Exekuce: Jak probíhá, jak je možné ji zastavit a co všechno může exekutor zabavit

Publikováno: 18. 2. 2022 Doba čtení: 4 minuty
Exekuce: Jak probíhá, jak je možné ji zastavit a co všechno může exekutor zabavit
© Člověk v tísni

V našem článku naleznete informace o exekucích - jak probíhají, co může exekutor zabavit, jak je lze zastavit a kde vyhledat pomoc.

OBSAH

  JAK PROBÍHÁ EXEKUCE

  Zahájení exekuce

  Soud pověří na návrh věřitele (oprávněného) výkonem exekuce soudního exekutora. Podkladem je exekuční titul. Bývá to:

  • rozsudek nebo platební rozkaz,
  • rozhodčí nález,
  • výkaz nedoplatků soc. a zdravotního pojištění.

  Vyrozumění o exekuci ✉️

  Exekutor zašle dlužníkovi:

  • vyrozumění o zahájení exekuce,
  • výzvu ke splnění vymáhané povinnosti.

  Po doručení těchto dokumentů dlužník:

  • nesmí se svým majetkem nakládat nad rámec běžné činnosti a
  • má 30 dnů na zaplacení dluhů. Pokud tak učiní, zaplatí navíc jen polovinu nákladů a odměny exekutora.

  Pozor❗️: Exekutor napřed postihuje majetek (viz dále) a až pak posílá vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu k dobrovolnému plnění!

  Průběh exekuce💸

  Aby uspokojil pohledávky věřitele, exekutor může:

  • zabavit peníze na účtech dlužníka,
  • nařídit srážky ze mzdy,
  • prodat majetek dlužníka.

  Všechny tři způsoby vymáhání je možné kombinovat. S exekutorem lze domluvit zaplacení dlužné částky nebo splátky. To ho však neomezuje v dalším výkonu exekuce.

  Jak jednat s exekutorem? 👤

  Exekutor se nezabývá oprávněností pohledávky, jeho úkolem je zmapovat a zajistit majetek dlužníka. Běžnou součástí taktiky exekutorů je psychický nátlak. Nepodléhejte mu. Nevíte-li si rady, obraťte se na odborníky z dluhových poraden, kteří Vám poskytnou pomoc (viz dále).

  Co může a nemůže exekutor zabavit

  a) Zabavení peněz na účtech 💳

  • dlužník o něm není předem informován,
  • z účtu lze jedenkrát vybrat 11 580 Kč,
  • k zablokovanému účtu si může dlužník u banky zřídit tzv. chráněný účet,

  Exekutor nemusí zjišťovat původ peněz a smí obstavit i účet manžela*ky.

  b) Srážky z příjmů (např. plat) 💰

  Jaké příjmy může exekutor postihnout?
  • rodičovský příspěvek,
  • nemocenské dávky,
  • důchod či stipendium,
  • podporu v nezaměstnanosti,
  • odstupné,
  • odměnu z dohody o pracovní činnosti,
  • odměnu z dohody o provedení práce.
  Přednostní srážky

  Srážky ze mzdy mohou být i vyšší, týká-li se exekuce přednostních pohledávek, tedy dluhy:

  • na sociálním a zdravotním pojištění,
  • na výživném,
  • vůči státu,
  • vzniklé trestnou činností.
  Postihnout nelze:
  • daňový bonus ❌
  • porodné, přídavek na dítě, ❌
  • dávky v hmotné nouzi, ❌
  • příspěvek na bydlení. ❌

  Exekuce se však nebere v potaz při výpočtu dávek.

  Co dělat při exekuci na příjem?
  • sdělte a doložte Vašemu zaměstnavateli počet vyživovaných osob,
  • výplatu mzdy a nepostižitelných dávek si vyjednejte v hotovosti nebo pomocí složenky - na účtu mohou být zabaveny!

  c) Exekuce movitého majetku 🚗💻

  Průběh:

  • o exekuci se předem neinformuje,
  • není-li dlužník přítomen, může exekutor nechat vyměnit zámek a vstoupit do bytu,
  • exekutor může zabavovat majetek i jinde než v místě trvalého bydliště dlužníka, má-li za to, že tam dlužník má majetek,
  • zabavené předměty jsou označeny polepením, případně odvezeny do skladu,
  • po 30 dnech jsou předměty nabídnuty v dražbě.

  Co smí exekutor zabavit?

  • auta, počítače, elektroniku,
  • domácí spotřebiče,
  • nábytek a starožitnosti, ad.

  Co exekutor zabavit nesmí:

  • ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel, ❌
  • běžné oděvní součásti, dětské věci, ❌
  • hotovost do určitého limitu  ❌
  • zdravotní potřeby a pomůcky, ❌
  • věci potřebné k plnění pracovní činnosti, ❌
  • snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy, ❌
  • domácí mazlíčky. ❌
  Práva dlužníka:
  • požadovat služební odznak,
  • požadovat exekuční příkaz,
  • nahrávat si průběh exekuce (toto zařízení nelze zabavit),
  • přivolat svědky či policii.
  Zabavil exekutor věc nepatřící dlužníkovi?
  Jde o velmi častý případ. Je třeba:

  • neprodleně o tom informovat exekutora,
  • předložit doklady prokazující vlastnictví.

  Neuzná-li exekutor námitku, musí mu majitel věci/í zaslat do 30 dnů písemný návrh na vyškrtnutí věci/í ze soupisu.

  d) Exekuce nemovitého majetku 🏠

  Vlastní-li dlužník nemovitost, exekutor ji smí zablokovat na katastru a nařídit dražbu. Toto v určitých případech neplatí. 

  Více informací včetně konkrétních částek najdete na webu jakprezitdluhy.cz.

  JAK ZASTAVIT EXEKUCI ✋

  Přestože proti exekuci není přípustné odvolání, lze ji v někdy plně či částečně zastavit. Situaci by však měl nejlépe posoudit specialista (kontakty zde) a je třeba jednat bez odkladu.

  Důvody pro zastavení exekuce:

  • nemajetnost dlužníka,
  • promlčení,
  • neplatný rozhodčí nález,
  • postižení věcí vyloučených z exekuce.

  Zjistit, zda je vaše exekuce protiprávní můžete i pomocí aplikace Doložkomat. Aplikace zhodnotí Vaši situaci a pokud výsledkem bude, že exekuci je možno napadnout, připraví návrh na zastavení exekuce. Ten následně vytisknete a zašlete na příslušný exekutorský úřad (v případě nejasnostní nás můžete kdykoliv kontaktovat).

  Zjistěte, zda je proti vám vedena exekuce protiprávně

  JAK ODLOŽIT EXEKUCI

  Připouští se, jen pokud se povinný ocitl bez své viny a přechodně v mimořádně obtížné situaci a oprávněný nebude odkladem vážně poškozen.

  ------------------------------------

  Chcete poradit osobně? Kontaktujte nás

  a) Zavolejte nám nebo nechte kontakt

  b) Přijďte na pobočku nebo se sejděte s dluhovým poradcem (lze i skrze videohovor)

  c) Napište nám na email jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

  Příběhy, kdy se podařilo exekuci vyřešit nebo zmírnit


  Autor: Člověk v tísni