Dodáváme potraviny tisícům lidí poblíž válečné fronty, zajišťujeme pro ně psychosociální pomoc. V Česku se zaměřujeme na nejzranitelnější

Publikováno: 21. 7. 2022 Doba čtení: 8 minut
Malá vesnice nedaleko Korostenu v Žytomyrské oblasti byla jednou z prvních, na kterou bylo během ruské invaze na Ukrajinu zaútočeno. Dům této rodiny byl během bojů zcela vypálen raketou. Přišli o všechno.
© Foto: Člověk v tísni

Od začátku invaze na Ukrajinu jsme obětem zajistili pomoc v hodnotě přesahující 670 milionů korun. Náš ukrajinský tým o 190 zaměstnancích pracuje ve 23 z 24 oblastí a pomohl již více než 317 tisícům lidí. V Doněcké a Charkovské oblasti na okraji frontové linie jsme za poslední měsíc zásobili na 20 tisíc lidí trvanlivými potravinami a zároveň pravidelně dovážíme pitnou vodou. V osvobozených oblastech opravujeme vodovodní potrubí a začínáme s opravami domů a kolektivních center, aby lidé měli kde přečkat následující zimu. Mobilní tým čtrnácti psychologů poskytuje psychosociální pomoc vnitřním uprchlíkům, dalších 10 psychologů pomáhá přes telefonní linku. Další psychologickou pomoc poskytují partnerské organizace, které Člověk v tísni finančně podporuje.

V Česku jsme s partnerskými organizacemi z peněz veřejné sbírky SOS Ukrajina přímo podpořili přes 55 tisíc lidí na útěku před válkou. Dlouhodobě pomáháme v deseti krajích a nově spouštíme stipendijní program pro středoškoláky.

Přečtěte si nejnovější souhrn o pomoci Člověka v tísni na Ukrajině i v Česku.

OBSAH

POMOC NA UKRAJINĚ
POMOC V ČESKU
POMOC V MOLDAVSKU

POMOC NA UKRAJINĚ

Poslali jsme téměř 50 humanitárních kamionů, doručili jsme vodu do měst na frontové linii

POMOC V HODNOTĚ 445,4 milionů korun

Za uplynulých pět měsíců už na Ukrajinu dovezlo potraviny, hygienické pomůcky, deky a další pomoc 16 vlaků a 46 kamionů a celkem 15 dalších kamionů s humanitární pomocí ještě do konce tohoto měsíce na Ukrajinu odjede.

Situace i potřeby lidí se v různých regionech liší. Ve městech v Doněcké nebo Charkovské oblasti na východě Ukrajiny i přes intenzivní ostřelování zůstávají desetitisíce lidí, kteří se často musí ukrývat v krytech a sklepech. Ve městech podél frontové linie je obchod omezený a lidé zároveň ztratili zdroje příjmů. Těm nezranitelnějším v Záporožské oblasti jsme doručili trvanlivé potraviny pro 1600 lidí a hygienické balíčky pro více než 10 tisíc lidí; do Doněcké oblasti potraviny pro téměř 20 tisíc lidí a do Charkovské oblasti pro tři tisíce lidí spolu s hygienickými balíčky.

V Doněcké oblasti a podél celé frontové linie je stále jedním z hlavních problémů voda. Na některých místech už několik týdnů, nebo dokonce měsíců, žádná neteče.

„Když otočíte kohoutkem, teče žlutá. Všechny filtrační stanice, které tu vodu čistí, jsou totiž pod palbou,“ říká Petr Štefan, který se na konci června z Ukrajiny vrátil.

Člověk v tísni dodává ve spolupráci s místními organizacemi vodu do nejhůře dostupných oblastí – v šestilitrových barelech, klasickou balenou vodu v PET lahvích a v některých oblastech, když to jde, instaluje nádrže, do kterých pak pitnou vodu zaváží a lidé si pro ni mohou přijít. Jen pro balenou vodu si za poslední měsíc přišlo v Doněcké oblasti na 1760 lidí.

Pokračujeme také v podpoře 180 kolektivních center ubytovávajících vnitřně vysídlené lidi a pomáháme lidem, kteří se vrací do svých domovů. Do Černovické oblasti jsme dovezli potraviny pro pět tisíc lidí. Ve dvou kolektivních centrech ve Lvovské oblasti zajišťujeme ve spolupráci s partnerskou organizací dodávky teplého jídla dvakrát denně, celkem by se takto mělo dlouhodobě najíst 500 lidí. A více než 11 tisíc vnitřních uprchlíků, kteří nejsou v kolektivních centrech, dostalo pomoc v podobě potravinových balíčků. 

Pomáháme i v oblasti Zakarpatí, kde společně s místními samosprávami, partnerskou organizací Přeshranice a slovenským Človekem v ohrození budujeme dlouhodobé bydlení pro téměř 500 lidí, kteří své domovy už nemají, ale Ukrajinu opustit nechtějí. Kromě bydlení zajišťujeme společně s partnery také potraviny, a to pro téměř 1000 lidí žijících v kolektivních centrech. Tam, kde sami nejsme, pomáhají místní dobročinné organizace nebo dobrovolnické skupiny s naší finanční podporou. Celkem jsme takto podpořili po celé Ukrajině 160 partnerů. 

Není to jen voda, potraviny nebo finanční prostředky. Už teď přemýšlíme, jak bude na Ukrajině vypadat zima a rozvíjíme programy pro plánování oprav vodovodního řádu, aby tekla do domů voda. Nutné budou dlouhodobé opravy domů, lidé se teď v mnoha případech nemají kam vracet.

Přímo na místě poskytujeme psychosociální pomoc

POMOC V HODNOTĚ 1,9 milionů korun

Na Ukrajině provozujeme telefonní linku, kam mohou lidé zavolat a se svými problémy se svěřit psychologovi, nebo nabízíme pomoc formou mobilních týmů.

„Do kolektivních center spolu s pomocí jezdí i psychosociální tým, který ve skupinových nebo individuálních terapiích lidem pomáhá s traumaty, jež si z konfliktu odnášejí,“ zmiňuje Petr Štefan.

Naši kolegové na Ukrajině pracují především v centrech s vnitřními uprchlíky. Koordinátorka psychosociálních aktivit Člověka v tísni na Ukrajině, Olena Kravtsova, vede mobilní tým 14 psychologů, kteří poskytují psychologickou podporu ve čtyřech oblastech, a 10 psychologů na celostátní helplince. „Psychologové na helplince přijímají až 50 hovorů denně. Počet telefonátů se zvýšil o více než 73 %,” popisuje situaci po ruské invazi na Ukrajinu. Kravtsova dodává, že lidé budou potřebovat psychologickou podporu ještě nejméně pět let po skončení války.

Helplinka funguje po celé Ukrajině. Mobilní týmy pracují ve Lvově, Ternopilu, Kirovohradu a Dnipru. Kromě toho poskytujeme podporu prostřednictvím našich partnerů v dalších třech oblastech.

Nejpotřebnějším pomáháme i finančně

POMOC V HODNOTĚ 150,1 milionů korun

Tam, kde obchod a trh funguje, rozdáváme finanční pomoc. Lidé si tak mohou sami naplánovat nákupy a pořídit si přesně to, co nejvíce potřebují. 

„Nejzranitelnější rodiny, které si nemohou pomoct samy, dostávají po dobu tří měsíců každý měsíc v hřivnách ekvivalent 1700 korun, aby si mohly nakoupit podle vlastních potřeb a tím nastartovat místní ekonomiku,“ doplňuje koordinátor Petr Štefan.

 K této formě pomoci se již registrovalo více než 35 tisíc lidí, expertní týmy Člověka v tísni pak na základě mnoha kritérií a zkušeností z jiných válečných konfliktů vybírají ty nejpotřebnější. Celkem 27 tisíc nejpotřebnějších z 35 tisíc registrovaných už příspěvek za první měsíc dostalo.

V oblastech, kam se lidé vracejí, je velkým problémem nezaměstnanost. Do některých měst se již velká část lidí vrátila, ale nemají práci. Mezitím zavřela spousta místních fabrik, doly, mnoho lidí je bez práce, bez jakéhokoliv příjmu.

Přispějte do sbírky Na Ukrajinu:

POMOC V ČESKU

POMOC V HODNOTĚ 66,6 milionů korun

V Česku jsme zatím ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi pomohli ze sbírky SOS Ukrajina více než 55 tisícům uprchlíků. A jejich počet každým dnem dál roste. V rámci našich služeb jsme podpořili 12 600 běženců - 9343 převážně žen, seniorů a 3257 dětí. Dalším 4290 lidem jsme pomohli na naší ukrajinské helplince.

Nejčastěji pomáháme v oblasti sociálního poradenství, pracujeme ale i s dětmi, zprostředkováváme zdravotní péči nebo nezbytnou materiální podporu. „Pro účely naplnění cílů sbírky SOS Ukrajina, tedy pomoci uprchlíkům z válkou sužované Ukrajiny, jsme uzavřeli partnerství a spolupráce s dalšími pomáhajícími subjekty zejména v oblastech, kde my regionálně nepůsobíme nebo nemáme relevantní kapacity – zdravotní péče, masivnější potravinová pomoc a podobně,“ uvádí Zuzana Ramajzlová, vedoucí SOS Ukrajina v ČR. Ve spolupráci s Českou federací potravinových bank jsme například pomohli vydat 260 tisíc potravinových balíčků.

Monitorujeme situaci, podporu cílíme dle konkrétních potřeb

Aby se pomoc dostala k těm nejpotřebnějším a pomáhali jsme i tam, kde sami fyzicky nejsme, podporujeme finančně na 106 subjektů a partnerských organizací. Ty zatím podpořily přímou prací 38 630 ukrajinských uprchlíků napříč republikou.

Naše terénní týmy poskytují sociální práci a poradenství v 10 krajích Česka. Pro uprchlíky organizujeme nebo koordinujeme centra pomoci. Nově jsme podpořili činnost komunitních center také v Pardubickém kraji. Sledujeme situaci v hromadných ubytovnách a řešíme všechny nastalé situace uprchlíků, převážně žen s dětmi a seniorů. Chráníme uprchlíky před zneužíváním na trhu s bydlením a prací. Poskytujeme jim psychologickou pomoc.

V Praze jsme pomohli zajistit humanitární pomoc matkám s malými dětmi. Zaměřujeme se na nejzranitelnější běžence, kteří mají například zdravotní problémy nebo jiné speciální potřeby. Podpořili jsme základní humanitární pomoc a sociální práci pro romské uprchlíky z Ukrajiny. Spolupracujeme s Národní centrálou proti organizovanému zločinu v oblasti sběru svědectví o válečných zločinech.

Na helplince pomáháme s řešením bydlení, zdraví a vzdělávání

Tým ukrajinské helplinky (770 600 800) nadále pomáhá denně řešit požadavky desítek volajících. Nejvíce potřeb se týká bydlení, řešíme ale i zdravotní komplikace. Nově je na lince k dispozici specialistka na oblast vzdělávání.

Jsme zapojeni do pracovních skupin, podílíme se na systémových změnách

Spolupracujeme nadále s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty, pravidelně se scházíme s vedením Národního asistenčního centra pomoci Ukrajincům. „Jsme zapojeni do většiny pracovních skupin. V oblasti školství jsme prosazovali například systém adaptačních skupin a ukrajinských asistentek. V oblasti bydlení podporujeme smysluplné nastavení podpory tzv. solidárním domácnostem a také sociální bydlení pro uprchlíky. Angažujeme se rovněž v oblasti krizového řízení a koordinace krajských asistenčních center,“ popisuje ředitel Sociálních a vzdělávacích programů v ČR Jan Černý.

Podporujeme vzdělávání, spouštíme stipendijní program pro středoškoláky

Podporujeme práci s předškolními dětmi a jejich matkami, nově například v komunitním centru v Olomouci. Zapojujeme ukrajinské děti do volnočasových aktivit a pokračujeme s prací v adaptačních skupinách. Pomáháme všem věkovým kategoriím s českým jazykem.

Připravujeme strategii na nový školní rok, jak co nejefektivněji pomoci co největšímu počtu dětí zvládnout vstup do školního prostředí. Dál pracujeme na podpoře ukrajinských i českých pedagogů.

Od září spouštíme pilotní program Stipendia SOS Ukrajina určený mladým uprchlíkům v tíživé socioekonomické situaci, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením svého vzdělávání. Do programu se mohou přihlásit ukrajinští studenti zapsaní na české střední školy nebo studující distančně na ukrajinských středních. Po splnění podmínek mohou čerpat měsíční stipendium až 1 500 korun. Součástí programu bude pravidelná individuální spolupráce s naším pracovníkem a doučování češtiny. V přípravách jsou i další podpůrné programy. K tématu, jak mladým migrantům usnadnit studium na středních školách, jsme zorganizovali kulatý stůl za účasti zástupců ministerstva školství, krajů i škol.

POMOC V MOLDAVSKU

POMOC V HODNOTĚ 6,8 milionů korun

V Moldavsku finančně podporujeme rodiny, které poskytly střechu nad hlavou pro ty, kdo utíkali před válkou. Zároveň i zde pomáháme s provozem helplinky, na které nejpotřebnějším poskytujeme psychosociální pomoc v ukrajinštině a ruštině, ale také informace o jejich právech a přístupu k sociálním a zdravotním službám v Moldavsku. Formou grantů jsme podpořili 17 místních partnerských neziskových organizací, které podávají pomocnou ruku uprchlíkům.

*úvodní foto: Malá vesnice nedaleko Korostenu v Žytomyrské oblasti byla jednou z prvních, na kterou bylo během ruské invaze na Ukrajinu zaútočeno. Dům této rodiny byl během bojů zcela vypálen raketou. Přišli o všechno.

Autor: Člověk v tísni

Související články