DR Kongo stále bojuje s dopady pandemie covid-19

Publikováno: 28. 6. 2022 Doba čtení: 2 minuty
DR Kongo stále bojuje s dopady pandemie covid-19
© Foto: PIN

Demokratická republika Kongo se již několik let potýká s potravinovou krizí, která je způsobena více faktory - konflikty, hospodářskými problémy, ale také změnou klimatu. Pandemie COVID-19 tuto situaci ještě zhoršila a prohloubila již existující potravinovou a zdravotní krizi, která omezila zdroje obživy lidí a narušila lokální potravinové trhy. V důsledku toho se zhoršil i zdravotní stav ohrožených obyvatel.   

V Demokratické republice Kongo je konflikt počáteční příčinou i důsledkem nedostatku potravin. Bez příjmu nebo pomoci si mnoho ohrožených rodin již nemůže dovolit nakupovat dostatečné množství potravin. Podle Mezinárodní organizace práce pandemie COVID - 19 zničila přibližně 305 milionů pracovních míst na plný úvazek. V DR Kongo se to týká primárně mladých lidí a zejména žen. Člověk v tísni (ČvT) , za podpory US AID, pořádá pro tyto ohrožené obyvatele distribuce potravin a lekce nutričně hodnotného vaření. Díky tomuto projektu se podařilo podpořit více než 750 ohrožených domácností.

"Od chvíle, kdy se tato nemoc objevila, se můj život zcela změnil, můj manžel přišel o práci a byl nucen vrátit se do vesnice, kde žijeme. Těžko jsme se s tím vyrovnávali, když byl manžel nezaměstnaný, nemluvě o rostoucí nejistotě, ve které žijeme,“ říká matka čtyř dětí Zawadi Génerose, 27 let.

Území Shabundy se potýká dlouhodobě s nedostatkem potravin. Tuto problematiku řeší dovozem produktů z města Bukavu a provincie Severní Kivu, kdy během pandemie úřady zablokovaly cesty, aby se zabránilo šíření nákazy a tím odřízli obyvatele Shabundy od potravin úplně. Trh s dodávanými produkty se omezil a lidé neměli přístup k volně prodávaným potravinám. V oblasti se také zvyšují případy násilí a lidé mají strach pracovat sami na poli.

Bojím se jít sama pracovat

"Někdy se bojím jít sama pracovat na pole. Je to v lese a nevím, co se mi může stát, lidé jsou unášeni kvůli výkupnému, někdy se k nám vloupají zloději a ukradnou i potraviny, které máme,” říká Zawadi Génerose a dodává:” Od ČvT jsem získala osivo a zúčastnila se několika školení o tom, jak připravit potraviny, které splňují nutriční hodnoty pro potřeby mé rodiny.”

Jednou z aktivit ČvT v oblasti Shabunda jsou distribuce potravinových balíčků, kdy rodiny obdržely maniokovou mouku, fazole, rýži a palmový olej. Součástí těchto distribucí jsou i školení a kulinářské ukázky, jejichž cílem je zvýšit informovanost matek o nutričně hodnotných potravinách a nutnosti jíst pestrou stravu. Tyto kulinářské ukázky vždy zpracovávají produkty, které ženy obdrží v potravinových balíčcích nebo si je mohou samy vypěstovat ve svém okolí. ČvT se snaží motivovat matky, aby zavedly tento styl vaření ve svých domácnostech a tím výrazně snížily podvýživu, která je v této oblasti velkou hrozbou.

Pandemie COVID-19 se v této části východního Konga výrazně snížila, ale riziko šíření stále přetrvává.

Autor: Zawadi Izabayo, Veronika Gabrielová

Související články