Doučované děti navštívily ZOO

Publikováno: 4. 5. 2010 Doba čtení: 2 minuty
Doučované děti navštívily ZOO
©

Dvě dobrovolnice programu Podpora vzdělávání ziniciovaly pro děti, které již několik měsíců doučují, společný výlet do ZOO. Petra i Michaela si s dětmi vytvořily hezký vztah, a protože obě odjíždí z důvodu pedagogické praxe z města, chtěly se tímto způsobem se žáčky pro tento školní rok rozloučit a odměnit je za snahu, kterou při učení projevovali.

 Nápad výletu do ZOO s edukačním programem se zalíbil i třem dalším dobrovolnicím programu doučování, které ocenily možnost přenést výuku do jiného prostředí a poznat děti, které doučují i z jiné stránky než obvykle, a nadšeně se k akci připojily.

Do ZOO nakonec vyrazila skupinka 13-ti lidí: sedmi dětí mladšího školního věku, jejich pěti dobrovolnic a koordinátorka programu PV. Výletu přálo slunečné počasí, děti se chovaly ukázněně a z celé akce byly nadšené. Navzájem se mezi sebou pyšnily svými „učitelkami“ a předháněly se v soutěžích o znalostech jednotlivých zvířat. Rodičům se děti vrátily domů notně uběhané a hladové, nicméně plné zážitků.

Program Podpora vzdělávání je určen dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Školní prospěch těchto dětí často neodpovídá jejich skutečným schopnostem, jejich rodiče pro své nízké vzdělání většinou nemají kompetence zvládnout danou školní látku sami. Doučování zajišťuje dobrovolník vedený koordinátorem, kromě zlepšení školního prospěchu dítěte přispívá i k přehodnocení vztahu dítěte a celé jeho rodiny ke vzdělání. V současné době jsou do programu PV zapojeny rodiny z městských částí Nové Předlice, Krásné Březno, Vyhlídka, Neštěmice, Mojžíř a Střekov.

Na konci každého školního roku spolu s rýsováním známek na vysvědčení se do Programu PV začíná hlásit více klientů. Bohužel v tuto dobu počet dobrovolníků klesá. Téměř ze sta procent u nás doučují studentky a studenti univerzity, kterým začínají oborové praxe a později zkouškové období, zpravidla tak ubývá jejich čas na jiné aktivity než jejich vlastní studium.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Alena Wegerová, koordinátorka PV