologického centra Arménie," říká Syuzanna Petrosyan, spoluzakladatelka a výkonná ředitelka Iniciativy pro vzdělávací, sociální a právní začlenění. Projekty tohoto typu umožňují dětem plně se zapojit do společnosti a povzbuzují je.

V rámci projektu Aktéři občanské společnosti jako hnací síla změn na jižním Kavkaze a v Moldavsku, s podporou Evropské unie, zorganizoval Člověk v Tísni třídenní akci "Unconfenerce" k navázání vzájemných kontaktů. Konference se uskutečnila v arménském Aghveranu za účasti 14 občanských sdružení a dalších odborníků z praxe. Cílem bylo vytvořit pro zapojené organizace platformu, kde mohou neformálně navazovat kontakty, sdílet nápady a přemýšlet o společných plánech do budoucna. 

Autor: PIN Armenia

Související články