Dva roky po tornádu: Člověk v tísni rozdělil 183 milionů. Zbytek peněz využívá na zvýšení odolnosti obcí proti klimatické změně

Publikováno: 24. 6. 2023 Doba čtení: 3 minuty
Dva roky po tornádu: Člověk v tísni rozdělil 183 milionů. Zbytek peněz využívá na zvýšení odolnosti obcí proti klimatické změně
© Foto: Iva Zímová

Člověk v tísni podpořil obce a přes 600 domácností zasažených tornádem a extrémním počasím více než 183 miliony korun. Za zbytek peněz ze sbírky připravuje s dalšími organizacemi, vedením obcí a kraje opatření v krajině, která budou předcházet extrémním vlivům klimatických změn.

Lidé poslali do sbírky SOS Morava Člověka v tísni na pomoc zasaženým tornádem 169 105 000 korun. S podporou dalších dárců a partnerů se celková částka na pomoc vyšplhala na 191 715 000 korun. Přes 95 % sbírky využil na přímou finanční pomoc domácnostem a obcím nebo obnovu živností. Zbývající prostředky chce investovat do opatření pro budoucnost.

Letos společně s Nadací Partnerství, s Krajinohledem a s Nielsen Atmosphere připravuje krajinné studie a klimaticko-adaptační plány pro Hrušky, Lužice a Dolní Bojanovice, díky kterým bude do budoucna možné provést změny v krajině a lépe tak zadržet vodu, předcházet větrné erozi, ochladit zastavěné části obcí a efektivněji hospodařit s energiemi. Do těchto příprav jsou zahrnuti i místní obyvatelé. V Dolních Bojanovicích, které tři dny před tornádem postihly bleskové záplavy, jsou již sázeny nové aleje.

Na adaptačních opatřeních spolupracuje Člověk v tísni s Jihomoravským krajem a s Ministerstvem životního prostředí, v Mikulčicích zorganizoval jednání kolem kulatého stolu. Zúčastnili se ho zástupci místních samospráv a další aktéři, kteří v regionu působí a angažují se v obnově krajiny a v adaptaci na klimatickou změnu.

„Obnova krajiny a zeleně po katastrofě není pro obce žádná procházka růžovou zahradou. Jsou na to potřeba finance, pozemky, lidské i odborné zdroje a k tomu ještě koordinace s ostatními obcemi i nadřízenými orgány,“ říká ředitelka klimatických programů Magdalena Davis, a dodává: „Malé obce na to často nemají dostatečnou kapacitu, a to je i důvod, proč jim pomáhá Člověk v tísni."

Fáze pomoci: od přímé finanční podpory po obnovu živností

Krátce po prvních zprávách o katastrofě vyhlásil Člověk v tísni sbírku SOS Morava, zástupci organizace dorazili na místo hned následující den, zúčastnili se prvních zasedání krizového štábu a začali se zjišťováním rozsahu škod a potřeb. Každé z pěti postižených obcí organizace darovala 5 000 000 korun a zajistila materiální pomoc v hodnotě 3 019 000 korun.

V prvních dvou etapách pomoci dostaly všechny postižené domácnosti finanční pomoc rychle a plošně, v pozdější třetí a čtvrté etapě byly dál podporovány domácnosti s rozsáhlým stupněm postižení či po úplné demolici, které se ocitly ve složité sociální nebo ekonomické situaci. Kromě finanční pomoci Člověk v tísni zajišťoval lidem také psychologickou pomoc, poradenství dluhových poradců, konzultace s architekty a krajináři a administrativní podporu. Také distribuoval vouchery na nákup nábytku a materiální pomoc a podpořil obnovu drobného podnikání a hobby činností. 15,6 milionu korun ze sbírky také putovalo přes Nadaci Partnerství na obnovu poničených zahrad a sadů do 500 domácností.

Kromě obcí zasažených tornádem na jižní Moravě využil Člověk v tísni část peněz ze sbírky i na severu Čech rodinám v obcích postižených větrnou smrští (tzv. downburstem) na Lounsku, domácnostem na Českolipsku a Šluknovsku, které překvapily bleskové povodně, nebo obětem řádění menšího tornáda v Lanžhotě v červnu 2022.

Pomoc v těchto oblastech byla hrazena z darů soukromých dárců, kteří souhlasili, že část jejich daru do SOS Morava bude využita tímto způsobem.


Autor: PIN

Související články