Efektivní komunikace v interkulturním prostředí

Kolektiv autorů

Příručka je určena pracovníkům úřadů práce, kteří v rámci svého působení komunikují s klienty z odlišného sociokulturního prostředí. Úvodní část se věnuje základním principům procesu komunikace a historické a kulturní podmíněnosti odlišnosti komunikace některých menšin, se kterými se mohou pracovníci ÚP setkat v rámci své praxe.

Stáhnout