„Dobrovolnictví je pro mě smysluplně vynaložený čas.“ Staňte se dobrovolníky Člověka v tísni!

Publikováno: 20. 9. 2023 Doba čtení: 3 minuty
„Dobrovolnictví je pro mě smysluplně vynaložený čas.“ Staňte se dobrovolníky Člověka v tísni!
© Foto: Veronika Mašlejová

Dobrovolníci a dobrovolnice jsou nedílnou součástí naší organizace. V programu Podpora vzdělávání na pražské pobočce je každý rok zapojeno více než 130 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří nám pomáhají s individuálním doučování dětí.

Děti, s kterými v rámci doučování spolupracujeme, to často nemají v přístupu ke vzdělávání jednoduché. Narážejí na socioekonomické nerovnosti, diskriminaci a další potíže. Špatná finanční situace rodiny, nízké vzdělání rodičů nebo hrozba ztráty bydlení, to vše ovlivňuje, jakým způsobem děti ve škole prospívají. Dlouhodobý neúspěch ve škole, nedostatek podpory nebo nepochopení ve třídním kolektivu následně můžou vést k celkové ztrátě motivace a dohnat spolužáky začíná být pro děti čím dál tím těžší. V rámci individuálního doučování se snažíme dětem poskytnout individuální podporu a povzbudit je, aby to ve škole nevzdávaly. Doučování tedy není jen o známkách, ale o celkové podpoře motivace a sebedůvěry dítěte.

"Poznal jsem skvělé lidi a podílel jsme se na něčem smysluplném,“ píše jeden z dobrovolníků.

Na doučování dochází za dítětem jednou týdně náš dobrovolník či dobrovolnice a společně procvičují, co je potřeba. Ze zpětných vazeb od našich dobrovolníků vyplývá, že dobrovolníci vnímají doučování jako velmi smysluplné využití svého volného času, které je obohacující, jak pro doučované dítě, tak pro dobrovolníky samotné. Osobní přínos vnímali dobrovolníci např. v možnosti vykročit ze své „sociální bubliny“, možnosti pomoci druhému a v solidaritě s lidmi, kteří to mají v životě složitější. 

Nejčastěji se v odpovědích objevuje zmiňovaný pocit smysluplnosti: „Poznal jsem skvělé lidi a podílel jsme se na něčem smysluplném,“ píše jeden z dobrovolníků a další zmiňuje: „Přineslo mi to to dobrý pocit, zkušenosti v oboru, smysluplně strávený čas při doučování a řadu skvělých zážitků při akcích s ostatními dobrovolníky.“

Dobrovolnice Karolína popisuje svoji dobrovolnickou zkušenost slovy: „K zapojení do programu mě motivovala chuť někomu pomoci se zvládáním učiva a případně mu předat pozitivní postoj ke vzdělávání. Chtěla jsem také věnovat nějaký svůj čas smysluplné činnosti, což pro mě doučování představovalo. Zapojení do programu mi přineslo celou řadu nových zkušeností a věřím, že bylo přínosné nejen pro mě, ale také pro chlapce, kterého jsem doučovala. Bylo pro mě také velkou radostí setkávat se s ostatními dobrovolníky a zapojovat se do společných aktivit. Za možnost stát se dobrovolníkem jsem moc vděčná a nasazení všech ostatních dobrovolníků s respektem obdivuji.“

V Člověku v tísni si dobrovolnické pomoci moc vážíme a vítáme všechny zájemce o dobrovolnictví v pravidelném individuálním doučování. Pokud jste v Praze, napište nám na adresu dorota.dudkova@clovekvtisni.cz. Pokud chcete doučovat online nebo v jiných regionech, napište nám na doucovani@pinf.cz. Informace o dalších možnostech dobrovolnictví v jiných odděleních Člověka v tísni najdete v našem článku.

Moc děkujeme všem dobrovolníkům a dobrovolnicím za podporu a těšíme se na nové zájemce!

Autor: Johana Černochová, Kateřina Fuksová

Související články