Exekuce v roce 2024: Jak probíhá, jak je možné ji zastavit a co všechno může exekutor zabavit

Publikováno: 13. 7. 2023 Doba čtení: 4 minuty
Ilustrační foto
© Foto: People in Need

Co je to vlastně exekuce a jaký je její průběh? Exekuce je – zjednodušeně řečeno – soudně vynucené splacení dluhů. Při exekuci se vymáhá peněžitá částka od povinného (tedy dlužníka) pro oprávněného (neboli věřitele). Exekuci zahajuje soud, a to tím, že jejím výkonem pověří soudního exekutora.

V našem článku naleznete veškeré důležité a aktuální informace o exekucích platné pro rok 2024 – jak exekuce probíhají, co všechno může exekutor zabavit, jak je lze zastavit a kde vyhledat pomoc.

OBSAH

  JAK PROBÍHÁ EXEKUCE

  Zahájení exekuce

  Soud pověří na návrh věřitele (oprávněného) výkonem exekuce soudního exekutora. Podkladem je exekuční titul. Bývá to:

  • rozsudek nebo platební rozkaz
  • rozhodčí nález
  • výkaz nedoplatků soc. a zdravotního pojištění

  Vyrozumění o exekuci

  Exekutor zašle dlužníkovi:

  • vyrozumění o zahájení exekuce
  • výzvu ke splnění vymáhané povinnosti

  Po doručení těchto dokumentů dlužník:

  • nesmí se svým majetkem nakládat nad rámec běžné činnosti a
  • má 30 dnů na zaplacení dluhů. Pokud tak učiní, zaplatí navíc jen polovinu nákladů a odměny exekutora.

  Pozor❗️: Exekutor napřed postihuje majetek (viz dále) a až pak posílá vyrozumění o zahájení exekuce a výzvu k dobrovolnému plnění!

  Průběh exekuce

  Aby uspokojil pohledávky věřitele, exekutor může:

  • zabavit peníze na účtech dlužníka
  • nařídit srážky ze mzdy
  • prodat majetek dlužníka

  Všechny tři způsoby vymáhání je možné kombinovat. S exekutorem lze domluvit zaplacení dlužné částky nebo splátky. To ho však neomezuje v dalším výkonu exekuce.

  Jak jednat s exekutorem? 

  Exekutor se nezabývá oprávněností pohledávky, jeho úkolem je zmapovat a zajistit majetek dlužníka. Běžnou součástí taktiky exekutorů je psychický nátlak. Nepodléhejte mu. Nevíte-li si rady, obraťte se na odborníky z dluhových poraden, kteří Vám poskytnou pomoc (viz dále).

  Co může a nemůže exekutor zabavit

  a) Zabavení peněz na účtech 

  • dlužník o něm není předem informován
  • z účtu lze jedenkrát vybrat 14 580 Kč
  • k zablokovanému účtu si může dlužník u banky zřídit tzv. chráněný účet

  Exekutor nemusí zjišťovat původ peněz a smí obstavit i účet manžela či manželky.

  b) Srážky z příjmů (např. plat) 

  Jaké příjmy může exekutor postihnout?
  • plat nebo mzdu
  • starobní důchod
  • rodičovský příspěvek
  • nemocenské dávky
  • stipendium
  • podporu v nezaměstnanosti
  • odstupné
  • odměnu z dohody o pracovní činnosti
  • odměnu z dohody o provedení práce
  Přednostní srážky

  Srážky ze mzdy mohou být i vyšší, týká-li se exekuce přednostních pohledávek, tedy dluhů:

  • na sociálním a zdravotním pojištění
  • na výživném
  • vůči státu
  • vzniklé trestnou činností
  Postihnout nelze:
  • daňový bonus ❌
  • porodné, přídavek na dítě ❌
  • dávky v hmotné nouzi ❌
  • příspěvek na bydlení ❌

  Exekuce se však nebere v potaz při výpočtu dávek.

  Co dělat při exekuci na příjem?
  • sdělte a doložte Vašemu zaměstnavateli počet vyživovaných osob,
  • výplatu mzdy a nepostižitelných dávek si vyjednejte v hotovosti nebo pomocí složenky - na účtu mohou být zabaveny!

  c) Exekuce movitého majetku 

  Průběh:

  • o exekuci se předem neinformuje
  • není-li dlužník přítomen, může exekutor nechat vyměnit zámek a vstoupit do bytu
  • exekutor může zabavovat majetek i jinde než v místě trvalého bydliště dlužníka, má-li za to, že tam dlužník má majetek
  • zabavené předměty jsou označeny polepením, případně odvezeny do skladu
  • po 30 dnech jsou předměty nabídnuty v dražbě

  Mobiliární exekuci je možné se za určitých podmínek vyhnout, viz níže.

  Co smí exekutor zabavit?

  • auta, počítače, elektroniku
  • domácí spotřebiče
  • nábytek a starožitnosti, ad.

  Co exekutor zabavit nesmí:

  • ledničku, sporák, pračku, stůl, židle, postel ❌
  • běžné oděvní součásti, dětské věci ❌
  • hotovost do výše 9 720 Kč  ❌
  • zdravotní potřeby a pomůcky ❌
  • věci potřebné k plnění pracovní činnosti ❌
  • snubní prsteny, rodinné fotografie, dopisy ❌
  • domácí mazlíčky ❌


  Práva dlužníka

  Dlužník má právo:

  • požadovat služební odznak
  • požadovat exekuční příkaz
  • nahrávat si průběh exekuce (toto zařízení nelze zabavit)
  • přivolat svědky či policii
  Zabavil exekutor věc nepatřící dlužníkovi?
  Jde o velmi častý případ. Je třeba:

  • neprodleně o tom informovat exekutora
  • předložit doklady prokazující vlastnictví

  Neuzná-li exekutor námitku, musí mu majitel věci/í zaslat do 30 dnů písemný návrh na vyškrtnutí věci/í ze soupisu.

  d) Exekuce nemovitého majetku 

  Vlastní-li dlužník nemovitost, exekutor ji smí zablokovat na katastru a nařídit dražbu. Toto v určitých případech neplatí. 

  Více informací včetně konkrétních částek najdete na našem webu jakprezitdluhy.cz.

  JAK ZASTAVIT EXEKUCI 

  Přestože proti exekuci není přípustné odvolání, lze ji v někdy plně či částečně zastavit. Situaci by však měl nejlépe posoudit specialista (kontakty zde) a je třeba jednat bez odkladu.

  Důvody pro zastavení exekuce:

  • nemajetnost dlužníka
  • promlčení
  • neplatný rozhodčí nález
  • postižení věcí vyloučených z exekuce

  Zjistit, zda je vaše exekuce protiprávní, můžete i pomocí aplikace Doložkomat. Aplikace zhodnotí Vaši situaci, a pokud výsledkem bude, že exekuci je možno napadnout, připraví návrh na zastavení exekuce. Ten následně vytisknete a zašlete na příslušný exekutorský úřad (v případě nejasností nás můžete kdykoliv kontaktovat).

  Zjistěte, zda je proti vám vedena exekuce protiprávně.

  JAK ODLOŽIT EXEKUCI

  Odložení exekuce se připouští, jen pokud se povinný ocitl bez své viny a přechodně v mimořádně obtížné situaci a oprávněný nebude odkladem vážně poškozen.

  JAK SE VYHNOUT MOBILIÁRNÍ EXEKUCI

  Při splnění určitých podmínek je možné se mobiliární exekuci vyhnout.

  Zranitelné osoby

  Pokud u vás exekutor nezjistí hodnotnější movitý majetek (např. cenný obraz či sbírku, hodnotné starožitnosti…), nesmí provést soupis věcí, ani věci zabavit, odvést či prodat, jestliže:

  • jste starobním důchodcem s důchodem nižším než minimální mzda,
  • jste invalidním důchodcem ve 2. či 3. stupni,
  • Váš dluh vznikl před 18. rokem věku.

  Dobrovolné splátky

  Odebrání a prodeji movitého majetku lze zabránit také tzv. dobrovolnou splátkou nad rámec zákonných srážek:

  • u povinných bez příjmu je tato dobrovolná splátka stanovena na 1 500 Kč měsíčně,
  • u povinných s příjmem se výše dobrovolné splátky odvíjí od výše příjmu.

  Exekutor nesmí od doručení žádosti Váš movitý majetek odebrat a prodat. Tuto ochranu je možno využít v každé exekuci pouze jednou.

  ------------------------------------

  Chcete poradit osobně? Kontaktujte nás

  a) Zavolejte nám nebo zanechte kontakt.

  b) Přijďte na pobočku nebo se sejděte s dluhovým poradcem (lze i skrze videohovor).

  c) Napište nám na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

  Příběhy, kdy se podařilo exekuci vyřešit nebo zmírnit:


  Autor: Člověk v tísni