Dva bratři

Publikováno: 15. 7. 2019 Doba čtení: 2 minuty
Dva bratři
© Foto: archiv pracoviště

Náš příběh je o dvou klucích, kteří jsou neobyčejní jako jejich příběh. Jsou to sourozenci, které od sebe dělí jen pár let, oba dochází do našeho klubu pro děti a mládež MIXér, někdy spolu, někdy každý sám. Ondra a Vojta sdílí společnou domácnost, rodiče, společný čas, prožívají spolu dětství. Přestože mají mnohé společné, je tu také něco, čímž se vzájemně odlišují a čímž jsou pro nás jedineční. Každý z kluků prožívá, vnímá a nahlíží na svůj život, na to co je mu dáno, na svět, v němž se pohybuje, odlišným objektivem a volí si odlišné životní cesty, možné strategie, jak dosáhnout svých snů a úspěchu. Představujeme příběh a společnou cestu klubem, kdy se učí nejen kluci, ale kde i my dostáváme od nich lekci.

Těžké začátky

Mladší brácha - Naše společná cesta s Ondrou začala přibližně loňské jaro, když k nám poprvé přišel do klubu spolu se staršími sourozenci. Jako jediný z nich má zkušenost s ústavní péčí, právě se vrátil z dětského domova. Dlouho nikdo z nás pracovníků klubu o něm nevěděl. O to větší potěšením nám bylo setkat se s ním. Ondřej vyžadoval od začátku více pozornosti, ale dostal-li ji, byl za ni vděčný. Někdy ale o ni bojoval nevhodným způsobem. Narušováním pravidel klubu a tím testoval trpělivost nejednoho z nás. Ondra bohužel z různých důvodů moc nedochází do přípravky, proto je naším dlouhodobým cílem zejména navázat vztah mezi námi, ostatními dětmi a ke klubu jako místu, kam se rád vrací a posilovat naši vzájemnou důvěru.

Starší brácha – Na Vojtu se osud více pousmál, nikdy nebylo nutné, aby zažil odloučení od svých blízkých a své rodiny. Je ten, který nezahálí, ráno vstane, připraví se a jde do školy i přesto, že jeho další sourozenec se k tomu moc nemá a polehává, aby oddálil školu co nejvíce. Úspěšně zakončil 3. třídu, s jednou trojkou a čtyřkou, kterou si chce opravit. A proto dochází na doučování a občas se věnuje učení i v klubu, kdy se ostatní baví.

Cesta klubem

S Ondrou se nám v průběhu těch přibližně 15 měsíců podařilo pomalu ale jistě najít společnou cestu a řeč, která mu pomůže efektivně využívat klub. Jeho velkým přáním je zažít s námi výlet. Při rozhodování, kdo na pondělní klubové poradě může získat „samolepku“ za odměnu, jsme si jednou uvědomili, že nelze oceňovat pouze ty, kteří se jeví jako „hodní a bezproblémoví“, tak jak to vidí většina společnosti, ale také ty, jejichž startovací čára je posunuta o pár kroků vzad, ať už je důvod jakýkoli a že je třeba přihlížet k jejich vynaložené snaze a vývoji. Proto i Ondra s naší dopomocí mohl zažít dobrý pocit, kdy byl oceněn za to, jaký je a za to, že na sobě pracuje. 

A my jen doufáme a uděláme všechno pro to, aby mu ta snaha a elán, který dříve investoval do zlobení a nyní vkládá do svého vývoje, vydržel a ten neznámý mladší brácha, ten náš malý bojovník s osudem, nesešel ze započaté cesty.

Autor: kolektiv z MIXéru, NZDM MIXér

Související články