Expozice, hloubka ostrosti, clona…

Publikováno: 20. 1. 2016 Doba čtení: 5 minut
Expozice, hloubka ostrosti, clona…
© ČvT archiv

S těmito a jinými odbornými pojmy se setkávali ve druhé půlce minulého roku účastníci kurzu MediActiv, který probíhal v kulturním centru Gruntojna ve městě Brest na západě Běloruska. Jednalo se o kurz výuky fotografie a tvorby videospotů a jejich využití k propagaci událostí, které se v centru konají. 

Gruntojna je místem setkávání brestské mládeže při nejrůznějších kulturních a tvůrčích aktivitách. Místní organizace Grunt, která je za vedení kulturního centra zodpovědná, nabízí své prostory k využití i jiným občanským iniciativám a jednotlivcům a konání většiny akcí je založeno na dobrovolném příspěvku. Gruntojna je jedinečným místem v Brestu pro kulturní vyžití a realizaci tvůrčích nápadů místních obyvatel.

 

Nehledě na množství akcí se o činnosti Gruntojny stále málo informuje v místních médiích a její návštěvníky tvoří okruh většinou stále týchž lidí. Proto se lidé z klubu rozhodli využít možnosti podpory organizace Člověk v tísni a uspořádat kurz s příznačným názvem „MediActiv“, jehož hlavní náplní byla výuka fotoreportáže, natáčení videí z konaných akcí či krátká propagační videa (příkladem může být motivační video, ve kterém jsou zvány nové tváře k zapojení do činnosti organizace: https://www.youtube.com/watch?v=sgmc6jFNpsE). Některé lekce byly zaměřeny také na specifická témata jako základy žurnalistiky a PR. Projekt kurzu je jedním z výstupů loňské Videoškoly pořádané ČvT, o které jsme psali v září 2015: https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/jak-mluvit-s-verejnosti-videoskola-radila-mladym-aktivistum.

Kurz MediActiv navštěvovali mladí aktivisté, kteří do té doby měli jen základní zkušenosti s danou problematikou. Kromě lekcí s experty se účastníci scházeli i ve volném čase, aby si lépe osvojili jednotlivé techniky. Své nové dovednosti poté začali využívat na akcích pořádaných v Gruntojně, a tak se webová stránka klubu začala postupně plnit fotodokumentací a videozáznamy z právě proběhlých akcí (například z koncertů opozičních běloruských písničkářů Zmicera Vaicyuškeviče a Valžyny Cjareščanky či setkání s malířkou Anastasijej Fjacisavou). „Díky lepší kvalitě fotografií a videozáznamům z akcí mají lidé jasnější představu, co se u nás v Gruntojně děje, média naši dokumentaci využívají častěji a mají větší zájem informovat o naší činnosti,“ říká Viktar Klimus, původce myšlenky mediálního kurzu.

Ačkoli byl mediální kurz již zakončen, v Gruntojně zdaleka není konec novým nápadům. Členové Gruntu nyní chystají rozjezd nového projektu „Škola manažerů kulturních akcí“. „Na kurzech Školy nabídneme nejen naše znalosti a zkušenosti v organizování akcí, ale i prostor, kde si účastníci budou moct své dovednosti ihned vyzkoušet v praxi. Věříme, že se díky tomuto projektu rozroste počet aktivistů v Gruntojně, kteří budou umět své nápady kvalitně zpracovat a následně zrealizovat,“ vysvětluje Viktar Klimus. Na konci ledna bude na webových stránkách Gruntu umístěno motivační video s výzvou k účasti na Škole manažerů kulturních akcí, které je také jedním z výsledků klubu MediActiv.

 

 

 

Přihlašte se a budete pravidelně dostávat Východoevropský žurnál:

 

 

Autor: Východoevropský program ČvT

Související články