„Finance nejsou. Výpadek služby pro lidi bez domova vyvolá problém“

Publikováno: 5. 4. 2018 Doba čtení: 3 minuty
 „Finance nejsou. Výpadek služby pro lidi bez domova vyvolá problém“
© Aneta Kozáková

Naše stážistka Romana pracuje v sousedním středočeském městě v organizaci, která pracuje s osobami bez přístřeší, jako vedoucí terénních programů. Na Kladně tato služba brzy končí, ne ovšem z toho důvodu, že by již nebyla potřeba. Klienty jejich služby se poslední dobou stávají i lidé žijící na ubytovnách. Finanční prostředky těmto lidem totiž nevystačí na pokrytí ubytování, natož na zajištění dalších nezbytných potřeb. 

Romano, jak se Ti líbilo u nás na kladenské pobočce na praxi?

Líbilo se mi tady. Prošla jsem službami jako je SAS (pozn. sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi) a nízkoprahový klub. To je zcela odlišná služba od té, v které pracuji. Musím tedy říct, že jsem si vždycky myslela, že služba pro bezdomovce je taková ta… ne nejhorší, ale taková hodně tvrdá, ale práce tady s dětmi se mi zdá o hodně tvrdší.

Opravdu?

Hm. Poznala jsem tady, že mou cílovou skupinou by děti být nemohly.

Mimo studia pracuješ v Kladně jako vedoucí terénních programů v organizaci, která pracuje s lidmi bez domova. Kdo přesně vaši klienti jsou?

Jsou to osoby bez přístřeší, to znamená lidé, kteří se nachází přímo na ulici, spí pod mostem, nebo v různých squatech. Poslední dobou jsou to dost často lidé, kteří žijí na ubytovnách. Finanční prostředky jim totiž nevystačí na zaplacení ubytování. Poskytujeme také potravinovou i materiální pomoc. Lidem, kteří nemohou s financemi vystačit, protože poplatky v ubytovnách jsou vysoké, pomáháme alespoň takto částečně pokrývat náklady na živobytí.

V čem vidíš podobnost mezi potřebami vašich a našich klientů?

Ty potřeby jsou stejné hlavně v tom, že naši i vaši klienti nemají kompetence proto, aby si vyřídili nějaké věci na úřadech, je potřeba jim pomoci s vyřizováním dávek, s finančním rozpočtem a tak dále. Podobně i my v naší službě doprovázíme klienty na úřady, k lékařům. Naše přítomnost je pro ně oporou.

Tato služba, ve které pracuješ, na Kladně brzy končí. Mohla by si zhodnotit její působení?

Myslím, že jsme pro sociální služby tady na Kladně byli velkým přínosem. Působíme zde několik let, Kladno máme zmapované, s lidmi, kteří potřebují naši službu, máme dobré vztahy, máme řadu kontaktů. Vždy se nám povedlo s klienty domluvit, jsou na nás zvyklí. A myslím se, že to, že naše služba z města vypadne, bude pro klienty znamenat hodně velký problém. Oni vědí, kdy tu pro ně pravidelně jsme, znají danou hodinu, vědí, co jim můžeme nabídnout. Naši stávající klienti k nám přivádí klienty nové. Vždy tu nějaká návaznost byla. Klienti se k nám i vrací. Vědí vždy, kam mají jít a co od služby můžou očekávat.

Z jakého důvody zde končíte?

V Kladně končíme z finančních důvodů, protože nám magistrát nešel tak trochu naproti. Dojíždíme do Kladna ze sousedního města, máme tudíž vysoké náklady na jízdné, náklady jsou také samozřejmě i na mzdy. Služba se zde v tomto ohledu stala nerentabilní.

Co by podle tebe mohlo zlepšit situaci lidé bez domova na Kladně?

S ohledem na nově nastavený systém, kdy lidé, kteří se přestěhují, již nemají nárok na doplatek na bydlení, si myslím, že hlavní problém je v tom, že město nevlastní žádnou ubytovnu, která by byla pod jeho správou, a tito lidé by tam mohli zůstávat. Další problém vidím v tom, že azylový dům, který na Kladně je, není plně obsazený. Je tam podle mne dost volného místa, které by se dalo využít.

Je něco, co Tě u nás na praxi překvapilo?

Překvapilo mě, že máte hodně flexibilní pracovní dobu. Jste taková parta skvělých mladých lidí, to na mě také docela zapůsobilo. :)

Děkujeme za rozhovor!

Autor: Aneta Kozáková, Předškolní pedagožka, mediálec pobočky

Související články