Dopad pandemie covid-19 na Kubě v roce 2020

Iyanu Osunmo

Navzdory opatřením kubánské vlády zakazujícím vstup turistů na její území a zavedení celostátní karantény se Kubě nepodařilo pandemii odvrátit a k 28. prosinci hlásila 11 205 případů nákazy a 142 úmrtí.
Jediné dostupné statistické údaje o případech výskytu koronaviru na ostrově pocházejí z vládních zdrojů a oficiální údaje o akutních respiračních onemocněních v březnu a dubnu naznačují, že výskyt koronaviru na Kubě byl pravděpodobně větší, než uvádějí orgány veřejného zdraví.
Řídící pracovníci nemocnic také zabraňují šíření informací o pandemii tím, že vyhrožují zdravotníkům, kteří by chtěli zveřejnit fotografie nebo informace týkající se podmínek v kubánských nemocnicích.
Kubánská vláda navíc používá represivní způsob chování, jelikož během pandemie nelegálně umísťuje lidskoprávní aktivisty, novináře a nezávislé umělce do domácího vězení.

Stáhnout